Lokalno

DNEVNA: V pokoju bo najbolj pogrešal šolski vrvež, sodelavce in otroke

Damjan Veršič, 06.08.23 ob 03:57

Đano Novak, dolgoletni učitelj in ravnatelj Osnovne šole Duplek, s 1. septembrom odhaja v zaslužen pokoj.

DNEVNA: V pokoju bo najbolj pogrešal šolski vrvež, sodelavce in otroke

V občini Duplek in tudi širše zagotovo ni občana, ki bi ne vedel, kdo je Đano Novak. Zadnjih 30 let na Osnovni šoli Duplek opravlja delo ravnatelja, učitelj je že 40 let. Rodil se je v Mariboru, kjer je obiskoval osnovno šolo, nato izobraževanje nadaljeval na srednji Pedagoški šoli, zaključil študij na Pedagoški akademiji in nato še na Pedagoški fakulteti v Reki. Postal je profesor proizvodno-tehničnega pouka. Na letošnji osrednji proslavi ob občinskem prazniku mu je župan občine Duplek Mitja Horvat podelil naziv častnega občana.

Že kot najstnik je imel veselje in željo za delo z otroki

Na vprašanje, zakaj se je odločil za poklic učitelja, nam odgovori, da je imel že kot najstnik veselje in željo za delo z otroki. “Verjel sem, da lahko na tem področju naredim nekaj za nove generacije in družbo kot celoto.” Zavedajoč se pomena spoznavanja novih pristopov, oblik in načinov dela se je vsa ta leta udeleževal različnih seminarjev, delavnic in drugih oblik izobraževanja in se tako dodatno izpopolnjeval. Pridobil je izobrazbo za poučevanje računalništva na šoli, predavatelja za realitetno terapijo ter multiplikatorja za akcijsko raziskovanje in samoevalvacijo. Kot zunanji sodelavec Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je sodeloval pri predavanjih in delavnicah za učitelje in vzgojitelje, svoje znanje pa je prenašal v mnoge kolektive po Sloveniji. Svoje znanje in izkušnje pri vodenju kolektiva je delil tudi z drugimi kolegi, njegov prispevek pa je objavljen tudi v priročniku za ravnatelje. S kolektivom je sodeloval v različnih projektih, kot so npr. Ogledalo, Mreža šol, Unicefov projekt Povej, Bralna pismenost in Formativno spremljanje.

Naš sogovornik k temu doda, da sta potreba in obveza vsakega učitelja, da se nenehno dodatno izobražuje in da sledi novostim. “Če želiš opravljati delo ravnatelja, pa je to še toliko bolj pomembno. Naše delo temelji na sodelovanju, izmenjavi znanja med sodelavci in iskanju uspešnih načinov poučevanja otrok. Tudi pri delu s starši so potrebne posebne veščine, ki se nenehno spreminjajo in dopolnjujejo.”

V vseh teh letih, odkar je ravnatelj, so predvsem učitelji dobivali veliko strokovnih znanj za opravljeno delo tudi izven zavoda. Ima veliko zaslug, da Osnovna šola Duplek na različnih področjih odlično sodeluje z Občino Duplek. Skorajda je ni prireditve v kraju, v kateri ne bi sodelovali učenci. Štiri leta je vodil Svet za preventivo v cestnem prometu, zelo dobro sodeluje z občinskim svetom in društvi v občini.

V prvi vrsti je bil vedno učitelj

In katera vloga, učiteljska ali ravnateljska, mu je bolj pisana na kožo? Pravi, da se je za delo ravnatelja odločil z željo, da bi lahko znanje in izkušnje prenašal na sodelavce in s tem na celoten izobraževalni sistem. Pri tem pa je želel ohraniti neposreden stik z otroki. “Še naprej sem poučeval v razredu vseh 40 let, kar je odgovor na to, da sem v prvi vrsti učitelj. Za ta poklic Novak verjame, da je še vedno spoštovan. Vsakdo, ki ga dojema kot poslanstvo, bo deležen spoštovanja. Zaradi vseh družbenih sprememb, pa se to odraža tudi v drugačnih odnosih pri vseh dežnikih v procesu izobraževanja.

Pedagoški delavci Osnovne šole Duplek, ki so Đana Novaka predlagali za prejemnika naziva častni občan, so v utemeljitvi zapisali, da kot ravnatelj opravlja delo pedagoga, vzgojitelja, psihologa, socialnega delavca, družinskega terapevta, poslovnega organa, pravnika, ekonomista, projektanta, notranjega opremljevalca in organizatorja šolske prehrane. Občasno je še motivator, hišnik, kriminalist in mirovni posrednik.

Ob upokojitvi ima mešane občutke

Đano Novak s prvim septembrom odhaja v zasluženi pokoj. Svoje delo in poslanstvo je opravljal z veseljem, ponosom in pravšnjo mero zagnanosti. Zato je Osnovna šola Duplek uspešna, rezultati učencev dobri, vključenost šole v lokalno skupnost izvrstna, kolektiv pa ravnatelja ceni in spoštuje. Ob upokojitvi ima mešane občutke: “Veselim se, da bom imel več časa zase in za družino. Pripraviti pa se moram tudi na drugačen življenjski ritem. Na preživljanje časa z najbližjimi, še posebej z vnukoma, kar bo zapolnilo kar nekaj časa. Preostali bo namenjen za dela, ki so bila do sedaj vedno nedokončana. Želim si veliko gibanja v naravi, poskrbel pa bom tudi za psihično aktivnost.” V pokoju bo najbolj pogrešal šolski vrvež, sodelavce in otroke.

Čestitke našim otrokom za odlične rezultate, ki pa jih brez pomoči staršev sami ne bi zmogli.

Z naslednikom, Tomažem Repenškom, ki prevzema vodenje Osnovne šole Duplek, Đano Novak že sodeluje. Pripravljen je tudi za kakršnokoli pomoč zavodu v prihodnje. Njegovo sporočilo učencem, staršem in občinski upravi ob upokojitvi je: “Za uspešen zavod so potrebni dobri ljudje. Ponosen sem na sodelavce in na naše delo, ki smo ga z dobro voljo in veliko predanostjo opravljali. Hvala Občini Duplek za vso podporo in skrb za odlične pogoje dela. Čestitke našim otrokom za odlične rezultate, ki pa jih brez pomoči staršev sami ne bi zmogli.”