Preživljanje karantene lahko predstavlja svojevrsten izziv, saj lahko ob tem doživljamo občutke utesnjenosti, depresivnosti, strahu in tesnobe. Tovrstni občutki so v takih izrednih situacijah do neke mere normalni, vendar pa jih je priporočljivo obvladovati, da ne prerastejo v prevelike duševne stiske. Zato je brezplačna podpora, ki jo v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« nudijo strokovnjaki na področju duševnega zdravja, sedaj še toliko bolj pomembna.

NEKAJ NASVETOV ZA ZMANJŠEVANJE STISKE:

  • Večkrat se spomnimo, da z zmanjšanjem socialnih stikov ohranjamo svoje zdravje, varujemo zdravje in življenje ranljivejših sodržavljanov ter preprečujemo širjenje okužbe z virusom Covid-19. To je plemenito dejanje, saj s takšnim ravnanjem izkazujemo svojo družbeno odgovornost.
  • Tudi v času izolacije v domačem okolju skušamo ohraniti rutino, ki zbuja občutek varnosti (npr. rutina, ki določa čas za delo in omogoča čas za počitek).
  • Spoznajmo svoje omejitve in nase ne prevzemimo preveč. Sprejmimo dejstva, na katera nimamo vpliva in se osredotočimo na tisto, kar lahko spremenimo.

Obvladujmo svoje misli. Če se nam pretirano negativne misli nenehno vsiljujejo ter zavzamejo veliko prostora, jih lahko poskusimo bolje nadzorovati. Odvračanje pozornosti je lahko v takih primerih učinkovito.

Za razbremenilni pogovor ali nasvet o tem, kako obvladovati trenutno dogajanje se lahko obrne več kot 11.000 zaposlenih iz sedmih sodelujočih pilotskih podjetij in njihovi ožji družinski člani. Svetovanja potekajo telefonsko in elektronsko, prav tako pa so osebna svetovanja nadomestila svetovanje preko video klicev.

Zaposleni iz sodelujočih podjetij pa si lahko čas karantene krajšajo s prebiranjem in ogledovanjem vsebin na spletnem portalu projekta NAPREJ. Na voljo so jim spletni seminarji (ti. webinarji), prav tako pa tudi različna gradiva v obliki člankov, novic, vprašalnikov ter kvizov, ki prispevajo k večanju informiranosti in osveščenosti na področju duševnega zdravja.

Tudi na spletni strani projekta je objavljenih nekaj webinarjev in drugih gradiv, ki so nastali v okviru projekta NAPREJ in si jih lahko brezplačno ogledate na www.naprej.eu.