V občinski upravi v Cerkvenjaku so si letos zadali, da bodo uredili dva večja cestna odseka. Prvega na relaciji Smolinci – Novinci v dolžini 800 metrov so že obnovili, njegova investicijska vrednost je znašala 90.000 evrov, drugi 550 metrov dolg odsek ceste, Kocmut v naselju Cogetinci, je ocenjen na slabih 70.000 evrov, asfaltirali pa so ga v ponedeljek. V prvem primeru je šlo za preplastitev obstoječe ceste, v drugem za izgradnjo nove oziroma za modernizacijo do zdaj makadamskega odseka. “Ta odsek predstavlja dostop do sedeža enega izmed naših večjih gradbenikov, Gradbeništva Kocmut, in še ene stanovanjske hiše. Tako smo z asfaltom povezali eno podjetje in dve gospodinjstvi. Ker omenjeno podjetje to cesto s svojimi voznim parkom dnevno uporablja, je nova pridobitev zanje še kako dobrodošla,” nam je povedal direktor cerkvenjaške občinske uprave mag. Vito Kraner.

Dela na dveh manjših cestnih odsekih so bili primorani zamakniti

Ob tem bodo v letošnjem letu opravili še več vzdrževalnih del na ostalih občinskih cestah, ki so potrebna zlasti po močnejših neurjih. “Če želimo držati ceste v ustrezni kondiciji, da so varne za promet, precej proračunskih sredstev porabimo tudi za vzdrževalna dela,” je še pojasnil Kraner in dodal, da so za letos načrtovali obnovo še dveh manjših cestnih odsekov, ki pa so ju zamaknili v poznojesenski oziroma zimski čas, morda v začetek prihodnjega leta. “Nekaterim drugim investicijam smo morali, zaradi povišanja cen storitev in gradenj, dati prednost. Gre za cesti Brengova – Zibote – Žel, odsek je še v makadamu, in Komarnica – Slatinšek, ki smo ju uvrstili na čakalno listo in sta kot naslednji predvideni za obnovo.”

Vito Kraner omenja še dva projekta, ki sta v pripravi in sta vezana na ureditev dveh naselij. “V novem naselju Cogetinci (pri križišču za ŠRC Cerkvenjak) gre za ureditev ulične ceste s prehodom in hodnikom za pešce, v načrtovanem naselju Cerkvenjak (pod župniščem), kjer investitor, podjetje Juven d.o.o. iz Benedikta, načrtuje gradnjo dveh manjših stanovanjskih blokov s skupaj 24 stanovanji, pa gre v  prvi, letošnji fazi za ureditev komunalnih vodov in ceste brez asfalta.”