Na pogreb se trenutno čaka tudi do dva tedna, zato se nekateri odločajo za klasične pogrebe. Zaposleni delajo preko rednega delovnega časa, noč in dan, a potrebe po upepeljevanju so ogromne.

Pogrebno podjetje Maribor je upravljavec dveh največjih pokopališč v Mariboru: Pobrežja in Dobrave. V podjetju opravijo približno 1.000 pogrebov letno. Število pogrebov pa se je v zadnjih mesecih močno povečalo.

Kapacitete hladilnice so zadostne, se je pa izkazala potreba po širitvi upepeljevalnice. Zato v prihodnjih mesecih planirajo večjo investicijo, s katero bo lahko upepeljevanje steklo hitreje. Trenutno je precej daljša čakalna doba kot pred epidemijo. Pred epidemijo so namreč upepelitev izvedli v treh do šestih dneh, sedaj se čaka tudi do dva tedna.

Trenutna situacija presegla kapacitete shranjevanja pokojnikov v UKC Maribor

Konec novembra lani so iz Pogrebnega podjetja Maribor sporočili, da je zaradi povečanega števila okužb, s tem pa povečane umrljivosti, trenutna situacija presegla kapacitete shranjevanja pokojnikov v UKC Maribor. Civilna zaščita je odredila izvedbo obveznega odvoza vseh pokojnih iz UKC in njihovo hrambo na nadomestni lokaciji v hladilnih prostorih na pokopališču Dobrava. »Aktiviran je načrt Civilne zaščite Mestne občine Maribor, njen poveljnik je izdal Odredbo o izvedbi obveznega odvoza in hrambe pokojnikov v času epidemije COVID 19 v Mestni občini Maribor, št. 181-19/2020-62 z dne 13.11.2020.«

40-odstotno povečanje pogrebov, hranijo lahko tudi do 450 umrlih

V Pogrebnem podjetju Maribor so nam dejali, da je drugi val koronavirusa in njegovo hitro širjenje, povzročilo izredne razmere. V zadnjih dveh mesecih beležijo okoli 40-odstotno povečanje pogrebov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Pogrebno podjetje Maribor je na tem območju tehnično in tehnološka edino, ki je v izrednih razmerah sposobno prevzeti tako veliko število pokojnikov.

Skladno z občinskim načrtom zaščite in reševanja ob povečani umrljivosti, je Pogrebno podjetje Maribor, kot smo že omenili, prevzelo obvezni prevoz in hrambo vseh pokojnih iz UKC Maribor v lastnih hladilnih prostorih na Dobravi. Kapacitete hladilnice so, kot povedo v pogrebnem podjetju, zadostne. Po načrtu izrednih razmer se lahko hrani tudi do 450 umrlih. »Pogrebno podjetje Maribor je na tem območju tehnično in tehnološka edino, ki je v izrednih razmerah sposobno prevzeti tako veliko število pokojnikov,« poudarjajo.

Zaradi čakalnih dob, se nekateri odločajo za klasične pogrebe

»Kapacitete upepeljevalnice v Mariboru, ki ob normalnih razmerah pokrivajo celotno SV Slovenijo, ob cca 40% povečanju kremacij, takšne potrebe po upepeljevanju ne zmorejo. Čeprav delamo podnevi in ponoči, pri upepeljevanju nastaja zamik,« so nam dejali in dodali, da se zaradi tega nekateri svojci že odločajo za klasični pogreb, ki pa je lahko takoj oziroma po preteku zakonsko določene norme 36 ur.

Do preklica pogrebi niso javni. Naročnik pogreba je tisti, ki obvesti ljudi, oziroma je sklicatelj in organizira zbiranje ljudi. Do nadaljnjega se poslovitve pred upepelitvijo ne izvajajo.

Klasični pokopi so pred epidemijo postajali preteklost

Na Pobrežju so v preteklih letih močno prevladovali žarni pokopi in jih je v strukturi pokopov že kar 94 odstotkov, klasičnih oziroma pokopov s krsto je le še šest odstotkov. Medtem na Dobravi opravijo 59 odstotkov žarnih, 10 odstotkov klasičnih in kar 31 odstotkov pogrebov z raztrosom pepela. Raztros je na Dobravi mogoč od leta 2012.

Zaposleni trenutno delajo preko rednega delovnega časa

Ob obstoječem kadru so bili, kot povedo, v teh oteženih kriznih razmerah primorani aktivirati dodatne sile. »Kot rezultat intenzivnih prizadevanj in zavzetosti vseh opravljamo javno službo 100 odstotno, v skladu s stroko in najvišjimi standardi. Gotovo vse to ne bi bilo mogoče brez našega zavzetega dela. Za tem stojijo požrtvovalni ljudje, delo preko rednega delovnega časa ter izjemen občutek za solidarnost in skrb za sočloveka,« povedo.

Prizidek in peč sta vredna 1,2 milijona evrov

Na Dobravi načrtujejo širitev upepeljevalnice. Investicija, vredna 1,2 milijona evrov, zajema gradnjo prizidka in nakup nove peči. Če bo vse po planih, bo v poletnih mesecih upepeljevalnica že delovala. To so sicer načrtovali že pred epidemijo, a trenutne razmere so pripomogle k temu, da bo stekla hitreje.

Število upepelitev se namreč v Sloveniji v primerjavi s klasičnimi pogrebi s krsto, še vedno povečuje, zato smo ocenili, da je za nemoteno opravljanje dejavnosti nujna vzpostavitev nove peči.

»Postopki so v teku in v tem letu načrtujemo vzpostavitev delovanja nove peči. Investicija je bila planirana že pred epidemijo, takoj, ko smo zaznali trende upepelitev. Število upepelitev se namreč v Sloveniji – napram klasičnim pogrebom s krsto, še vedno povečuje, zato smo ocenili, da je za nemoteno opravljanje dejavnosti nujna vzpostavitev nove peči.«

V roku dveh let potreba po novih prostih mestih

V pogrebnem podjetju pa bodo uredili tudi gozdno pokopališče na Dobravi, ki ima možnost širitve, teh možnosti na Pobrežju ni. Gozdno pokopališče pomeni, da bo zakupljen kvadratni meter gozda, kamor se bo brez vsakega obeležja žara pokopala. »Trudimo se ohraniti drevesa, čim več dreves, ne narediti goloseka in saditi na novo. Radi bi ohranili stara, zdrava drevesa, vmes pa bi se ustvaril nov del pokopališča oz. bi se ustvarilo gozdno pokopališče,«
so nam dejali pred nekaj mesci in pojasnili, da je sicer to za naše običaje še nekaj nepojemljivega.

Zavedajo se, da se bo v roku dveh let se bo pojavila potreba po novih prostih mestih. Takrat je prva faza širitve urediti žarna polja na delu med upravne stavbe do Islamskega dela.

Nova poslovilna dvorana na Pobrežju

Septembra lani so začeli z izgradnjo nove poslovilne dvorane na Pobrežju. Nov večnamenski kompleks nastaja na parkirišču ob cvetličarni, v njem pa bodo novi prostori za sprejem strank in drugi prostori. Z novo investicijo želijo koncept, kot se že izvaja na pokopališču Dobrava, torej da se obred v celoti izvede v poslovilni dvorani, svojcem omogočiti tudi na pobreškem pokopališču, kjer se zdaj večji del obreda izvede pred mrliškimi vežicami, del pa ob grobnem mestu, so pojasnili že pred časom.

Dela potekajo skladno z zastavljenim terminskim planom in se bodo predvidoma zaključila v mesecu maju 2021. Več lahko preberete TUKAJ.

Pogrebi trenutno potekajo v ožjem krogu

Pogrebi so sicer trenutno dovoljeni le za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ in drugih odlokov. »Za ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci,« pojasnijo na straneh vlade.

Za ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci.

Za člane skupnega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno).

Poslovilne slovesnosti na prostem in le pol ure pred pričetkom pogreba

»Zaradi arhitekturne ureditve mrliških vežic na pokopališčih Pobrežje in Dobrava, lahko obisk le teh predstavlja nevarnost okužbe tako za svojce, kot za naše osebje, zato so vežice kot tudi celoten upravno poslovni objekt s poslovilno dvorano na Dobravi zaklenjeni,« zapišejo v podjetju. Pojasnijo tudi, da se pol ure pred pričetkom pogrebne slovesnosti, pokojnika ali v žari, ali v krsti, skupaj s cvetjem položi pred vežico oz. poslovilno dvorano na Dobravi, kjer se ob dogovorjeni uri prične poslovilna slovesnost.

Pred mrliškimi vežicami se izvaja najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba.

»Pred mrliškimi vežicami se izvaja najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni prisotnost pogrebnega moštva v celoti, vključno z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih storitev (govor, pevci, trobenta idr.),« je zapisano na straneh pogrebnega podjetja.

Spremenila se je tudi frekventnost pogrebov. Namesto 45 minut časa med pogrebi, se je ta podaljšala na 90 minut. Termin pogreba uskladita upravljavec pokopališča in naročnik.

Kako pa je z obiski grobov?

Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku – najemniku groba, ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. »Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno,« pojasnijo na vladi.

Izjema pri prehodih je le, v kolikor more najemnik groba opraviti nujno vzdrževalno delo, s katerim se prepreči premoženjska škoda. »Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva,« dodatno pojasnijo.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme – na primer položnica o plačilu najema groba, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.