V Mariboru, natančneje v krajevni skupnosti Bresternica Gaj, so 17. marca letos odprli Krizni center za otroke do šestega leta starosti, s čimer sta v Sloveniji vzpostavljena dva takšna centra. Za takojšnje namestitve je odprt 24 ur na dan vse dni v letu in ima deset postelj. Prva dva otroka so sprejeli že dan po odprtju, kar je dokaz, da je njegova vzpostavitev bila nujno potreba.

Dva centra v Sloveniji

V Sloveniji je bil doslej le en krizni center za otroke do šestega leta starosti. V okviru Centra za socialno delo Ljubljana deluje v Grosupljem in se imenuje Krizni center za otroke Palčica, medtem ko se novi, mariborski, ki deluje pod okriljem mariborskega Centra za socialno delo (CSD), imenuje Krizni center za otroke Palček. Opremili so ga s privarčevanimi sredstvi CSD Maribor, del opreme in nujnih potrebščin pa so darovali občani in občanke.

Namen takšnega centra je nudenje začasne namestitve otrokom do šestega let starosti, ki so iz različnih razlogov ostali brez starševske skrbi ali jih je zaradi ogroženosti nujno treba umakniti iz primarne družine. Doslej so vse mlajše od šestih let, ki so potrebovali takšno pomoč, nameščali v Grosupljem, zdaj pa severovzhodno Slovenijo pokriva center v Mariboru. Ostali krizni centri so namenjeni otrokom v starosti od 6 do 18 let, teh pa je v Sloveniji sicer devet.

Do deset otrok

“Naš Krizni center za otroke lahko sprejme do 10 otrok starih do 6 let. Vse od odprtja imamo nameščene otroke. Od 18. marca pa vse do danes je pri nas bivalo 11 otrok, trenutno pa je tam nameščenih 6 otrok,” je dejala direktorica CSD Maribor Marjana Bravc.

Namen kriznega centra je po njenih besedah nudenje krizne namestitve otrokom do šest let, kateri so iz različnih razlogov ostali brez starševske skrbi ali jih je bilo nujno potrebno zaradi ogroženosti umakniti iz primarne družine, kar pomeni, da je šlo nasilje v družini, zanemarjanje, bolezen staršev, smrt staršev, zapuščenost in tako naprej. “Zato potrebujejo takojšnjo varno namestitev s strokovno pomočjo. Nameščamo in skrbimo za otroke 24 ur na dan in vse dni. Omogočeno je nameščanje otroke prvenstveno iz območja našega vzhodnega dela Slovenije, v kolikor bo potreba pa tudi iz celotnega območja Slovenije, tako, da je v obeh kriznih centrih za otroke poskrbljeno za kar najbolj prijetno in ustrezno bivanje in skrb.”

Prijazno in varno okolje

Krizni center tako po njenih zagotovilih zagotavlja celotno skrb za otroka (nudenje varnosti, nega, prehrana, zdravstvena oskrba, starosti primerna psihosocialna pomoč, igra, socializacija …), je pa ta odvisna od starosti otroka. “Krizni center za otroke nadomesti otrokom dom. Zaposleni se trudijo otrokom zagotoviti prijazno in toplo varno okolje, brezskrbni prostor za igro in razigranost. V kriznem centru želimo, da otroci spoznajo, da je svet tudi varen, prijazen in lep.”

Strokovni delavci tako sodelujejo z matičnim CSD, so pozorni na celovito odzivanje otrok in to tudi zapisujejo ter poročajo. “V kolikor so dovoljeni kontakti otrok s starši pripravijo in spremljajo na stike. Staršem so na voljo z informacijami o pomembnih zadevah, počutju, zdravju. Sodelujejo s CSD-ji, vrtci, šolami, zdravstvom, policijo, sodišči, nevladnimi organizacijami ter drugimi. Zagotavljajo spremstvo otrok pri urejanju, socialnih, zdravstvenih in drugih organiziranih oblik pomoči v primeru, ko je to mogoče. Zaposleni poleg celovite skrbi za otroke medinstitucionalno sodelujejo pri ugotavljanju pogojev za vrnitev otrok v primarno družino ali pripravo na odhod v rejniško družino.”

Za otroke skrbijo usposobljeni kadri s področja socialnega dela, psihologije, pedagogike in drugih primernih družboslovnih poklicev, seveda še s posebnimi osebnostnimi lastnostmi za delo z otroki. V centru je tačas po besedah Marjane Bravc pet strokovnih delavcev, štirje strokovni sodelavci in strokovno vodeni prostovoljci.

Čas bivanja odvisen od več faktorjev

Namestitev otrok v krizni center pa je kratkotrajna. “Traja tri tedne z možnosti podaljšanja za krajše obdobje. Otroci so do sedaj pri nas bivali povprečno en mesec, imamo pa tudi 2 otroka, ki sta pri nas že 2 meseca. Otroke se namesti v center takrat, kadar je ogrožena varnost in zdrav razvoj otroka ter je potrebno z nujnim posegom – to opravi pristojni CSD na osnovi začasnega ukrepa in na osnovi sklepa sodišča – otroka umakniti iz družine. V centru otrok ostane, dokler pristojni na CSD ne izvede vse potrebne postopke in skrbno preuči pogoje za varno bivanje, tako, da se najde ustrezne rejniške družine ali se starše opolnomoči, začasno uvede nadzor starševske skrbi s strani CSD ali pa se razmere v primarni družini kako drugače uredijo, da je bivanje za otroka ponovno varno in ustrezno. Seveda je čas bivanja v kriznem centru odvisen tudi od več faktorjev med drugim tudi od hitrosti odločanja sodišč. Na našem mariborskem sodišču se vedno zelo potrudijo,” sklene direktorica.

V okviru CSD Maribor sicer že delujeta dva krizna centra, in sicer Krizni center za (odrasle) žrtve nasilja v družini in Krizni center za otroke in mladostnike, kamor nameščajo stare od šest do 18 let.