V dupleškem društvu Ohranimo naravo čisto so v preteklem tednu zbirali prijave za predajo gnezdilnic otrokom. Kot je pojasnil predsednik društva in vodja projekta Borut Ludvik, so člani in podporniki društva izdelali 70 gnezdilnic za manjše ptice (velika sinica, belovrati muhar, vijeglavga, brglez, pogorelček, poljski vrabec, plavček, močvirska sinica in menišček). “Za izdelavo smo oddelali 155 ur prostovoljnega dela, pri tem pa smo upoštevali načrt in se posvetovali z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – BirdLife Slovenia.”

Gnezdilnice so otrokom predali brezplačno

Material za gnezdilnice je društvo financiralo z donacijami, ki so jih prejeli od občank in občanov za letošnje društvene koledarje. “Gnezdilnice bodo otrokom predane brezplačno, saj je namen projekta otroke vključiti v ohranjanje nekaterih bolj, drugih manj ogroženih ptic v naših krajih. Zahvala tudi vsem članom in podpornikom društva, ki ste žrtvovali svoj prosti čas in priskočili na pomoč pri izdelavi gnezdilnic.”

Gnezdilnice so otrokom predali preteklo soboto. Takrat so jih tudi seznanili o pomenu gnezdilnic, njihovem pravilnem nameščanju, pticah, ki jih bodo obiskale in podobno. “Naše gnezdilnice imajo odprtino za ptice dveh premerov; 32 in 26 milimetrov. Ob gnezdilnci bodo prejeli tudi vsa potrebna navodila za nameščanje. Ni namreč vseeno, kam gnezdilnico namestimo. Pomembno je tudi, da jo vsaj enkrat letno očistimo,” je še povedal Borut Ludvik. Dodaja, da bodo staršem svetovali, naj zunanjost gnezdilnice skupaj z otroki pobarvajo in tako zaščitijo les. “Nato naj jih namestijo na primerna mesta na svojem zemljišču, da bodo lahko z razdalje opazovali ptice pri vsakodnevnem delu. Če te možnosti ne bodo imeli, lahko gnezdilnico namestijo tudi v bližnji gozd, kjer bodo ptice prav tako vesele novega doma.”