Za ureditev križišča Meljske ceste in Ulice kraljeviča Marka so postopki pridobitve potrebnih zemljišč potekali nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno. S tem se je zamaknila tudi dolgo načrtovana obnova Malečniškega mostu. Izvedba gradbenih del je sedaj predvidena za naslednje leto.

Malečniški most je že leta v precej slabem stanju, sanacija pa že dalj časa nujno potrebna. Most je bil zgrajen leta 1978 in je dolg 237 metrov, zgradili pa so ga, ko so zaradi plazenja Meljskega hriba zaprli takratno cesto med Mariborom in Malečnikom. Za Malečniški most je bil sicer že v letu 2017 izveden podroben pregled in izdelava tehnične dokumentacije PZI za izvedbo njegove sanacije, Mestna občina Maribor pa je tudi zagotovila sredstva v proračunu za celotno sanacijo, o čemer smo že poročali. 

Zatem je stekel postopek prekategorizacije dela cestne mreže vključno s premostitvenim objektom z občine na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), a zadeva se je nato nekoliko zaustavila.

Prepovedan promet za vsa težka vozila

Most, ki je v precej slabem stanju, saj konstrukcija hitro propada, načeloma ni nevaren, čeprav je bil zgrajen za drugačne prometne obremenitve kot smo jih vajeni danes, ko ga dnevno prevozi okoli 7000 udeležencev v prometu.

Ravno zato so že pred časom po njem prepovedali promet za vsa težka vozila, razen za avtobuse. A še vedno čezenj pogosto vozijo tovornjaki, ob tem pa lahko pešci in kolesarji, ki so tedaj na mostu, začutijo izjemno močne tresljaje. Številni občani že vrsto let glasno opozarjajo na to problematiko, dotrajan pločnik in ograjo. Kako je torej z dolgo pričakovano obnovo, ki se je mnogi nadejajo že leta?

Najprej je potrebno urediti križišče Meljske ceste in Ulice kraljeviča Marka

Malečniški most je trenutno še v lasti in v upravljanju Mestne občine Maribor. Direkcija RS za infrastrukturo bo pričela s postopki za prekategorizacijo občinskih cest, in s tem tudi Malečniškega mostu, v državno regionalno cesto, po ureditvi križišča Meljske ceste in Ulice kraljeviča Marka. Direkcija bo po prevzemu mostu ocenila njegovo stanje ter nato nadaljevala z vsemi potrebnimi aktivnostmi.

“Za ureditev križišča Meljske ceste in Ulice kraljeviča Marka (Maribor-Melje na R3-709/8614 MB (Meljska cesta) od km 0,162 do km 0,248) so postopki pridobitve potrebnih zemljišč potekali nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno, saj je pri dveh lastnikih potekal postopek o dedovanju, pri enem je bila na lastnini vpisana hipoteka, na eni parceli (večstanovanjska stavba) pa je bilo 19 lastnikov,” so za Maribor24.si pojasnili na Direkciji za infrastrukturo.

Postopki pridobitve potrebnih zemljišč so potekali nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno, zato je prišlo tudi do zastoja in zamika gradbenih del.

Kot so še sporočili z DRSI, so sedaj vsa potrebna zemljišča pridobljena, v pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo del, ki pa bo objavljena še v letošnjem letu. “Ocenjena vrednost investicije znaša 402.700,94 EUR. Na osnovi sporazuma o sofinanciranju z Mestno občino Maribor, ki je v podpisovanju, bo 240.837,08 EUR zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 161.863,86 EUR pa MO Maribor. Izvedba gradbenih del je predvidena v prihodnjem letu,” so še sporočili za naš medij.