V Lenartu je danes potekal slavnostni podpis pogodb za izvedbo gradnje kolesarskih povezav na območju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice, v katerega je vključenih deset občin. Župana občin Lenart in Benedikt, mag. Janez Kramberger in mag. Milan Repič, sta s Kristianom Ravničem, članom uprave gradbenega podjetja Pomgrad d.d. (izvajalcem del) podpisala  pogodbi za gradnjo kolesarke na trasi Lenart – Benedikt, župan Kramberger pa je Sašem Horvatom, direktorjem Lipe, proizvodno trgovske zadruge z.o.o. (izvajalcem del), podpisal pogodbo za gradnjo kolesarske poti Lormanje – Spodnja Voličina.

Med Lenartom in Benediktom bo kolesarska pot potekala ob desni strani regionalne ceste

v prvem primeru sta bili podpisani dve gradbeni pogodbi, saj je bilo naročilo oddano po dveh sklopih; trasa Lenart – Benedikt: območje Lenart in trasa Lenart – Benedikt: območje Benedikt. Izvajalec del, podjetje Pomgrad d.d., bo tako na omenjeni trasi zgradil štiri kilometre kolesarske poti, 3.464 metrov na območju občine Lenart in 537 metrov na območju občine Benedikt.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger je pojasnil, da je z današnjim podpisom občina zaključila z oddajo del za odseke, za katere so na osnovni razpisov izbrali izvajalce del. “Ostajajo še trije odseki, in sicer iz Lenarta proti Sveti Ani, iz občine Pesnica do Lenarta in iz Lenarta do občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Za enega izmed omenjenih odsekov (proti Sveti Ani) je izvajalec že izbran oziroma bo v teh dneh, za ostala odseka pa ima Direkcija RS za infrastrukturo izbranega inženirja, razpis bo objavljen v teh dneh. Po pogodbenih določilih bomo dela končali v prvi polovici prihodnjega leta.”

Kolesarske povezave bodo iz občine Lenart, ki ima sprejeto celotno prometno strategijo, speljane v sedem smeri, v vse sosednje občine. “Okoli 85 kilometrov kolesarskih poti, ki so financirane iz državnega proračuna, kohezijskih sredstev in občinskih proračunov, bo v prihodnjem letu zaključenih, nekaj (okoli 35 kilometrov kolesark) pa še ostaja za prihodnjo finančno perspektivo, ki se bo končala leta 2027. Takrat bo kolesarska mreža v celoti zaključena,” je še dejal lenarški župan. Dodaja, da gre v obeh primerih, za katere so danes podpisali pogodbe, za novogradnjo kolesarskih poti, ki bodo zgrajene ob obstoječi cesti. “Del proti Benediktu bo sicer speljan po občinski cesti. Kot vemo, je tako imenovani Elblov klanec problematičen in tam se v prihodnosti obeta celovita sanacija s sindranjem vozišča. Zvrtane so bile sondaže, s katerimi merijo premike zemljine. Zato na Elblovem klancu tudi nismo šli s kolesarko ob cesti, morda pa to storimo po končani sanaciji državne ceste.”

Kolesarka (enostransko dvosmerna kolesarska pot, širine 2,5 metra) med Lenartom in Benediktom bo potekala ob regionalni cesti, v trgovsko-poslovni in industrijski coni v Lenartu se bo na desni strani navezala na obstoječo kolesarsko povezavo. Po 300 metrih bo prečkala obstoječe krožišče (priključek k novi industrijski coni) in se po desni strani vozišča nadaljevala do priključka z javno potjo JP 705162, kjer se bo odcepila od regionalne ceste ter nadalje potekala po vozišču obstoječih cest v Zgornjem Porčiču. Nato se bo ponovno priključila na regionalko in se nadaljevala po desni strani do Ženjaka. Ker je obstoječi most čez potok Ročica v Žerjavcih dotrajan in preozek, je v pripravi projekt nadomestne gradnje mostu, v katerem bo zajeta ureditev kolesarske površine.

Pregled poteka kolesarske povezave trasa 17 Lenart-Benedikt, 1. in 2. faza

Pogodbena vrednost oddanih del skupaj za oba sklopa je 2.017.147,03 evrov z DDV, in sicer bodo izvedena dela na območju občine Lenart (sklop 1) v vrednosti 1.705.462,10 evrov z DDV ter na območju občine Benedikt (sklop 2) v vrednosti 311.684,93 evrov z DDV. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje, in sicer v predvideni vrednosti 1.356.425,26 evrov. Rok začetka gradnje je predvidoma 1. september, dela pa morajo biti končana do 30. 6. 2023.

Na vprašanje, kako bo pa s kolesarsko povezavo od Ženjaka do središča Benedikta, je župan občine Benedikt mag. Milan Repič odgovoril: “Od Ženjaka do središča Benedikta je že sedaj speljana mešana površina za pešce in kolesarje. Zaenkrat bo tako ostalo. Je pa iz središča Benedikta v smeri proti Oseku predvidena gradnja kolesarke v naslednjem perspektivnem obdobju. Razpise pričakujemo od leta 2023 naprej.”

Iz Lenarta čez Lormanje in Šetarovo do Spodnje Voličine po dobrih štirih kilometrih kolesarke

Gradnja kolesarske povezave Lormanje – Spodnja Voličina pa pomeni nadaljevanje izvedbe z drugim od petih sklopov kolesarskih povezav v okviru projekta izgradnje kolesark na relaciji Jarenina-Lenart-Zg. Senarska. Trasa v dolžini 4.140 metrov se naveže na trasi državne kolesarske mreže na relaciji Pesnica – Lenart in poteka od začetka lokalne ceste do konca podvoza pod avtocesto, skozi naselji Lormanje in Šetarova in do začetka naselja Spodnja Voličina. Izgradnja kolesarske povezave je predvidena ob levi in desni strani lokalne ceste Lormanje – Spodnja Voličina, v glavnem  kot dvosmerna enostranska kolesarka pot.

Prikaz poteka kolesarske povezave trasa 18 Lormanje-Sp. Voličina

Pogodbena vrednost oddanih del je 1.453.496,96 evrov z DDV. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje, in sicer v predvideni vrednosti oddanih del brez DDV. Rok za začetek gradnje je predvidoma 1. september, rok za končanje pa 31. 5. 2023.