Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ponujajo pester nabor študijskih področij in veliko možnih kombinacij. Študentje lahko kombinirajo dve študijski področji, pri nekaterih pa je možno izbrati tudi samo eno. Vsi študijski programi omogočajo nadaljevanje študija na magistrski stopnji.

Na informativnih dnevih v petek in soboto, 14. in 15. februarja 2020 bodo ključne podatke zbrali v prijetno predstavitev.

Demonstratorstvo – vključitev študentov v raziskovalno delo

»Filozofska fakulteta sledi načelu, da je Univerza v Mariboru raziskovalna univerza. To dokazujejo številni znanstveni dosežki naših raziskovalcev, prestižne mednarodne nagrade, ki jih prejemajo, in visoka uvrstitev mariborske humanistike na lestvici World University Rankings. Ker je pomemben del dejavnosti FF tudi izobraževanje učiteljev, je profesorjem v posebno veselje, da lahko v svoje raziskovalno delo vključujejo tudi študente. Odlična priložnost za to je sistem študentskega demonstratorstva, v okviru katerega profesor in študent na individualni ravni sodelujeta pri konkretnih raziskavah ali pisanju znanstvenih člankov,« pove dekan Filozofske fakultete prof. dr. Darko Friš.

Odličen tutorski sistem 

Tutorji pomagajo študentom pri vključevanju v univerzitetno okolje, jih usmerjajo pri reševanju težav in jih spodbujajo pri vključevanju v obštudijske aktivnosti. »Na Filozofski fakulteti dajemo prednost uvajalnemu tutorstvu, kar pomeni, da se še posebej posvečamo bruckam in brucem,« doda koordinatorica tutorjev študentov na FF UM Lotka Uršnik.

Bogata obštudijska dejavnost

Študenti Filozofske fakultete so ob rednem študiju dejavni tudi v študentskih društvih, v okviru Študentskega sveta izvajajo raznovrstne projekte, ki so sprostitvene, izobraževalne in dobrodelne narave.

Možnosti mednarodnih izmenjav

FF ima preko 150 študijskih sporazumov s tujimi institucijami v okviru programa Erasmus+, odlične možnosti pa ponuja tudi program CEEPUS. »Že nekaj let lahko odhod na mednarodno izmenjavo zagotovimo prav vsem študentom, ki za to pokažejo interes,« pove prodekan za mednarodno sodelovanje in promocijo izr. prof. dr. Tomaž Onič in doda: »Mednarodna izmenjava pomeni veliko več kot le študij v tujini. Gre za neponovljivo življenjsko izkušnjo, ki jo svojim študentom omogočimo v času študija pri nas. Bivanje v tujini lahko traja od enega meseca do enega leta na vsaki stopnji študija.«

Mens sana in corpore sano – Zdrav duh v zdravem telesu

Univerza v Mariboru je v preteklem letu pridobila certifikat Olimpijskega komiteja »Športnikom prijazna izobraževalna ustanova«. FF stoji v neposredni bližini Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja in fitnesa na prostem pri študentskih domovih, poleg tega pa njihovo stavbo obdaja čudovit park, ki nudi številne možnosti rekreiranja na prostem. Študenti lahko v okviru izbirnosti izberejo tudi predmet Šport in humanistika, ki šteje med študijske obveznosti in je ovrednoten s 3 kreditnimi točkami.

Živahen utrip študija, raziskovanja in obštudijskega dogajanja je težko strniti v slike in besede, zato vas vabimo, da nas obiščete na informativnih dnevih v petek in soboto, 14. in 15. februarja 2020, in začutite vzdušje na osrednji humanistični in družboslovni fakulteti v Mariboru. Poiščete nas lahko tudi na družbenih omrežjih.