Food Wave je eden od projektov iniciative DEAR, ki si prizadeva skozi projekte krožnega gospodarstva izboljšati kakovost življenja za svetovno prebivalstvo. Hrana je pomemben izziv trajnostnega razvoja, predvsem v luči ozaveščanja mladih o pomembnosti sveže, lokalno pridelane hrane. V projektu se osredotočamo na mlade, ki jih skozi različne vsebine ozaveščamo o pomenu lokalne prehrane s ciljem zmanjševanja okoljskih vplivov. Spodbujamo lastno pripravo hrane in izogibanje hitri, pogosto nezdravi prehrani. “Cilj projekta je tudi povezovanje mladinskih organizacij in iskanje sinergij med različnimi programi. Pomembno se nam zdi širiti zavedanje o trajnostnih načinih pridelave in uživanja hrane za ublažitev podnebnih sprememb, pomembno vlogo pa ima tudi aktivacija mladih. Ti lahko vplivajo na institucionalne odločitve, saj si vsi želimo trajnostnega svetovnega prehranskega sistema,” pojasni koordinator projekta v RRA Podravje – Maribor Andrej Dover.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je del konzorcija skupno 29 partnerjev iz celega sveta. Projekt izvajajo v sodelovanju z Uradom za mladino Mestne občine Maribor, saj so vsebino prijave že uskladili z njihovimi programi za mlade. V letu 2022 so tako v okviru projekta Food Wave izvedli:

Filmski natečaj

Lokalna pridelava hrane in njena trajnostna potrošnja sta že v ospredju prizadevanj za zmanjševanje klimatskih sprememb. Vse bolj nam postaja jasno, da dolge oskrbne verige ne pomenijo samo tveganja pri dobavnih rokih, ampak imajo ogromen (negativni) učinek tudi na naš planet. Zaradi transporta potrošimo energijo, povzročimo izpuste v ozračje, ki bi se jim, ob zadostni samooskrbi, lahko izognili, poleg tega pa s potovanjem hrane dodatno tvegamo, da v naš prostor vnašamo škodljivce.

V sodelovanju z domačimi strokovnjaki (filmsko društvo Film Factory) so pripravili filmski natečaj, katerega namen je spodbuditi mlade k razmišljanju o odgovornem ravnanju s hrano, in sicer od pridelave do potrošnje. Skozi kratke video vsebine, ki so jih ustvarili mladi, so želeli po eni strani pogledati skozi oči prihodnje generacije, po drugi strani pa njihove vrstnike ozaveščati na način, ki je mladim najbližji.

Zmagovalec filmskega natečaja je Gordian Karapushka z naslovom Time For Steak.

Sodelovanje s programom Projektni učenje mladih odraslih

Med 4. in 14. aprilom so izvedli izobraževanja, delavnice, ki se jih je udeležilo 25 članov programa Projektno učenje mladih odraslih iz Celja in Maribora. Ob podpori lokalnih in mednarodnih strokovnjakov so se mladi naučili prepoznati klimatske spremembe, ki jih povzroča pridelava hrane, trajnostnih načinov pridelave in porabe hrane, veščin spodbujanja trajnostnega odnosa do hrane prek socialnih medijev, vloge lokalne skupnosti v prizadevanjih za trajnostni odnos do hrane in spoznali možnosti, ki jih posameznikom nudi evropski projekt Food Wave.

Delavnice so potekale tudi v praksi, saj so na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor z udeleženci izvedli kuharsko delavnico, ki je ne samo dodatno popestrila dogajanja, ampak mlade opolnomočila tudi z veščinami kuhanja z minimalnimi ostanki hrane.

Igor Kos (RRA Podravje – Maribor) je prvi dan uvodoma predstavil projekt, v nadaljevanju je o pomembnosti lokalnih kmetij in slovenski superhrani spregovorila Urška Šobak, influencerka za projekt Food Wave. Janja Viher z agencije SIV je predavala o lokalni zdravi hrani in lokalnih oskrbovalnih verigah v prihodnosti s poudarkom na prehranjevalnih navadah mladih. Drugi dan je Metka Ternjak Gomboc, vrtnarka, avtorica knjige in tv oddaje, v okviru male šole vrtičkanja poučevala o načrtovanju in pripravi gred, o vrtičkarskih opravilih (izbiri semen, zalivanju, okopavanju, pletju, osipavanju, gnojenju, zaščiti rastlin, mešanih zasaditvah in kolobarjenju) ter o setvi in presajanju. V okviru tretjega dne je Katja Sreš, Ekologi brez meja, govorila na temo Ne meč’mo hrane stran, priložnosti v okviru Food Wave projekta pa je predstavil Andrej Dover. Zadnji, četrti dan, je bil v znamenju neodgovornega ravnanja s hrano v kuhinji. Mojca Polak je predstavila primere dobrih praks iz preteklosti in izvedla praktični del.

Izobraževanje na Osnovni šoli Prežihovega Voranca

Na svetovni dan Zemlje, 22. aprila, so na Osnovni šoli Prežihovega Voranca pripravili izobraževanje (Inštitut SeMe) za devete razrede. V teoretičnem delu so govorili o strupih, ki prehajajo v pakirano hrano, ki potuje po dolgih razdaljah (za spodbujanje lokalnih kmetij, lokalni izdelki,…) in o zdravem vrtnarjenju in najpogostejših napakah pri vrtnarjenju. V praktičnem delu so se lotili priprave semenskih bombic (izbira pravilnega materiala, zemlje, (pred)priprava semen, kam in kako zasaditi bombico), preprostih poskusov glede kakovosti zemlje (določitev tipa zemlje (npr. peščena, ilovnata, glinasta), zračnost, mikroorganizmi, kako iz zbite zemlje pripraviti rahlo zemljo, …) in hitrih testov za ugotavljanje kakovosti vode za zalivanje (izvedba hitrih testov za ugotavljanje ustreznosti vode za zalivanje).

Ob tem so na šolskem bazarju predstavili projekt Food Wave in izpeljali kviz, na katerem so otroci ob pravilnem odgovoru prejeli bombažno vrečko (za zelenjavo ali sadje), slovenska ekološka semena (AMARANT kooperativa d.o.o.) in biorazgradljive ločke za sajenje.

Ulični festival lokalne hrane

V petek, 20. maja, je v okviru evropskega projekta Food Wave na Cafovi ulici v Mariboru potekal Ulični festival lokalne hrane. Namenjen je bil ljubiteljem vrhunske kulinarike in odlične kapljice. Na festivalu so študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor pripravili menije in jedi, jih predstavili ter postregli mimoidočim.

Zaradi odličnega odziva prebivalcev v Mariboru RRA-PM v sodelovanju z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor tudi v prihajajočem letu načrtuje ponovno izvedbo Festivala na Cafovi ulici v podobni izvedbi.

Jesenska brezplačna šola uporabnih znanj

Med 15. septembrom in 11. oktobrom je v Prekmurju sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota potekala jesenska šola za mlade prehranske aktiviste. Udeleženci so si ogledali Eko vrt Beltinec, Brigitin vrt, ekološko kmetijo Vidov Breig, v okviru šole pa so v Expanu potekale tudi teoretične delavnice. Udeleženci so spoznavali zelišča, dobili nasvete, kako vzpostaviti in vzdrževati lasten vrt, izdelali so domače malice iz vrta in sadovnjaka, v praktični delavnici pa si se naučili, kako izdelamo gredo in zasaditev na njej ter kako vzgajamo sadike. Gre za kombinacijo uporabnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki bodo v luči vse pogostejših podnebnih sprememb z vsakim letom pomembnejše. Ob koncu izobraževanja so udeleženci prejeli certifikat “Prehranski aktivist”.

Javni poziv lokalne skupnosti

Evropski projekt Food Wave, katerega partner je tudi Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, je v marcu objavil javni poziv, na katerega so lahko lokalne skupnosti prijavile manjše projekte, ki jih razvijajo v občini na področju okolju prijazne pridelave in potrošnje hrane, pri čemer je pomembno, da so aktivnosti namenjene mladim občanom in občankam, ki so stari med 15 in 35 let. Na razpisu so bile uspešne štiri občine iz Slovenije, in sicer občine Benedikt, Kungota, Hajdina in Razkrižje.

Kungota

Benedikt