Lokalno

DNEVNA: Kaj teži Mestno četrt Koroška vrata?

Rebeka Krevs, 03.08.23 ob 04:00

Mestna četrt trenutno deluje verjetno v najbolj zahtevnih razmerah, saj je že kar nekaj let brez svojih prostorov.

DNEVNA: Kaj teži Mestno četrt Koroška vrata?

Mestna četrt Koroška vrata sega na vzhodu do Pristaniške, Strossmayerjeve in Trubarjeve ulice, severno do vznožja Kalvarije, vzhodno do Vinarskega potoka, na jugu pa meji na reko Dravo. Mestna četrt je pretežno stanovanjska, z več kompleksi izobraževalnih centrov. Mestna četrt trenutno deluje verjetno v najbolj zahtevnih razmerah, saj je že kar nekaj let brez svojih prostorov.

Ko je bil pred petimi leti zaradi nameravane novogradnje porušen objekt na Vrbanski cesti 10, se je sedež mestne četrti začasno preselil izven območja mestne četrti, in sicer v Jurčičevo ulico 8, kjer je še sedaj. Do novogradnje zaradi številnih zapletov ni prišlo, zemljišče pa je bilo preneseno na drugo pravno osebo. Sedaj si mestna občina in mestna četrt prizadevata za obnovo (sicer zapuščene) Langerjeve vile za potrebe delovanja mestne četrti, organizacij in društev. ”Svet MČ to jemlje kot izziv, da ne glede na vse, tudi v takšnih razmerah izvaja vse statutarno opredeljene naloge v korist svojega prebivalstva.”

Svet mestne četrti si prizadeva za čim boljše komuniciranje tako z meščankami in meščani kot s pristojnimi službami (izšlo je glasilo, redne objave na Facebook strani Mestna četrt Koroška vrata), tudi na podlagi pobud prebivalstva pripravlja predloge ureditev in sanacij. Posamezni člani sveta so aktivni tudi sami in del Poti štirih gričev je bil urejen s prostovoljnim delom planincev.

Mestna občina oziroma družbe v njeni lasti trenutno na območju mestne četrti izvajajo več projektov, med njimi so prenova dravskega nabrežja, obnova Medvedove ulice, visokotemperaturna toplotna črpalka Pristan ter obuditev košarkarskega igrišča ob križišču Strossmayerjeve in Mladinske.

Pri projektih se zatika

Javnosti je v splošno znan problem financiranja mestne občine ter tudi problematika priprave in izvajanja projektov. To, po besedah podpredsednika mestne četrti mag. Borisa Soviča, velja tudi za projekte na območju mestne četrti, tudi za večje projekte, kot sta na primer prenova dravskega nabrežja (predviden zaključek je bil 30. 5. 2023) in obnova Medvedove ulice (uvedba v delo je bila 1. 3. 2023, predvideno trajanje je bilo 120 dni).

Stanje Medvedove ulice med Kosarjevo ulico in Vrbansko cesto dne 14. 7., Vir: Facebook, Mestna četrt Koroška vrata

“Žal se je Elektro Maribor vključil tukaj izjemno pozno oziroma šele, ko je imel Nigrad že skoraj pripravljeno za asfaltiranje, kar je dodatno upočasnilo dela,” je za Radio Maribor o delih povedal podžupan Samo Peter Medved.

V ulici naj bi naleteli tudi na nepredvidena dela – obnoviti je potrebno plinovod, to naj bi projekt v grobem podražilo za 100 tisoč evrov, so še navedli pri mediju. A kot nam zagotovi Sovič bosta oba projekta gotovo realizirana. ”Bolj skrbijo tisti projekti, ki se še iz raznoraznih razlogov niso začeli in kjer se tudi ne ve, kdaj se bodo,” še doda.

V Mestni četrti potrebnih več nujnih sanacij

Po ocenah mestne četrti bi bili na 42 odstotkih ulic oziroma cest na območju metne četrti potrebni sanacijski posegi, polovica avtobusnih postajališč je brez nadstrešnic, marsikje še manjkajo pločniki in kolesarske steze. Zaradi tega je mestna četrt pripravila natančen pregled nujnih sanacij in tematskih ureditev in ga posredovala pristojnim.

Podatki mestne četrti kažejo, da je bilo do sedaj s strani javnih služb realiziranih 36 % v letu 2021 obravnavanih aktivnosti, 25 % v letu 2022 obravnavanih aktivnosti (17 % aktivnosti pa je v teku) in 5 % v letu 2023 obravnavanih aktivnosti (7 % pa je v teku).

Kot nam pove podpredsednik mestne četrti je odziv občine na pobude in pritožbe večinoma ”v stilu, da so predlogi v obravnavi”. Kljub temu izpostavijo, da imajo s pristojnimi na občini redno komunikacijo. ”Predstavniki sveta mestne četrti imajo redno in korektno komunikacijo z županom, podžupanom in z odgovornimi v posameznih službah in družbah. Vodstvo mestne četrti se je tudi sestalo z večino vodstev javnih podjetij.”