Lokalno

FOTO: Gradnja kolesarke v Kungoti napreduje s polno paro

Damjan Veršič, 29.06.23 ob 03:50

Z županjo občine Kungota Tamaro Šnofl smo govorili o poteku del na regionalni cesti med Zgornjo Kungoto in Dolnjo Počehovo.

FOTO: Gradnja kolesarke v Kungoti napreduje s polno paro

Tudi v času počitnic in prvih poletnih dopustov gradnja kolesarske poti in rekonstrukcija regionalne ceste od Zgornje Kungote proti Dolnji Počehovi v dolžini skoraj šest kilometrov dobro napredujeta. Zaradi več odprtih gradbišč in semaforjev so zastoji v tem času še nekoliko večji, tudi zaradi tega, ker se za pot skozi Kungoto odločajo številni turisti, ki se želijo izogniti nakupu vinjet. “Potem ko so se v javnosti pojavila ugibanja, kaj se bo zgodilo s projektom, lahko občane pomirim, da dela tečejo nemoteno naprej. Država je zagotovila potrebna sredstva. Res velika zahvala vsem, ki so projekt podpirali v preteklosti, in tistim, ki ga sedaj. Posluh s strani države imamo, tako da bomo gradnjo kolesarke in rekonstrukcijo regionalne ceste, na katero smo čakali več kot 20 let, uspešno pripeljali do konca,” pravi županja občine Kungota Tamara Šnofl. Intenziteta del na kolesarki se bo v prihodnjih mesecih samo še stopnjevala.

Nekatere etape so že asfaltirali

Na določenih odsekih kolesarske povezave so izvajalci posamezne etape že asfaltirali in nadaljujejo z odpiranjem novih. Ker se veliko občanov sprašuje, zakaj dela opravljajo etapno, županjo na to odgovarja: “Razlog je izključno v tem, da je potrebno del kolesarske povezave, ki jo financiramo s proračunskimi in evropskimi sredstvi, zaključiti do konca letošnjega leta. Zato so potrebna prioritetna dela na tistih odsekih, kjer nova kolesarska povezava “povozi” obstoječo regionalno cesto. Z urejanjem ostalega dela ceste, ki je fizično ločen od nove kolesarske poti, pa bodo, kot je v načrtu, nadaljevali prihodnje leto.” Rekonstrukcija celotne cestne povezave bo tako zaključena do leta 2025, gradnja kolesarke pa do konca leta 2024.

Županja občane prosi za strpnost

Tamara Šnofl občane prosi za strpnost, zlasti v teh poletnih mesecih, ko so na cesti tudi številni tuji vozniki: “Zlasti v dneh, ko bodo določeni cestni odseki bolj obremenjeni zaradi pritoka turistov, naj lokalni prebivalci poskušajo ubrati druge poti, s čimer se bodo izognili cestnim zamaškom. Zadev ne moremo premakniti čez noč, nenazadnje gre za rekordno investicijo v občini Kungota in tudi enega največjih državnih projektov v tem trenutku v Sloveniji. Potrpimo in bodimo strpni. Sprememb brez sprememb namreč ni, na koncu, ko bo projekt  zaključen, pa bomo vsi zadovoljni.”

Vrednost celotnega projekta izgradnje kolesarske povezave znaša skupaj nekaj več kot 1,9 milijona evrov, pri čemer je s strani Evropske unije za občino Kungota sofinanciranih nekaj manj kot 1,1 milijona evrov ter občino Pesnica dobrih 300.000 evrov. Celotna vrednost investicije, torej izgradnja kolesarske povezave in rekonstrukcija regionalne ceste na omenjeni trasi, pa znaša dobrih 12 milijonov evrov.

Na vprašanje, ali bo po zaključku del nova kolesarska povezava do Maribora in Pesnice, pritegnila kolesarje, kungoška županja odgovori: “Prepričana sem, da bodo kolesarji to povezavo koristili. Nenazadnje jo bodo v skladu s prometnimi predpisi tudi morali. Nova pridobitev bo predvsem pomembna za lokalne prebivalce, ki se bodo proti mariborski občini vozili pogosteje s kolesi kot avtomobili, uporabljali jo bodo šolarji za varno pot v šolo in tudi turisti, ki bodo k nam prišli iz sosednjih in nekoliko bolj oddaljenih občin. Pričakujem, da bodo ljudje kolesarko uporabljali.” Občine, vključene v novo destinacijo Štajerska, med njimi je tudi Kungota, sicer razmišljajo o tem, da bi se na regijski ravni pridružili medobčinskemu projektu izposoje električnih koles. “Občina Kungota je temu naklonjena.”