Dve leti nazaj je cesta dočakala prenovo, od drevoreda ostalo bore malo, odpadki ležijo povsod.

Streliška cesta, ena izmed bolj prometnih cest v Mariboru, je v pričetku leta 2016 dočakala dolgo pričakovano prenovo. Pešci in kolesarji so končno dobili dva metra širok pločnik, dve avtobusni postajališči, javno razsvetljavo. Investicija je znašala 130.000 evrov. Na občini so takrat dejali, da s prenovo omenjene ceste, dajejo prednost pešcem in kolesarjem.

Sedaj odpadki ležijo povsod

Sprehodili smo se po pločniku, ki je dolg okoli 500 metrov in ugotovili, da ni ne klopi, ne košev za odpadke, ki so jih takrat na mariborski občini vključno z obnovo, obljubljali. Naleteli smo na številne odpadke, ki jih pešci puščajo za seboj. Prav tako je od drevoreda, za katerega so takrat poskrbeli, ostalo le bore malo.

Na MO Maribor smo se tako obrnili s vprašanji:

Gre za prometno cesto ter mešano kolesarsko in peš površino ob njej. Dejali ste, da ravno pešcem ter kolesarjem, dajete prednost pri urejanju prometa, vendar kljub temu ni poskrbljeno ne za klopi, ne za koše, ki ste jih obljubljali.  Tako je mogoče ob sprehodu naleteti na številne odpadke, ki jih ljudje puščajo za seboj. Omenjena investicija je namreč po vaših besedah, v ceni cca. 129.000 evrov, zajemala tudi to?

Ali lahko Mariborčani pričakujejo ureditev le-tega?

Poleg tega, ste posadili tudi drevored, a je danes, po dveh letih, stanje popolnoma drugačno, o drevesih pa le malo sledi.

Imate namen tudi na tem področju kaj urediti?

Torej, zanima nas konkretno: boste v letošnjem letu na omenjenem območju uredili prej omenjeno?

Če da, koliko sredstev je namenjenih?

»Ni razširjenih odgovorov«

Njihov odgovor je kratek in jedrnat, kljub temu, da so nam  v letu 2015 in 2016 dejali drugače: »Klopi in košev ni bilo v projektu, zaradi racionalizacije.« Dodali so še, da jih bodo naročali posebej  v okviru razpoložljivih sredstev za leto 2018. Drevesa ki so bila zasajena in so odmrla, pa bodo nadomestili z novimi. Ko smo jih znova prosili, za natančnejše odgovore pa so nam dejali, da na to temo pač trenutno ni razširjenih odgovorov.