Medtem ko Mestna občina Maribor še vedno išče družinskega zdravnika, ki bi imel ambulanto v Malečniku, je koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine odpovedala še zdravnica na Taboru. Mestni svet je na zadnji seji soglašal z začetkom iskanja novega zdravnika, a vprašanje je, če ga bodo našli.

Zdravnica v Malečniku je prekinila koncesijsko razmerje konec januarja letos in po prvem objavljenem razpisu je občina podelila koncesijo zasebnemu medicinskemu centru Julius, a tudi ta ni našel zdravnika za ambulanto. Zato mu je občina odvzela koncesijo in septembra objavila nov razpis, na katerega pa se nihče ni prijavil. Na občini napovedujejo ponovitev razpisa. Kot so navedli, ga bodo objavili 1. decembra letos, je pa to že tretji razpis zapored.

Poskrbljeno za paciente

Predstojnica OE Splošno zdravstveno varstvo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Maja Arzenšek, dr. med., spec., je za naš medij komentirala, da glede na vse obremenitve v družinski medicini zgleda ni interesa po koncesijah, glede na to da je koncesionarju še težje zagotavljati nadomeščanja, pokrivanja v času njegove odsotnosti.

Na vprašanje, kam se obračajo prebivalci Malečnika glede zdravniške oskrbe, dodaja, da so se nekatere osebe  vpisale pri različnih zdravnikih v naši širši okolici, ostali so vpisani v Ambulanto za neopredeljene v ZD Maribor.

Tudi za Tabor nov razpis

Občina je podelila koncesijo zdravnici zasebnici Brigiti Šorli leta 2000, njena ambulanta se nahaja na Pupinovi ulici na Taboru. Konec septembra letos pa je zdravnica posredovala občini odpoved koncesijskega razmerja, ki stopa v veljavo konec marca 2024.

Razlogi za zdravničino odločitev niso znani. Ker Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor nima kadrovskih možnosti za zapolnitev njenega mesta, bo občina prav tako poskušala poiskati novega koncesionarja.

Trenutno ima ZD Maribor ambulante družinske medicine v: Rušah, Staršah, Hočah, Račah, Pernici, Šentilju, Kamnici. V veliki večini so vse te ambulante zapolnjene z visokim glavarinskim količnikom in že dalj časa ne sprejemajo novih. Z vodstvi občin so v stalnem kontaktu glede potreb njihovega prebivalstva, potreb obnove, ipd., navajajo v ZD Adolfa Drolca.

Trenutno v zdravstvenem domu tudi nimajo prostega zdravnika družinske medicine. “Osebe brez izbranega zdravnika se lahko vpišejo v ambulanti za neopredeljene. Upamo pa, da bi se to v naslednjih dveh letih lahko spremenilo na bolje in bi končno lahko imeli kakšnega prostega zdravnika,” je pojasnila Maja Arzenšek.

Še kakšna ambulanta

Trenutno imajo v ZD Maribor 18 specializantov družinske medicine in 2 specialistki družinske medicine, ki sta prišli iz Bosne. “V naslednjih 3-4 letih bodo vsi ti pripravljeni na samostojno delo. V tem trenutku bi potrebovali še vsaj 8 zdravnikov specialistov družinske medicine, da bi naše delo lahko potekalo nemoteno in da bi lahko odprli kakšno ambulanti za paciente brez izbranega zdravnika,” navaja Maja Arzenšek.

Večer je poročal, da se nekateri pacienti ne morejo vpisati pri zdravnici, ki nadomešča tragično preminulo zdravnico Marijo Skok. To bo možno šele marca, ki pridejo nove zdravnice. Je pa Maja Arzenšek zagotovila, da so vsi nekdanji pacienti zdravnice Skok lahko obrnejo na novo zdravnico. Pojasnjuje pa, da se vsi ne morejo vpisati pri njej zaradi zapolnjenega glavarinskega količnika. Nova meja za glavarinski količnik je postavljena pri 1895, prejšnja zdravnica pa je imela okoli 2800 količnikov.