V okviru javnega razpisa Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v vlogi vodilnega partnerja z ostalimi partnerji, Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani, Biotehniški center Naklo, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Čarna d.o.o., Sedem čez devet d.o.o. in štirimi kmetijami Zeliščni vrt Majnika, Vladimir Šabeder, Zdravko Kerin ter Jaka Kastelic, uspešno pridobil projekt Pospešeno okopavanje zelenjave - Motika.

Robotska okopalna roka deluje med- in znotrajvrstno 

Cilj projekta je trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal z uporabo robotske okopalne roke (motike), ki bo pri obdelavi tal, natančneje za medvrstno in znotrajvrstno okopavanje plevelov, s svojo lahkotnostjo in okretnostjo povzročala manj poškodb, obenem pa trajno varovala rastline in zmanjšala uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Mehanska obdelava bo prispevala k zmanjšanju obremenitve podtalnice s herbicidi in drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi kot posledice kemičnega varstva rastlin.

Motika je zasnovana tako, da omogoča enostaven nadzor uporabniku ter olajša delo, saj za okopavanje ni potrebno konstantno sklanjanje k tlom. Prvi rezultati so pokazali, da motika odstrani večino plevela, ki se nabira tako v smeri vrste kot tudi medvrstno, zaradi samega principa delovanja, ki bazira na planetnem gonilu. Motika ima za premikanje lastni pogon, izveden z dvema In-Wheel elektromotorjema in je v celoti baterijsko napajana. Okopavanje omogočata dva elektromotorja, ki preko prenosov omogočata delovni gib naprave. Po ukazu uporabnika se sproži delovni gib, ki odstrani plevel iz bližnje okolice rastline.

Motika, ki je še vedno v fazi razvoja in še nima povsem končne podobe, bo primer energetsko učinkovitega okopavanja, bo alternativa traktorjem na motorni pogon, delovala bo na električni oz. akumulatorski pogon, katerega pogonska energija bo lahko po zmožnosti kmetov pridobljena iz obnovljivih virov energije. "S takšno »motiko« bodo lahko ekološki pridelovalci zelenjave konkurenčnejši, saj bo njihovo okopavanje plevelov učinkovitejše tudi z manjšo delovno silo na kmetijah, kjer je ta še posebej potrebna," nam je pojasnila Mojca Hribernik s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. 

[[image_1_article_64423]]

V prihodnje jo bo mogoče še nadgraditi 

Okopalna roka Motika bo s platformo komunicirala z uporabo sistema ROS (Robotic Operation System), kar bo omogočalo povezljivost s številnimi drugimi sistemi, modularnost, prilagodljivost in prihodnjo nadgradnjo. V skladu z razvojem okopalne platforme bo prilagojen način vzgoje in pridelave zelenjave na način, da bo kombinacija kmetijske prakse in uporabe okopalnika omogočala učinkovito in varno delo.

Pri strojnem razvoju okopalne roke so glavni partnerji: Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani, Sedem čez devet d.o.o. (podpora za informacijske sisteme) in vključene kmetije (izkustvena podpora), ki motiko tudi preizkušajo v različnih fazah razvoja na svojih kmetijah. V okviru projekta izvajajo tudi usposabljanja in prenos znanja. Za širjenje znanja med kmetijskimi svetovalci in strokovnjaki na tem področju so vodilni Kmetijsko gozdarska zavoda Maribor in Celje ter Čarna d.o.o., za širjenje znanja mlajšim generacijam v izobraževalnem sektorju pa Biotehniški center Naklo.

Pred naslednjim testiranjem bodo dodali izboljšave 

Motiko so lani jeseni testirali partnerji v projektu, ki so predlagali nekatere izboljšave. Te predloge se bo vključilo v predelavo, ki sledi pred naslednjim ciklom testiranja, ki je predvideno pomladi 2024. Smer predelave se giblje predvsem v smeri avtomatskega pomika okopalnih orodij po višini, kar bo naredilo uporabo motike še bolj enostavno. Projekt se izvaja tri leta, od maja 2022 do maja 2025, je še povedala Mojca Hribernik.