VDC Polž je javni socialnovarstveni zavod s sedežem v Mariboru, enote pa ima še v Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Skupno nudijo 265 odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju različne zaposlitvene in prostočasne programe, v Mariboru pa tudi bivanje v stanovanjski skupini in bivalni enoti.

V slednjih izvajajo 16-urni program institucionalnega varstva, saj hodijo varovanci na delo drugam, v objektu v Bohovi pa so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 24 ur na dan. Te oblike institucionalnega varstva do sedaj še niso izvajali.

Novih prostorov so si želeli že 6 let

“Potrebe naših uporabnikov so kazale, da je potrebno uvesti 24-urno institucionalno varstvo, saj niso več zmogli koristiti storitve v zaposlitvenem programu, predvsem zaradi starosti, nekateri pa tudi zaradi zdravstvenega stanja,” je pojasnila direktorica zavoda Jasmina Breznik.

Jasmina Breznik, Foto: Facebook/ VDC Polž

“Tako smo leta 2013 začeli iskati primerne prostore. Ko smo jih našli, pa je sledila strma in težka pot pridobivanja raznih soglasij in dokumentacije. A nam je s skupnimi močmi to uspelo in danes z veseljem odpiramo to novo enoto,” je dodala. V hiši, ki so jo najeli v podeželskem okolju v Bohovi, je prostora za 18 uporabnikov. Trenutno jih je vseljenih 14. Dodatno bodo na štirih posteljah omogočali začasne sprejeme, za primere, ko svojci potrebujejo začasno varstvo za svojega varovanca zaradi lastnih zdravstvenih težav, dopusta ali drugih razlogov.

Foto: Facebook/ VDC Polž

V VDC Polž poskrbeli za vse uporabnike

V novi enoti imajo stanovalci tudi zdravstveno varstvo. “Glede na sposobnosti in potrebe uporabnikov bodo izvajali različne aktivnosti od zaposlitvenih, delovno terapevtskih, gospodinjskih, prostočasnih … Želimo ustvarjati bivanje v duhu domačnosti, predvsem pa, da bodo uporabniki imeli možnost umirjenega, starosti ali zdravstvenemu stanju primernega tempa življenja,” je še povedala Breznikova.

Foto: Facebook/ VDC Polž

Okolica jih je po njenih besedah dobro sprejela, tudi prvi stanovalci so zelo zadovoljni, predvsem zaradi številnih možnosti gibanja na prostem in mirne lokacije. Ker so v VDC Polž letos dobili odobrena dodatna mesta še v nekaterih drugih enotah, so zaenkrat uspeli poskrbeti za vse odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki potrebujejo njihovo pomoč. “Na čakalni listi ostajajo le še tisti, ki imajo še možnost vključitve v šolske programe in si tudi želijo tam ostati do 26 leta,” je pojasnila Breznikova.

Foto: Facebook/ VDC Polž

V prihodnosti bo potrebnih še več tovrstnih centrov

“Trenutno smo torej našim potrebam zadostili. V naslednjih letih pa pričakujemo povečanje potreb po še več takšnih enotah, kot je Bohova. Uporabniki se starajo, njihove sposobnosti upadajo in tudi njihovi svojci se starajo in ne zmorejo več skrbeti zanje. Najhuje je, ko kdo od staršev čez noč umre in je potem nujna namestitev, zato je ključno, da imamo na voljo dovolj prostora,” je dejala.

V Sloveniji je možnost 24-urnega institucionalnega varstva za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju še v Ljubljani in Novem mestu. Storitev praviloma financira uporabnik sam, a ker zaenkrat nihče nima te možnosti, jim namestitev sofinancira občina, iz katere prihajajo. V Bohovi živijo večinoma osebe iz Mestne občine Maribor in okoliških občin.