Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občin Lenart v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Destrnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, so omenjene občine uspešno pripeljale v zaključno fazo.

Potem ko so občinski sveti devetih občin potrdili elaborate o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe, so danes v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku župani z izbranim izvajalcem, pogrebnim podjetjem Almaja d.o.o. iz Lenarta, sicer edinim prijavljenim na razpisu, podpisali koncesijsko pogodbo. Gre za podjetje, ki na območju omenjenih devetih občin že zadnjih 25 let opravlja pogrebno in pokopališko dejavnost, skupno pa v obeh dejavnostih – pogrebni in cvetličarni – zaposluje 12 ljudi. Letno na tem območju opravijo od 250 do 300 pogrebov.

Storitev, ki jo je podjetje Almaja sicer že do sedaj opravljalo, so uredili v skladu z zakonom

Zlatko Glinšek, direktor Almaje, je pojasnil, da je podlaga storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2016. “Gre za vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca ali do zdravstvene ustanove zaradi obdukcije oziroma kakšnih drugih posegov na telesu pokojnega in nazaj do hladilnih prostorov izvajalca. Dosegli smo enotno ceno storitve, ki znaša 175,20 evrov brez DDV oz. 191,84 EUR z DDV. V primeru, da je pokojni prepeljan na obdukcijo, je plačnik prevoza država, če pa gre za prevoz s kraja smrti do hladilnih prostorov, pa plačnik naročnik pogreba.” Še vedno pa posamezne občine ohranjajo pri nekaterih storitvah, kot so uporaba mrliške vežice, najem grobov, … svoje cenike.

Dežurna številka za omenjeno storitev je 031 689 561, objavljena je tudi na spletni strani podjetja in v povezavah na občinske spletne strani.

Marjan Žmavc: To je še ena storitev, v kateri smo se občine uspele povezati

Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, nam je povedal, da gre še za eno storitev, v kateri so se občine uspele povezati. “Sodelujemo tudi v ostalih projektih, kot sta npr. izgradnja kolesarskih poti in razvoj turizma. Prav je, da smo tudi na tem področju složni, da te stvari peljemo skupaj, saj vsi živimo na tem območju osrednjih Slovenskih goric. Mislim pa tudi, da je zato koncesionarju lažje, s katerim sicer uspešno sodelujemo že vrsto let.”

Vito Kraner, direktor občinske uprave v Cerkvenjaku, je bil na čelu strokovne komisije za vodenje postopka koncesije 24-urne dežurne pogrebne službe. Komisija je bila imenovana s strani županov, aktivno pa je sodelovala z zunanjim strokovnim izvajalcem – Evropskim pravnim centrom. “Postopek, ki je bil precej strokovno zahteven, smo uspešno pripeljali do konca. Zaključno dejanje v komisiji je bilo poročilo, ki je predstavljalo osnovo za izdajo koncesijske odločbe, ki so jo podpisali župani. Sama odločba pa je bila podlaga za obravnavo na občinskih svetih in današnji podpis koncesijske pogodbe.”