Lokalno

DNEVNA: Promet skozi vkop Malečnik bo kmalu sproščen

Rebeka Krevs, 27.07.23 ob 04:00

Po pregledu posledic nesreče je družba Dars sprejela odločitev o interventni sanaciji pokritega vkopa Malečnik, ta se sedaj bliža koncu.

DNEVNA: Promet skozi vkop Malečnik bo kmalu sproščen

Spomnimo, v pokritem vkopu Malečnik je konec junija prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Do nesreče je prišlo, ko je tovorno vozilo na avtocesti A1 peljalo po voznem pasu v smeri Avstrije in v pokritem vkopu Malečnik trčilo v kolono počasi premikajočih se vozil. Pri tem se je tovorno vozilo vnelo, razvil se je večji požar, ki je zajel tri tovorna vozila. V intervenciji je poleg Darsovih služb sodelovalo večje število gasilcev in drugih intervencijskih služb.

Po pregledu stanja poškodb je družba Dars sprejela odločitev o interventni sanaciji pokritega vkopa Malečnik, ki bo zagotovila ustrezne standarde varnosti in omogočila, da bi v najkrajšem možnem času sprostili promet skozi poškodovano cev. Kot nam zagotovijo pri Darsu vsa dela na sanaciji poškodb potekajo v skladu z načrtom in zastavljeno časovnico.

Škoda po dosedanjih podatkih presega 600 tisoč evrov

“Že naslednji dan po nesreči je bil pokriti vkop očiščen, opravljen je bil tudi prvi pregled projektanta. Pregled je pokazal, da je v celoti uničena elektroinštalacijska oprema, poškodovana sta tudi betonski obok in prometna oprema. Po demontaži uničene opreme in visokotlačnem čiščenju predora in odstranitvi poškodovanega ometa so bili opravljeni pregled, skeniranje in jemanje vzorcev betona, s tem je postal znan tudi obseg poškodb,” so začetek del pojasnili v Darsu. V prvi fazi so poleg pregleda opravili še čiščenje kanalizacije, izpraznitev zbirnih bazenov jaškov za odvodnjavanje ter zamenjavo jaškov meteorne kanalizacije.

Kot pravijo končna ocena škode na infrastrukturi in opremi še ni znana, po dosedaj zbranih podatkih pa bi lahko presegla 600 tisoč evrov. ”Škodo bo poravnal povzročitelj oz. v njegovem imenu zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti,’‘ še dodajo.

Dela se bližajo koncu

Na mestu, kjer je na oboku pokritega vkopa največ posledic požara, je bil najprej odstranjen poškodovani beton in površina pripravljena na trajno sanacijo. ”Namestila se je nadomestna armatura, ki je bila sidrana v nepoškodovani beton. Na mestu največjih poškodb je bil nato nanešen brizgan beton. Hkrati je potekala tudi zamenjava poškodovane prometne in elektrostrojne opreme, izvajale so se tudi druge manjše sanacije betonskih površin,” pojasnijo.

Trenutno se izvajajo zaključna dela pri sanaciji betonskega oboka, montaža elektrostrojne opreme (razsvetljava) ter priprava na končno sanacijo asfaltnega vozišča. ”Dela potekajo tako, da se podnevi izvaja montaža opreme, ponoči pa sanacija oboka. Vse z namenom zagotovitve čimprejšnjega zaključka sanacije,” nam pojasnijo.

Po zaključku asfaltnih del sledi še namestitev elektrostrojne in prometne opreme na delu, kjer je bil nanešen brizgan beton. Ob zaključku vseh del pa je na vrsti še testiranje opreme in komisijski pregled izvedenih del. Dars načrtuje, da bodo dela končana do konca tega meseca, nato pa bo promet sproščen takoj po pridobitvi vseh pozitivnih rezultatov testiranje. Pričakujejo, da bo to v prvem tednu avgusta.