Mariborska občina je za sanacijska dela dvorane Tabor namenila 20 tisočakov, predvsem z namenom, da ne bi poteklo gradbeno dovoljenje.

Kot so sporočili iz mariborske občine, so konec meseca decembra stekla sanacijska dela na vzhodnem delu dvorane, kar je vezano na rekonstrukcijo in dozidavo dvorane v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem v vrednosti 20.000 EUR. “Sanirali se bodo vertikalni nosilci stebrov vzhodne fasade, saniral se bo vidni beton horizontalnih nosilcev, zamenjale se bodo obrobe,” so še sporočili.

“Za to smo se odločili, saj bi v nasprotnem primeru poteklo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva za prihodnje leto še niso mogla biti planirana, saj je sprejet aktualni proračun za leto 2017 in 2018,” so še dodali. Gre torej očitno zgolj za minimalne posege, s katerimi se je vsaj ohranilo gradbeno dovoljenje, ki bi drugače poteklo konec prejšnjega leta.

Dvorana ni bila nikoli v celoti dograjena

Celovita prenova dvorane Tabor, ki je ocenjena na okoli 10,9 milijona evrov, bi sicer zajemala prenovo športne opreme in garderobe ter športne površine ter energetsko sanacijo in posodobitev objekta, kar bi omogočilo organiziranje večjih športnih mednarodnih prireditev. Obenem bi se naj v prihodnje objekt tudi povečalo.

V trenutni konfiguraciji objekt zmore maksimalno 3.261 sedišč. Po rekonstrukciji, za katero se še ne ve kdaj se bo izvedla, bo sedišč na tribunah 3.600, dodatno pa se bo dalo, ko bo to mogoče in potrebno, namestiti še 750 stolov na osnovno igralno ploskev. Razširitev objekta naj bi pripomogla k boljši obiskanosti vseh prireditev v objektu in s tem k večji prodaji vstopnic, boljši rentabilnosti objekta in prireditev. To posledično pomeni prednost tako za upravljavca prostora kot za organizatorje prireditev.

Kljub temu, da dvorana Tabor obstaja od leta 1984, ni bila nikoli v celoti dograjena, saj manjka vzhodni aneks, ki bi se v skladu z investicijsko operacijo tudi dokončno dogradil. A kdaj, še ostaja nedorečeno.