Med tistimi, ki jih je epidemija koronavirusa najbolj prizadela, so različni najemniki, ki so bili zaradi vladnega odloka prisiljeni zapreti svoja vrata in začasno opustiti svojo dejavnost. V marsikateri občini so se že odločili, da bodo občinskim najemnikom vsaj malo pomagali z oprostitvijo plačila najemnin, med drugim tudi v Občini Šentilj in Občini Duplek, o čemer smo tudi poročali.

Da bodo najemnikom svojih poslovnih prostorov, med katerimi so se mnogi znašli v hudi eksistencialni stiski, priskočili na pomoč, so se odločili tudi v Mestni občini Maribor. Mestni svet je namreč v minulih dneh na dopisni seji med drugim sprejel Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19. Več o ukrepih na tej povezavi.

Dodatna pomoč tam, kjer pomoč države ni zadostna

Namen tega »interventnega odloka« je zagotovitev pomoči občanom, gospodarstvu in javnemu zavodu Športni objekti Maribor. Mariborska občina bo tako na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna, zagotovila dodatno pomoč za ublažitev posledic epidemije Covid-19, so sporočili pred dnevi.

S sprejetjem odloka se uporabnike parkirnih mest v lasti mariborske občine oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije, odlok pa ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v lasti občine in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oziroma uporabnike, ki jih je prizadel vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Razpis predvidoma v prihodnjih dneh

A kaj to pomeni v praksi? Koliko občinskih najemnikov, ki imajo v teh tednih zaprta vrata, bo lahko dejansko računalo na pomoč občine? Bodo povsem oproščeni plačila najemnine in kakšne finančne posledice bo ta izpad dohodka imel za mariborsko občino?

»Vsi najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo lahko prijavili na javni razpis za pridobitev pravice do nefinančne subvencije, ki ga bo MO Maribor objavila predvidoma v naslednjem tednu.«

Kot so pojasnili na mariborski občini, so z interventnim odlokom predvideli možnost uveljavljanja nefinančne subvencije za najemnike poslovnih prostorov v lasti občine. »Vsi najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo lahko prijavili na javni razpis za pridobitev pravice do nefinančne subvencije, ki ga bo MO Maribor objavila predvidoma v naslednjem tednu,« so sporočili.

Zaradi interventnih ukrepov velik izpad dohodkov

Kot ob tem izpostavljajo na mariborski občini, ne gre za oprostitev najemnin niti za avtomatizem, zato točnega števila najemnikov, ki se bodo z vlogami prijavili na ta javni razpis, ne morejo predvideti. Ocenjujejo pa, da bo izpad prihodkov iz naslova najemnin poslovnih prostorov, za katere se imajo upravičenci pravico prijaviti na javni razpis za pridobitev nefinančne subvencije, znašal okoli 55 tisoč evrov na mesec.

»Skupno ocenjujemo, da bo zaradi ukrepov (ob oprostitvi plačila najemnin tudi oprostitev najemnin za uporabo javnih površin za gostinske vrtove, ukinitev parkirnin na javnih površinah) izpad prihodkov znašal okoli 600 tisoč evrov, seveda pa bo odvisen od trajanja epidemije in ukrepov,« so še pojasnili.

»Skupno ocenjujemo, da bo zaradi ukrepov (ob oprostitvi plačila najemnin tudi oprostitev najemnin za uporabo javnih površin za gostinske vrtove, ukinitev parkirnin na javnih površinah) izpad prihodkov znašal okoli 600 tisoč evrov, seveda pa bo odvisen od trajanja epidemije in ukrepov.«

Zanimalo nas je sicer tudi kolikšna je sploh povprečna najemnina v občinskih lokalih, a je o tem težko podati odgovor. »O višini povprečne najemnine težko govorimo, saj te variirajo glede na prostornino poslovnega prostora, lokacijo, dejavnost, in druge dejavnike, povemo pa lahko, da je 95 odstotkov vseh poslovnih prostorov v lasti MOM oddanih,« so še sporočili z Mestne občine Maribor.

Odlog posredovanja podatkov za odmero NUSZ

Mariborska občina bo sicer izkoristila tudi zakonsko možnost (ZDavP-2) za odlog posredovanja podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Občina bo tako Finančni upravi RS podatke za odmero NUSZ podatki posredovani šele 30. 6. 2020, torej z zamikom treh mesecev

S tem ukrepom bo Mestna občina Maribor, kot navajajo, zagotovila, da bo podjetjem in drugim lastnikom nepremičnin, NUSZ odmerjen s zamikom.Navedeno bo izboljšalo likvidnostno situacijo podjetij. Podjetja, ki so do zdaj plačevala akontacijo NUZS, plačevanje akontacije prilagodijo svoji zmožnosti oz. je ne plačujejo, saj to ni več zakonska obveza. Navedeni ukrep je skladen s pravili EU o državnih pomočeh. Ukrep ni selektiven, namenjen samo posameznemu podjetju, ampak vsem.