Rekonstrukcijo skoraj šest kilometrov dolgega odseka regionalne ceste od Počehove proti Zgornji Kungoti z gradnjo kolesarske steze pozdravljajo tudi na Osnovni šoli Kungota. Gre za srednje velik izobraževalni zavod z vrtcem, ki ima ob matični šoli v Zgornji Kungoti podružnici v Svečini in Spodnji Kungoti. Skupaj je to okoli 400 otrok in 100 zaposlenih, v vrtcu je 163 otrok. Na podružnični šoli v Svečini je od prvega do petega razreda 29 otrok, v Spodnji Kungoti jih je 82, ostali so v matični šoli.

Otroci, ki so doma blizu koloparka, so izjemno spretni

Kot nam je povedala ravnateljica šole Zdenka Keuc, je regionalna cesta skozi občino njihova največja prometnica, zato si želijo, da bi bila pot v in iz šole čimbolj varna. Ker otroke vzpodbujajo, da prihajajo v šolo peš, s kolesi in skiroji, če ne gre drugače tudi s skuterji in mopedi ter s prevozom staršev in s šolskimi prevozi, so obnove regionalne ceste z gradnjo kolesarke izjemno veseli. “V petem razredu otroci opravijo teoretični in praktični del kolesarskega izpita. Ker postanejo s tega vidika mobilni, smo letos na vseh treh lokacijah šole postavili kolesarska stojala. Kolesarnice se pridno polnijo, kar pomeni, da otroci v šolo prihajajo s kolesi, res pa je, da kolesarske poti v tem trenutku, v času gradnje, še niso povsem varne.” Otroci do petega razreda, ki so doma blizu šole, se velikokrat v družbi staršev v šolo pripeljejo s skiroji in BMX kolesi. Ta so postala popularna od ureditve koloparka za šolo, ki ga uporabljajo v okviru rednih ur športa, zelo obiskan pa je tudi v popoldanskem času. “Otroci, ki so doma blizu koloparka, so izjemno spretni. Mogoče pa tukaj trenirajo mali Rogliči.” Starejših učencev, ki redno prihajajo s kolesi v šolo, seveda ko dopušča vreme, pa je od 5 do 10 odstotkov. Potrebno pa je opozoriti, da so naselja v kungoški občini zelo razgibana, da so razen naselja Plintovec ostali zaselki nekoliko bolj oddaljeni od šol. Ravnateljica dodaja, da je bila kolesarska nujno potrebna.

“Lep fitnes” je lahko tudi prihod in odhod na delovno mesto in v šolo s kolesom

Na Občini Kungota pojasnjujejo, da so z gradnjo kolesarke želeli urediti varno kolesarsko povezavo s sosednjima občinama Pesnico in Mariborom. Na ta način se bo povečala trajnostna mobilnost, ne le za dnevne migrante do delovnega mesta in za šolarje do šole, temveč tudi za rekreativne kolesarje in turiste. Zdenka Keuc ob tem pravi, da je pred 100 leti kolo veljajo za prestiž, z njim so se ljudje vozili na dolge in kratke razdalje. “Kolo je nato počasi zamenjal avtomobil in ostala prometna sredstva, ki so zasedla vse vozne površine. Kolo se je tako umaknilo. Z vedno bolj sedečim načinom življenja in posledično manj gibanja smo si nato izmislili fitnese, dokler nismo prišli do zaključka, da je lahko “lep fitnes” tudi prihod in odhod na delovno mesto in v šolo s kolesom. Seveda pa so se vmes varnostne razmere toliko spremenile, da se danes po istem cestišču ne morejo voziti otroci na kolesih in motoriziran promet.” Ker je varnost na kolesarskih poteh zelo pomembna, je Keučeva prepričana, da se bo po izgradnji celotne kolesarske infrastrukture povečalo tudi število odraslih, ki bodo redno uporabljali kolo.

V Kungoti so gostili regionalno tekmovanje Otroške varnostne olimpijade

Prometna varnost je zlasti na razredni stopnji zelo priljubljena tema v razredih, sploh do trenutka, ko petošolci opravijo kolesarski izpit. Sicer pa so bili kungoški osnovnošolci tudi letos zelo uspešni na Otroški varnostni olimpijadi. 12. maja je regionalno tekmovanje za šole na območju Policijskih postaj Šentilj in Lenart potekalo na šoli v Zgornji Kungoti. Otroci so sodelovali v štirih igrah: človek ne jezi se – vprašanja o varnosti, sestavljanje logotipa, kolesarski poligon in črpanje vode. Dve ekipi Osnovne šole Kungota sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo 25. maja v Ledni dvorani Maribor. “Veseli smo njihovih rezultatov, na koncu sta ekipi dosegli četrto in osmo mesto. Tekmovanje je pestro, saj zahteva dobro poznavanje teoretičnih osnov varnostni v najširšem pomenu besede in spretnostno vožnjo,” pravi Zdenka Keuc. Če bodo uspeli na razpisu šolskega ministrstva, bodo v naslednjem šolskem letu uvedli dodatne ure športne vzgoje v tako imenovanih športnih oddelkih. “Na vsaki lokaciji šole si želimo po en tovrstni oddelek, dodatna ura športa pa bo namenjena športnim aktivnostim, ki jih lahko v občini najlažje izvajamo, ena takšnih dejavnosti je tudi kolesarjenje. Kolesarjenje je prav tako ena od panog, ki jih promoviramo v okviru obveznega izbirnega predmeta šport za zdravje. Poleg tega pa še prosto plezanje, jahanje, drsanje, …”

Sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zgledno

Osnovna šola Kungota pri varnostnih izzivih zelo dobro sodeluje s Policijsko postajo Šentilj. Začne se že v vrtcu z akcijo Policist Leon, v okviru katere policisti malčkom predstavijo svoje delo, in nadaljuje skozi celoten sistem izobraževanja. V zadnjem času policisti na šolo prihajajo tudi zaradi medvrstniškega nasilja. Ravnateljica kot dobrodošlega izpostavi še Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki  deluje v okviru Občine Kungota in mu predseduje Stojan Privšek. “Vsako leto se potrdijo, da vsi naši otroci dobijo varnostne čelade, odsevnike in gradiva, s pomočjo katerih se lahko pripravijo na kolesarski izpit. Tega opravljajo po ulicah občine Kungota. Sodelovanje je res zgledno, za kar sem jim zelo hvaležna,” še pravi naša sogovornica in ob koncu doda: “Vožnja s kolesom nam na nek način upočasni ritem življenja, ki ga imamo. Istočasno pa nam pomaga odkrivati male lepote kraja, v katerem živimo. Otroke tudi senzibilizira, da so bolj občutljivi za spremembe v svoji okolici. Vsak dan je drugačen. Niti eno jutro sonce ne vzide in zaide ob istem času. Kolesarjenje ima poleg zdravstvenega vidika še kupico drugih zelo pomembnih.” Številne raziskave sicer potrjujejo, da ima kolesarjenje izjemno pozitivne učinke na razvoj psihomotoričnih sposobnosti otrok. Redno kolesarjenje je dober trening za razvoj vzdržljivost, moči, ravnotežja in hitrosti ter pozitivno vpliva tudi na kognitivne sposobnosti učencev.

S projektom izgradnje kolesarske povezave Zgornja Kungota – Dolnja Počehova – Maribor so bili uspešni pri pridobitvi EU sredstev v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR). Vrednost celotnega projekta izgradnje kolesarske povezave znaša skupaj nekaj več kot 1,9 milijona evrov, pri čemer je s strani Evropske unije za občino Kungota sofinanciranih nekaj manj kot 1,1 milijona evrov ter občino Pesnica dobrih 300.000 evrov. Celotna vrednost investicije, torej izgradnja kolesarske povezave in rekonstrukcija regionalne ceste na omenjeni trasi, pa znaša dobrih 12 milijonov evrov.