Marsikatera podeželska občina se sooča s pomanjkljivimi javnimi prevozi. Zaradi redke poseljenosti in velike površine občin imajo občani le nekaj ali celo nič bližnjih javnih prevozov do Maribora ali drugega mestnega centra s službami, šolami, trgovinami, zdravniki in drugim. Problem je še toliko večji v prihajajočem obdobju, ko javni prevozi vozijo po poletnem času. Občani so zaradi tega primorani imeti lasten prevoz, toda največja problematika je s starejšimi in mladimi, ki te možnosti velikokrat nimajo.

Veliko občin je zaradi problematike že uvedlo kakšen projekt

S vprašanji glede pereče teme smo se obrnili na bližnje podeželske občine, skupino Arriva in Ministrstvo za infrastrukturo. Na občinah so nam v največji meri povedali, da se s težavami soočajo in jih rešujejo vsaka na svoj način, skupina Arriva nam je dejala, da se avtobusni prevozi izvajajo v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Ministrstvom za infrastrukturo in registriranimi voznimi redi, toda da sprejemajo predloge in pobude potnikov. Na Ministrstvu so nam medtem zaupali, da bodo sprejeli dva ukrepa, ki bosta problematiko izboljšala.

Vprašanja o problematiki smo med drugimi naslovili na Občine Sveta Ana, Šentilj in Pesnica. Vse so podeželske in imajo težave zaradi nedostopnosti do javnega prevoza. V Občinah Selnica pri Dravi, Jurij in Lovrenc pri Pohorju medtem ne zaznajo pritožb občanov nad javnim prevozom.

Dijaki in študentje imajo težave s prevozom na šolanje

Na Občini Sveta Ana so nam odgovorili, da imajo redne linije, ampak so zelo redke. “Tako da imajo dijaki in študentje kar težave s prevozom na šolanje v Maribor. Posebnih ukrepov zaenkrat še nismo sprejeli, smo pa mnenja, da bi okrepljene linije pripomogle k večji uporabi javnih prevoznih sredstev tako med mladimi, kot tudi med zaposlenimi, ki se dnevno prevažajo na delovna mesta v Lenart ali Maribor. Med poletjem se problematika seveda stopnjuje,” so nam zaupali.

Kot povedo, je težavna predvsem linija iz Lenarta na Sveto Ano in še bolj v Lokavec, ki je od Svete Ane oddaljen cca. 10 km. Drugega javnega prevoza ni na voljo, tako da so si uporabniki javnega prevoza v večini primorani organizirati lasten prevoz iz Lenarta do svojega doma v Občini Sveta Ana. Ob tem so poudarili, da bi si želeli, da bi se urniki voženj prilagodili potrebam dijakov in študentov ter tudi zaposlenih v večjih delovnih centrih (Lenart, Maribor…).

Obe omenjeni občini sta mnenja, da bi rednejše linije vzpodbudile uporabo javnega prevoza.

Na Občini Šentilj so nam medtem odgovorili, da zaznavajo enake težave s povezavami z avtobusnimi prevozi enako kot v drugih podeželskih občinah. Občina je sicer problematiko olajšala s posebnim projektom Avto taksi. Že nekaj let ponujajo prevoz, ki ga lahko občani naročijo pri podjetju Zavod Zmoremo in se dogovorijo za izvedbo.

Vedno več občin ponuja prevoze za starejše

Na Občini Pesnica so nam odgovorili, da obstoječe vozne rede prevozniki usklajujejo glede na potrebe in ekonomiko prevozov. Ob vprašanju, če bi rednejše linije vzpodbudile uporabo javnega prevoza, so odgovorili, da glede na vozni park in izkušnje prevoznikov dosedanji poskusi niso pokazali, da bi zagotovili večji delež pri uporabi javnega prometa.

Foto: Občina Pesnica

Foto: Občina Pesnica

Občina Pesnica je letos pristopila k projektu PROSTOFER, kjer se organizira prostovoljce za individualni prevoz starejših oseb. Prav tako so poudarili, da organizirajo šolske prevoze, ki dnevno prepeljejo okoli 320 otrok, v pripravi pa je še izgradnja kolesarskih poti v Slovenskih goricah, med drugim tudi v občini Pesnica, s katerimi se bo omogočil varen prevoz s kolesi.

Tudi v občinah z več javnega prevoza je vedno več posebnih prevozov

Na Občini Selnica pri Dravi so poudaril, da so se z izvajalcem javnega prevoza v lanskem letu dogovorili za posebno avtobusno linijo, ki povezuje Selnico z Rušami v času zapore mostu. “Pri pripravi urnikov prevozov so bili upoštevani učenci v osnovnih šolah, srednješolci in zaposleni. Prevoz se zagotavlja redno, brez večjih težav. Tudi število uporabnikov je zadovoljivo,” so nam povedali.

Na Občini Selnica pri Dravi so še poudarili, da so pred nekaj meseci začeli z izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše z imenom Kobanc. Prevozi se izvajajo z električnim vozilom in prostovoljnimi šoferji. Glavno organizacijo prevozov je prevzelo Društvo upokojencev Selnica ob Dravi. Gre predvsem za prevoze k zdravniku, na upravno enoto, v trgovino, lekarno, itd. Zaenkrat so ti prevozi namenjeni starejšim, v primeru, da bi se pokazala potreba, pa je možno te prevoze ponuditi tudi mlajši generaciji.

Na Občini Selnica pri Dravi bi prevoze, namenjene starejšim, po potrebi ponudili tudi mlajši generaciji. Morda bi bila to dobra rešitev tudi za druge občine za poletni čas. Seveda pa prostovoljci ne morejo nadomestiti prevoza za mladoletne, ki bi želeli med poletjem opravljati dijaško ali študentsko delo, ampak nimajo (rednega) javnega prevoza. 

Na Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah so omenili, da imajo osnovnošolske prevoze urejene s pogodbo in da omenjene prevoze zanje izvaja podjetje Arriva d.o.o. “Glede ostalih prevozov je v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah urejena redna avtobusna linija iz Lenarta. Večjih težav zaradi nerednih linij s strani dijakov, študentov in ostalih občanov zaenkrat nismo zaznali,” so ob tem dodali.

Težave za starejše povzroča tudi ukinitev avtobusne postaje pri UKC Maribor

Na Občini Lovrenc pri Pohorju so medtem povedali, da imajo redne linije za šolske prevoze. “Odhodi avtobusov v smeri Maribora se pričnejo že pred 5. uro zjutraj in si sledijo na pol ure do eno uro. S potrebami osnovnošolcev so usklajeni tudi prihodi avtobusov v Lovrenc, saj se redne avtobusne linije koristijo kot šolski prevozi otrok vozačev. Še največ težav predstavlja ukinitev avtobusne postaje pri bolnici, ki jo je prinesla nova prometna ureditev v okolici UKC Maribor. Starejše osebe, ki nimajo osebnega prevoza in morajo za obisk zdravstvene ustanove uporabiti javni prevoz, imajo težave z daljšim pešačenjem, saj je nadomestna postaja dokaj odmaknjena,” so nam ob tem zaupali.

Na Občini Lovrenc pri Pohorju medtem redne avtobusne linije uskladijo s potrebami osnovnošolcev, da se koristijo tudi kot šolski prevozi. To je morda ponovno rešitev, o kateri bi bilo vredno premisliti na drugih občinah.

Tudi na sledeči občini so sicer že leta 2019 začeli z brezplačnimi prevozi za starejše, predvsem zaradi počitniških voznih redov, ki pomenijo izpad javnega prevoza ob najprimernejših terminih za občane. Projekt se imenuje “Sr(e)čno na poti“, prevozi pa se izvajajo s pomočjo prostovoljcev. “Na leto opravijo skoraj 400 ur prostovoljnega dela in prevozijo do 7.000 km. Ko se vozilo ne uporablja za brezplačne prevoze starejših, je na voljo Zavodu Danica, občinskemu koncesionarju, ki izvaja storitev Pomoč na domu. Projekt je s tem, v okolju s pretežno razpršeno poseljenostjo, kot je pri nas v Lovrencu, dobil novo dimenzijo, vozilo pa je tako optimalno izkoriščeno,” so še dejali.

Prihajata dva ukrepa, ki bosta problematiko izboljšala

Na Ministrstvu za infrastrukturo so nam povedali, da je v zaključni fazi razpis za podelitev novih koncesij za izvajanje javnega medkrajevnega avtobusnega linijskega prometa. “V njem smo standard dostopnosti povečali za 20% na račun jutranjih konic, bolj oddaljenih krajev in turizma,” so ob tem poudarili.

V zaključni fazi je razpis za podelitev novih koncesij za izvajanje javnega medkrajevnega avtobusnega linijskega prometa. Občine bodo lahko prav tako kmalu zaprosile za povečanje standarda dostopnosti za določena naselja v svoji občini.

Poleg tega je v pripravi pravilnik za sodelovanje z občinami, ki bodo lahko zaprosile za povečanje standarda dostopnosti za določena naselja v svoji občini, če bodo menile, da je potencial potnikov dovolj velik. Lahko ga bodo tudi sofinancirale. “Menimo, da bomo s tema dvema ukrepoma lahko povečali dostopnost javnega potniškega prometa tudi v bolj odročnih krajih,” so še povedali.

Na skupino Arriva se lahko obrnete s predlogi glede prevozov

Pri skupini Arriva so nam sicer odgovorili bolj na kratko, da javni potniški medkrajevni avtobusni promet izvajajo v skladu s koncesijsko pogodbo, ki jo imajo sklenjeno z Ministrstvom za infrastrukturo in registriranimi voznimi redi. Toda hkrati so poudarili, da redno obravnavajo predloge in pobude njihovih potnikov. “Vsako spremembo, po kateri vidimo potrebo in je v skladu z našimi zmožnostmi, izvedemo po postopku, predpisanem s strani pristojnega ministrstva,” so ob tem dodali.