V mesecu septembru so pričeli z izgradnjo Poslovilne dvorane na pokopališču Pobrežje. Investicija, katere vrednost znaša približno 460.000 evrov, zajema izgradnjo poslovilne dvorane s pripadajočimi prostori za sprejem žalujočih in organizacijo pogrebov ter ureditev zunanjega parka.

Pogrebno podjetje Maribor je v mesecu septembru na pokopališču Pobrežje pričelo z izgradnjo poslovilne dvorane. Nov večnamenski kompleks nastaja na parkirišču ob cvetličarni, v njem pa bodo novi prostori za sprejem strank in drugi prostori.

Z novo investicijo želijo koncept, kot se že izvaja na pokopališču Dobrava, torej da se obred v celoti izvede v poslovilni dvorani, svojcem omogočiti tudi na pobreškem pokopališču, kjer se zdaj večji del obreda izvede pred mrliškimi vežicami, del pa ob grobnem mestu, so pojasnili že pred časom.

Dela potekajo nemoteno

“Investicija, katere vrednost znaša približno 460.000 EUR, zajema izgradnjo poslovilne dvorane s pripadajočimi prostori za sprejem žalujočih in organizacijo pogrebov ter ureditev zunanjega parka. Dela potekajo skladno z zastavljenim terminskim planom in se bodo predvidoma zaključila v mesecu maju 2021,” so za naš medij pojasnili pri Pogrebnem podjetju Maribor.

Dela potekajo skladno z zastavljenim terminskim planom in se bodo predvidoma zaključila v mesecu maju 2021.

Sedanje mrliške vežice, ki so arhitekturno zaščitene, ostajajo. V njih se bodo zbirali svojci pred pogrebom. V novo poslovilno dvorano, kjer bo izveden obred v celoti, bodo šli pred začetkom pogrebne slovesnosti.