Lokalno

FOTO: Dotrajan vrtec na Lentu kmalu s prenovljenimi in dodatnimi prostori

Karin Kočevar, 12.03.19 ob 05:02

Že to poletje se bo pričela rekonstrukcija in dozidava Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška, katerega stavba je že dotrajana in potrebna obnove.

Enota Vrtca Ivana Glinška Maribor, ki se nahaja na odlični lokaciji na Ribiški na Lentu, je že vrsto let dotrajana. Igralnice in sanitarije ne ustrezajo standardom in normativom, ki jih določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, prav tako pa obstoječi vrtec ne razpolaga z ustreznim večnamenskim prostorom ter kabineti za izvajanje individualne obravnave otrok.

Vrtec na Lentu dotrajan, obetajo se številne spremembe

V enoti je bilo ugotovljeno tudi, da so stroški absolutno previsoki za ogrevanje ter samo vzdrževanje objekta, dotrajana je fasada, tlaki ter sanitarije, prav tako pa enota nima sistema kontroliranega prezračevanja, dotrajani pa so tudi energetsko potratni kotli, ki tudi ne ustrezajo standardom in normativom. Zato se je lastnik vrtca, Mestna občina Maribor, odločila za rekonstrukcijo in dozidavo enote na Ribiški, da bo tako le-ta dosegala standarde pravilnika. Trenutno ne sanitarije, ne igralnice, ne ustrezajo standardom in normativom. Sanitarije namreč na nudijo zasebnosti, saj so skupaj z umivalnico praktično brez vrat in povezane z garderobo.

Trenutno je v vrtec na Ribiški vpisanih 68 otrok, ki so razdeljeni v štiri oddelke v prvem in drugem starostnem obdobju, medtem ko je tam zaposlenih 5 vzgojiteljev ter 4 pomočnice vzgojiteljic. Z obnovo bo vrtec pridobil dve igralnici, s čimer bodo zagotovili tudi dodatne kapacitete ter tako razbremenili enoto Gregorčičeva-Krekova, v kateri je bila z inšekcijsko odločbo zaprta razdelilna kuhinja.

Nova razdelilna kuhinja, igrala, pitniki za vodo in dodatni prostori

Osnovni namen obnove vrtca, ki se bo pričela avgusta letos ter zaključila prihodnje leto julija, je predvsem izboljšanje prostorskih pogojev, izvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub ter pridobitev dodatnih prostorov. S prenovo bo tako zagotovljena energetska učinkovitost stavbe, zadoščeno bo minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,hkrati pa se bodo sanirali tudi dotrajani deli objekta vrtca. Vrtcu se bo dogradilo tudi dodatne površine v izmeri 384,66 kvadratnih metrov, pri čemer je v ospredju želja po ustreznejši razporeditvi prostorov.

Vrtec se bo po obnovi lahko pohvalil tudi z novo razdelilno kuhinjo, LED sijalkami, talnim gretjem, klimatskimi napravami ter novo zunanjo ograjo, dvema zunanjima pitnikoma, lopo za shranjevanje športnih rekvizitov in otroškim igriščem. Celotna obnova bo prišla slabih 1,5 milijona evrov, pri čemer je bila delno že plačana izdelava projektne in investicijske dokumentacije v letih 2014 in 2015. Obnovo bo v celoti pokrila Mestna občina Maribor.

Poseljenost v mestnem okolju se ponovno povečuje

V času rekonstrukcije in dozidave, ki se bo pričela predvidoma v avgustu 2019, še ni jasno kako bo z otroci enote Ribiška, a že septembra 2020 bo vrtec ponovno predan v uporabo otrokom in vzgojiteljicam.

Z izboljšanimi osnovnimi pogoji vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok v vrtcu se posredno pričakuje ohranitev poseljenosti mestnega okolja, saj se le-ta po padcu, zadnji dve leti ponovno povečuje. Zlasti si v mestnem okolju MOM želi mlade družine, saj se Maribor že dlje časa sooča z višjim indeksom staranja, ki je nad slovenskim povprečjem.