Prejšnji teden so se člani Mladinske organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB odpravili pokloniti borcem Pohorskega bataljona, ki so padli 8. januarja 1943 na Osankarici. Pri tem so naleteli na neljubo presenečenje, saj je nekdo uničil oziroma poškodoval rdeče zvezde na drevesih.

“Rdeče zvezde, ki so simbol narodno osvobodilnega boja, in so še ne dolgo tega bile jasno vidne narisane na drevesih ter so kazale pot po Osankarici do kraja, kjer je Pohorski bataljon bil svoj poslednji boj, so zli, hudobni in brezvestni namerno uničili. Ti, ki ne verjamejo v tovarištvo, ne verjamejo v dobroto, sočutje, ti so šli tako daleč, da zvezde niso le poskušali popolnoma izbrisati in prebarvati, temveč so jo poskušali celo izpraskati z debel dreves, živih pričevalcev krvavih bojev za svobodo,” so zapisali na družbenem omrežju facebook.

Foto: Mladi za vrednote NOB

Foto: Mladi za vrednote NOB

“Namerno uničevanje ne sme postati nova normalnost”

Mladi za vrednote NOB ostro obsojajo to uničenje in poskuse pretvarjanje zgodovine. Kot izpostavljajo, želja po svobodi, resnici, tovarištvu in miru je želja vseh razumnih ljudi in presega meje Slovenije, je internacionalna želja. “Namerno uničevanje spomenikov in spominskih obeležij NOB ne more in ne sme postati nova normalnost. Ne dovolimo tega,” še izpostavljajo.

Zvezde, ki vodijo do spomenika pri Treh žebljih, je po besedah Žige Novaka, predsednika Mladih za vrednote NOB, nujno obnoviti, za kar se tudi sami zavzemajo.

“Lastnik omenjenega zemljišča je Republika Slovenija. Spominski park se nahaja v gozdnem rezervatu »Pohorski Bataljon«. Sam kraj poslednjega boja pohorskega bataljona pa je bil leta 2014 razglašen za spomenik državnega pomena. Za celostno ureditev in vzdrževanje spomenika ter okoliškega gozda je odgovorna Republika Slovenija, specifično Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine – ZVKDS,” še pojasnjuje Novak.

Namerno uničevanje spomenikov in spominskih obeležij NOB ne more in ne sme postati nova normalnost. Ne dovolimo tega.

Glede na omembe v Planinskem vestniku (št. 5/1982 str.: 29), ki je dostopen na tej povezavi, domnevajo, da so bile prvotne zvezde na drevje narisane hkrati s postavitvijo spomenika leta 1959 in kasneje redno vzdrževane.

Prvotni naročnik spomenika je bil lokalni odbor takratne ZB NOV Maribor (Vir: France Filipič; Spomenik Pohorskemu bataljonu: ob 35-letnici poslednjega boja Pohorskega bataljona; Komunist, 1978; str. 3).

“]