Na območju občine Duplek tudi v tem poletnem času izvajajo več investicij. Ena izmed zadnjih pridobitev je urejeno pročelje na gradu Vurberk. Kot je znano, je občina že v letu 2021 uspela pridobiti sredstva Ministrstva za kulturo, ki jih je namenila za obnovo tega lokalnega spomenika. “Obnovo smo takrat izvajali v dveh fazah. Najprej smo obnovili obzidje ob odru in bližnji stolp, delno pa tudi stolpič pri glavnem vhodu. Smo pa ravno pri obnovi stolpiča ugotovili, da je njegovo stanje nekoliko bolj resno in bo zahtevalo konkretnejše posege. Zato smo se znova povezali s kulturnim ministrstvom, ki nam je zagotovilo dodatna interventna sredstva in nam sofinanciralo polovico investicije. Na ta način smo obnovil tudi stolp levo od glavnega vhoda,” nam je povedala Natalija Jakopec, direktorica dupleške občinske uprave.

FOTO: Občina Duplek

Ob tem pa so si v lokalni skupnosti, glede na to, da so uspeli obnoviti večino grajskih ostankov, ves čas prizadevali še za ureditev grajskega pročelja. V ta namen so zagotovili sredstva iz občinskega proračuna in z ustrezno nominiranim izvajalcem izpeljali tudi ta projekt. “Izvajalec je očistil fuge, odstranil dotrajani in prepereli omet ter po postopkih, ki so jih uporabili že v preteklosti, izvedel sanacijo.”

Otvoritev nogometnega igrišča z umetno travo načrtujejo v začetku septembra

Eden večjih tačas aktualnih projektov v občini je tudi ureditev nogometnega igrišča z umetno travo v Spodnjem Dupleku, na lokaciji nekdanjega pomožnega igrišča. “Projekt je v zaključni fazi, sledi le še ureditev okolice, postavitev golov, zaščitnih mrež, … Izvajalci se zelo trudijo, če ne bi bilo težav z dežjem in zdaj visokimi temperaturami, bi bila investicija zaključena v načrtovanem terminu. Zato so zaprosili za podaljšanje roka izvedbe investicije iz utemeljenih razlogov. Po novem bo projekt, vreden pol milijona evrov, zaključen po 15. avgustu, otvoritev pa načrtujemo v prvem vikendu v septembru,” je še dodala Jakopčeva. Občina je sicer za igrišče uspela pridobiti sofinancerska sredstva Nogometne zveze Slovenije v višini 30 tisoč evrov in sredstva, dobrih 50 tisoč evrov, Fundacije za šport.

FOTO: Občina Duplek