V dupleškem društvu Ohranimo naravo čisto se že peto leto lotevajo edinstvenega projekta, imenovanega Otroci sadijo medonosna drevesa. S pomočjo donatorjev bodo znova otrokom z območja občine Duplek podarili medonosna drevesa, ki jih potem skupaj s starši posadijo in skrbijo zanje.Vse starše, dedke, babice vabimo, da svoje otroke s stalnim bivališčem v krajih občine Duplek prijavite k sodelovanju v projektu. Skupaj bomo tako donatorji, društvo Ohranimo naravo čisto in družine poskrbeli za dodatno ozelenitev naših naselij ter vsaj delno nadomeščanje izginjajočih visokodebelnih sadovnjakov, ki so nekoč krasili našo krajino,” je na Facebooku zapisal predsednik društva in vodja omenjenega projekta Borut Ludvik.

Letos so se odločili za hruške in slive

Potrebne podatke (ime in priimek starša, elektronski naslov in telefonsko številko staršev, ime in priimek otroka, naslov posaditve, želeno drevo: hruška, sliva, lipa) so zbirali preko elektronskega naslova društva [email protected]. Na omenjeni naslov lahko pišejo tudi morebitni novi donatorji, ki so pripravljeni podpreti projekt. “Veseli smo obstoječih donatorjev, želimo pa si tudi kakšnega novega. Brez njih ne bi bilo projekta,” še pravi Ludvik. Kdor je zamudil prijavo preko maila, lahko izpolni prijavnico, ki je objavljena v občinskem glasilu. V preteklih letih so razdelili največ sadik srednjepoznih češenj, letos so se odločili za hruške viljamovke in slive. Lipa je kot simbol slovenstva njihova stalnica. “Odločili smo se za samooplodne vrste dreves, takšne, ki so odporne na bolezni in jih ni potrebno škropiti ter imajo dobro koreninsko grudo.”

Kot vsako leto, bodo prijavljenim otrokom poleg kvalitetne sadike drevesa predali tudi potreben kvalitetni sadilni material (humus, substrat, gnojilo, količek, mrežo proti voluharju, zaščito proti srnjadi itd.). Sadike dreves in sadilni material bodo otrokom razdelili predvidoma v prvi polovici novembra. V zadnjih štirih letih je društvo Ohranimo naravo čisto med otroke razdelilo že okoli 250 sadik dreves.