Osnovne in srednje šole so za naslednja dobra dva meseca zaprla svoja vrata, učenci in dijaki pa so se odpravili na zaslužene počitnice. Med prvimi so se iz osnovnošolskih klopi poslovili devetošolci, njihovo zadnje dejanje je bila valeta. Ta seveda ne sme manjkati, je pa res, da se od šole do šole lahko precej razlikuje. Nekateri zavodi valeto organizirajo v šolskih telovadnicah, drugi v večjih prireditvenih prostorih, tudi stroški izvedbe, seveda glede na obseg dogodka, so lahko precej različni. 

Na dveh konkretnih primerih, na manjši šoli na podeželju in v nekoliko večji v mestu, smo preverili, kako je potekala letošnja valeta. Kje, koliko učencev se je je udeležilo, kako je bilo s stroški, na kak način so jih znižali  in ali se valete po svoji glamuroznosti res vse bolj približujejo maturantskim plesom. 

V Cerkvenjaku stroške znižali s starim papirjem in donacijami 

Na Osnovni šoli Cerkvenjak - Vitomarci so nam povedali, da se je pri njih valete udeležilo 23 učencev, in da je navada, da na njej sodelujejo vsi učenci devetega razreda. Res pa je, da se je v letošnjem šolskem letu zgodilo prvič, da se valete ena učenka ni udeležila. Kulturni program izvedejo v dvorani kulturnega doma, valetni ples z večerjo, po kateri sledi zabava, pa v bližnjem Gostišču pri Antonu.

Glede finančne plati je Štefka Smej, razredničarka 9.a razreda, povedala, da stroške valete v celoti poravnajo starši, stroški pa zajemajo plesni tečaj, ozvočenje in predvajanje glasbe, foto in video storitve, večerjo in morebitne rekvizite, kot so npr, baloni, ki jih potrebujejo v programu. Po njenih besedah je letošnji strošek valete na posameznega učenca znašal 70 evrov, k temu znesku pa je potrebno prišteti še strošek večerje (30 evrov po osebi). "Od omenjenih 70 evrov so učenci prinesli le 26 evrov, saj smo preostali denar pridobili s pridnim zbiranjem starega papirja in donacijami."

Štefka Smej ob koncu doda, da so že vrsto let valete bolj glamurozne, kot so bile pred dvajset leti, se pa standard zadnjih nekaj let umirja oziroma vse poteka na že skoraj "tradicionalni" način. 

Na vprašanje, ali šola socialno šibkim učencem priskoči na pomoč pri plačilu stroškov, povezanih z valeto, odgovarjajo, da takšnim učenem pomagajo pri plačilu stroškov zaključnega izleta.

Devetošolci na Osnovni šoli bratov Polančičev z raznimi akcijami pokrili strošek ene vstopnice za valeto 

Na Osnovni šoli bratov Polančičev Maribor se je letošnje valete udeležilo vseh 73 devetošolcev. Tamkajšnji ravnatelj Bojan Mlaj nam je pojasnil, da se običajno valete udeležijo vsi devetošolci, razen če gre res za kak primer višje sile, ki pa ga v zadnjih treh letih ne beležijo. Dolgoletna praksa na šoli je, da organizacijo družabnega dela valete prevzame kakšna od plesnih šol, ki izvaja tudi tečaj plesa. Zmeraj je v ponudbi tudi organizacija prostora za izvedbo valete in v številnih preteklih letih je bila ta izvedena v Narodnem domu Maribor, letos pa se je valeta, zaradi velikega števila devetošolcev, odvila v Dvorani Vrbanska v okviru Zavoda Antona Martina Slomška. 

Mlaj je še povedal, da za uradni del valete, ki je v organizaciji šole, ni stroška. Strošek predstavlja družabni del valete, ki ga pokrijejo starši. "Ta strošek je odvisen od obsega storitev, ki so v ponudbi zajete. Za letošnjo valeto je ta strošek znašal 40 evrov na udeleženca, vključuje pa vse storitve družabnega dela (organizacija in najem dvorane, ureditev prostora, hrana, ozvočenje, fotografiranje in snemanje valete). V ta strošek ni vštet strošek plesnega tečaja."

S podatkom o povprečnem skupnem strošku valete na posameznega učence na šoli ne razpolagajo, saj tovrstnih informacij, kot so nam sporočili, ne zbirajo in ne obdelujejo. Šola pokriva del stroškov za družabni del valete za pogostitev zaposlenih. Višina tega stroška pa je odvisna od medsebojnega dogovora med šolo in organizatorjem valete.

Praksa na šoli je, da devetošolcem omogočijo, da si z lastnim delom in aktivnostmi znižajo strošek za družabni del valete.

Tako imajo devetošolci že nekaj let stojnico na prazničnem bazarju, ki se odvija v mesecu decembru, in na kateri lahko zaslužijo s prodajo lastnih izdelkov. Prav tako v posameznem šolskem letu organizirajo najmanj dve zbiralni akciji starega papirja, katerih izkupiček gre prav tako v zniževanje stroška družabnega dela valete, razlaga Mlaj. Dodaja, da glede na izkušnje preteklih let s tovrstnimi akcijami devetošolci pokrijejo tudi do eno vstopnico za valeto na udeleženca.

Na vprašanje, ali je današnja valeta v primerjavi s tisto pred desetimi in več leti bolj glamurozna in ali se morda že bolj približuje maturantskemu plesu, ravnatelj Osnovne šole bratov Polančičev odgovarja: "Morda, vendar pa "glamur", ki ga pri naših devetošolcih opazimo, ne presega osnovnošolskega okolja, se pravi, da so naši devetošolci v vseh pogledih pri pripravi na valeto in tudi njeni izvedbi še vedno naši devetošolci, kakršne smo na njihovi poti spremljali vsa leta njihovega izobraževanja."