Stečajni upravitelj družbe Agroruše Andrej Kozelj je, potem ko je mariborsko sodišče sredi julija začelo stečajni postopek nad družbo, objavil prvo vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup dela premoženja. Nove lastnike išče za bencinski servis v Bezeni pri Rušah ter za blagovno znamko Cvetal, najbolj uveljavljen izdelek podjetja.

Rok oddaje za ponudbe se približuje

Kozelj ponudbe za ponujeno nepremično in premično premoženje pričakuje do konca avgusta, upniki pa imajo še do 19. oktobra čas za prijavo svojih terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku.

Predlog za stečaj podjetja v lasti Veselina Djurovića, ki je bilo že nekaj let v finančnih težavah in je bilo deležno tudi državne pomoči, je že januarja kot upnik vložilo podjetje Alos, ki se ukvarja z upravljanjem naložb in je odkupilo terjatve družbe Ledava, ta pa jih je že pred nekaj leti odkupila od NLB.

Upnik se je za vložitev zahteve odločil, ker ruško podjetje ni poravnalo svojih obveznosti in je zamujalo z izplačilom dolga po kreditnih pogodbah, prav tako pa ni izpolnilo obveznosti iz leta 2013 pravnomočno potrjene prisilne poravnave.

Djurović je še marca nasprotoval stečaju in sodišču predlagal odložitev odločanja o upnikovem predlogu z obrazložitvijo, da si prizadevajo za obstoj podjetja in iščejo strateške vlagatelje. Med temi je omenjal tudi družbo Agrochem Maks, s katero naj bi se dogovarjali za odkup oziroma dokapitalizacijo.

Izpeljana že dva naroka

Mariborsko sodišče je sicer izpeljalo dva naroka, na katerih je pregledalo listine, hkrati pa kot nepotrebno zavrnilo predlog za zaslišanje Djurovića in lastnika Agrochem Maksa Emila Gruščiča.

S slednjim je sicer Djurović neuspešno iskal dogovor, na zadnjem naroku julija letos pa priznal, da s potencialnim kupcem ni prišlo do dogovora. Hkrati je izvedel, da tudi država kot eden od upnikov vztraja pri predlogu za začetek stečaja. Sodišče je zato presodilo, da je podjetje insolventno in s tem uvedlo stečajni postopek.

Kot je razvidno iz Kozeljevega predloga predračuna stroškov stečajnega postopka, objavljenega na spletni strani Ajpesa, ima propadlo podjetje v lasti upravno stavbo in trgovino v Rušah, bencinski servis v Bezeni ter premično premoženje.

Proizvodnja je stala že od sredine marca, stečajni upravitelj pa bo moral poskrbeti tudi za nadzor cistern s surovinami, da ne bi prišlo do okoljskih težav. Ob stečaju je bilo v podjetju zaposlenih še 15 delavcev, ki jim je stečajni upravitelj v skladu z zakonodajo odpovedal pogodbe o zaposlitvi.

Pred stečajem že leta 2013

Ruško podjetje je delovalo na področju proizvodnje in prodaje gnojil, substratov, sredstev za varstvo rastlin in semen, ter je bilo že leta 2013 tik pred stečajem. Takrat ji je vlada Alenke Bratušek v času gospodarskega ministra Stanka Stepišnika dodelila 800.000 evrov državne pomoči, leto pozneje pa v času ministra Metoda Dragonje še dodatnih 1,5 milijona evrov.

Djurović je bil sicer leta 2018 povezan z dogajanjem v zvezi z domnevnimi koruptivnimi dejanji s področja bančništva, saj je spregovoril o domnevno spornih bančnih poslih – grožnjah in izsiljevanju pri pridobivanju bančnega posojila. Zaradi omenjene zadeve je tožilstvo obtožnico spisalo zoper šest ljudi, med njimi zoper nekdanjega vodjo mariborske poslovne enote hranilnice Lon Matjaža Majcana in notarja Gorazda Šifrerja. Oba sta na majskem predobravnavnem naroku očitke o koruptivnem ravnanju zanikala.

STA