Spomnimo, Slovenski državni holding (SDH) je v začetku meseca junija Mestni občini Maribor ponudil odkup Mariborske livarne Maribor (MLM) za simbolično ceno enega evra. Ob tem bi SDH zagotovil do pet milijonov evrov sredstev za nadaljnje delovanje družbe in dolgoročno reprogramiranje obstoječih terjatev. Ponudba, ki na prvi pogled predstavlja možnost za oživitev podjetja pa vzbuja številne pomisleke med gospodarstveniki in lokalno skupnostjo. Za pojasnila smo se obrnili na Štajersko gospodarsko zbornico.

"Kot zastopniki interesa gospodarstvenikov se nam takšne ponudbe zdijo precej sporne. Prevzem podjetja s strani občine bi bil unikum, saj bi občina vstopila v podjetje, ki ga v okviru svojih gospodarskih javnih služb ne potrebuje in je še zadolženo," je uvodoma pojasnila  mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice. Kot že omenjeno, bi bilo takšno ravnanje v slovenskem prostoru unikatno in bi postavilo precedens, ki bi lahko imel daljnosežne posledice za upravljanje javnih sredstev.

Usoda je precej negotova

V nadaljevanju doda, da je usoda Mariborske livarne Maribor že dlje časa precej negotova in odvisna od iskanja novega kupca. Do zdaj so bili vsi postopki prodaje neuspešni, medtem ko prvi poskus sega že v leto 2015, torej skoraj desetletje nazaj. Zadnji poskus prodaje se je neuspešno končal marca letos. Za tem so vnovič objavili razpis, neuradno pa pridobili eno ponudbo. V zadnjem postopku je interes za MLM izkazal indijski avtomobilski dobavitelj, ki opravlja skrbni pregled, SDH pa je MLM ponudil tudi mariborski občini.

Mestna občina Maribor, pod vodstvom župana Saše Arsenoviča, je že podala odgovor na ponudbo SDH, podrobnosti pa za zdaj niso znane. V SDH zaenkrat pričakujejo pogovore za izvedbo predlaganega posla.

"Menimo, da je za nadaljnji razvoj podravskega gospodarstva ključno poiskati strateškega partnerja, ki bi z ustreznim prestrukturiranjem obudil velik potencial, ki ga ima Mariborska livarna Maribor," poudari Podgornikova.

SDH je pripravljen livarno prodati za en evro

"Z željo, da v maksimalni meri prispevamo k preučitvi vseh možnosti za ohranitev nadaljnjega delovanja družbe MLM, ter glede na vsa pozitivna pričakovanja glede bodočih razvojnih možnosti in koristi družbe za lokalno okolje, ki so bila izražena na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, smo nemudoma pristopili k iskanju možnosti, v okviru katerih bi skupaj z občino lahko pristopili k ohranjanju delovanja družbe," so v nedavni nezavezujoči ponudbi, ki so jo posredovali mariborskemu županu, zapisali v Slovenskem državnem holdingu.

SDH je pripravljen občini ali z njene strani določeni pravni osebi, recimo Javnemu holdingu Maribor, livarno prodati za en evro. Ob tem so pripravljeni novemu lastniku dati dolgoročno finančno posojilo v višini do pet milijonov evrov pod tržnimi pogoji. S tem bi lastnik takoj dobil sredstva, da na ustrezen način podpre nadaljnje delovanje. V SDH so se pripravljeni dogovoriti tudi za nekajletno začetno obdobje, v katerem ne bi bilo treba odplačevati glavnice in obresti. 

Rešitev zagotovo obstaja

"Seveda obstaja rešitev. Ključno za nadaljnje delovanje družbe je dolgoročno reprogramiranje obstoječih terjatev ter dobra programska vizija podjetja, ki bi morebiti vpeljala tudi kakšne nove blagovne znamke in omogočila nadaljnji razvoj podjetja," nam zaupa.

Pove tudi, da na vprašanje "Kdo bi bil primeren kandidat za prevzem MLM?", težko odgovorijo, saj Štajerska gospodarska zbornica nima vpogleda v pričakovanja SDH in pogoje, ki jih mora morebitni kupec izpolniti.

Splošno stanje državnih podjetij

Podravska regija se sicer lahko pohvali z dobrim stanjem državnih podjetij, vključno z MLM, ki posluje stabilno, ima naročila in je likvidna.

Država neposredno in posredno omogoča podjetjem številne ugodnosti. Neposredno na primer vzpodbuja njihov razvoj, širitev tržišča, pridobivanje novih strank ali partnerjev s pomočjo državnih in evropskih projektov, dodatno pa ponuja tudi finančne ugodnosti za realizacijo načrtovanih projektov. Posredno pa s pomočjo lokalnih skupnosti omogoča širitev infrastrukture za boljše pogoje delovanja podjetij (v celoti ali delno sofinancira gradnjo cest, komunalno opremljanje poslovnih con in ostalo, kar je potrebno za razvoj gospodarske dejavnosti v posameznem okolju), zaključi mag. Aleksandra Podgornik.

Čeprav ponudba SDH predstavlja možnost za rešitev podjetja, je torej pomembno skrbno preučiti vse možnosti in tveganja.