Za izvedbo gradbenih del je podpisana pogodba z izvajalcema Riko in RZD International LLC v vrednosti 63,2 milijona evrov. V juniju sta pričela s pripravljalnimi deli na terenu, ki so obsegala pripravo gradbišča, izvedbo dostopnih poti in pripravljalnih del za prestavitev plinovoda. Trenutno so v teku rušitve objektov ter pripravljalna dela na dostopnih poteh, prestavitvi plinovoda in tirih ter tirnih napravah.

Doprinos trajnostni mobilnosti

Simboličnega pričetka del se je danes na železniški postaji na Pragerskem udeležil minister Vrtovec, po besedah katerega gre za pomemben projekt ne le za lokalno okolje, temveč za celotno državo, saj je tu pomembno prometno stičišče.

Kot je dejal, želijo železniško infrastrukturo v Sloveniji narediti “moderno, ekonomično, učinkovito, hitro, da se bodo državljanke in državljani lažje prevažali po Sloveniji in bo tudi tovor lažje stekel”. “To je doprinos trajnostni mobilnosti in slovenskemu gospodarstvu,” je poudaril.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 88,9 milijona evrov, od tega bo 40 milijonov evrov sofinancirala Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj.

Pogodbeni rok za dokončanje del je 25 mesecev od dneva uvedbe v delo. “Gradbena dela in celotna investicija bodo končani 28. junija 2023. Prenovilo se bo vse, kar je potrebno, da se prenovi,” je še povedal minister.

Podžupan Občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar je pojasnil, da je območje pragerske železniške postaje nespremenjeno že 50 let, zato so krajani obnove resnično veseli. “Pragersko se bo po zaslugi izgradnje te infrastrukture zelo spremenilo, moderniziralo in s tem bo kraj pridobil dodano vrednost,” je dejal.

Prenovljena bo tudi železniška postaja

V okviru nadgradnje vozlišča Pragersko bo po napovedih ministrstva za infrastrukturo prenovljena železniška postaja Pragersko, ki bo dobila sodobnejšo podobo. Na postaji bo izvedena nadgradnja perona z nadstrešnicami, zgrajen bo nov podhod z dvigali, obnovljeno bo postajno poslopje in urejeni bosta dve parkirišči.

Na območju postaje bosta postavljena tudi dobra dva kilometra protihrupnih ograj. Nadgrajenih bo 18 kilometrov tirov, zamenjanih 30 kretnic, nadgrajene bodo vozna mreža in signalnovarnostne naprave.

Prav tako bo zgrajen nov cestni podvoz pod železniško progo, ki bo nadomestil sedanji nivojski prehod, s čimer se bo po napovedih ministrstva povečala pretočnost prometa in izboljšala varnost v cestnem in železniškem prometu.

V času gradnje podvoza, predvidoma od novembra letos do začetka leta 2023, bo za ves promet zaprta Ptujska cesta na območju železniške postaje Pragersko. Obvoz bo mogoč po vzporednih cestah. Za pešce in kolesarje bo na območju železniške postaje urejen začasni prehod.

STA