Ker država letos zaradi povečanega obsega vlaganj v odpravo posledic lanskoletnih poplav zamika investicijske cikluse na nekaterih državnih cestah, nas je zanimalo, katera dela pa to leto vendarle izvajajo na državni cestni infrastrukturi v okolici Maribora. 

Z Ministrstva za infrastrukturo RS so nam odgovorili, da se bodo v letu 2024 nadaljevali oziroma začeli naslednji projekti: rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave Počehova - Zgornja Kungota, ureditev ceste skozi naselje Miklavž na Dravskem polju, izgradnja krožnega križišča na trasi obvoznice Lenart in gradnja mostu čez Hudournik v Fali.

Kako daleč so dela v Kungoti, Miklavžu, Lenartu in v Rušah?

Županja občine Kungota Tamara Šnofl je vesela, da dela med Zgornjo Kungoto in Počehovo tečejo po načrtovani časovnici: "Dela se nadaljujejo po predvidenem terminskem planu. Računamo, da bo investicija zaključena do konca tega leta. Zapore so ponovno na cesti, zato občane ob tej priložnosti znova prosim za strpnost." Kolesarska povezava je sicer fizično zgrajena, ni pa še uradno predana v promet, saj je potrebno najprej na določenih odsekih zaključiti dela na regionalni cesti. Prav na teh odsekih zdaj dela izvajajo najbolj intenzivno. 

[[image_1_article_64182]]

V Miklavžu na Dravskem polju skozi naselje rekonstruirajo 1.730 metrov regionalne ceste Miklavž–Hajdina. Po zadnjih informacijah bo izvajalec gradbena dela (rekonstrukcijo ceste, izgradnjo površin za kolesarje, izvedbo pločnikov, cestne razsvetljave ter ostalih infrastrukturnih vodov) zaključil do maja letos. Župan Egon Repnik: "Dela tečejo po pričakovanjih, zaenkrat ostaja dogovorjena časovnica 30. april. Vedno se pojavljajo določene težave, mislim pa, da bomo z neko mero strpnosti projekt uspešno pripeljali do konca."

[[image_4_article_64182]]

Na regionalni cesti Lenart - Trate je izvajalec z gradnjo krožišča, ki je del obvoznice, začel takoj po novem letu. Dela so v polnem teku, zaključena bodo predvidoma v oktobru. Naslednja faza je gradnja obvoznice mimo industrijske cone. 

[[image_2_article_64182]]

Čez hudournik pri Fali na regionalni cesti Ruše - Puščava izvajajo rekonstrukcijo opornih in podpornih konstrukcij ter mostu. Dela bodo končana do konca leta, promet poteka preko začasnega mostu, za težja vozila, nad tremi tonami in pol, še vedno velja popolna zapora.