Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci, ki jo v matični enoti v Cerkvenjaku obiskuje 233 učencev, podružnico v Vitomarcih pa še dodatnih 71, je pretekli četrtek pripravila šolski otroški parlament. Sodelovali so učenci obeh šol, in sicer od 4. do 9. razreda. 

Raziskovali so vpliv zasvojenosti na duševno zdravje odvisnika

Kot nam je povedala vodja šolskega otroškega parlamenta Ela Žibrat, so že drugo leto zapored obravnavali zelo pomembno temo - duševno zdravje otrok in mladostnikov. V preteklem šolskem letu so pozornost namenili spoznavanju duševnega zdravja (kaj to je, kaj nanj vpliva, kakšne so posledice …), letos pa so se usmerili v raziskovanje vpliva zasvojenosti na duševno zdravje odvisnika in njegovih pomembnih drugih, vpliva medosebnih odnosov na duševno zdravje, pomena primernega gibanja in prehrane na duševno zdravje ter iskanje virov pomoči. "Da smo skupaj z učenci res poglobili svoja spoznanja, smo v obe šoli povabili strokovne delavce iz Zdravstvenega doma Lenart in Zdravstvenega doma Ptuj. Tako je za učence 4. in 5. razreda v matični osnovni šoli dietetičarka iz Zdravstvenega doma Lenart izvedla predavanje in delavnico o zdravi prehrani s poudarkom na spoznavanju vpliva energijskih pijač na naše telo in zdravje ter vplivu omenjenega na duševno zdravje," je pojasnila Žibratova. 

Kot razlog za poskus nikotinskih izdelkov so učenci navedli radovednost, vpliv družbe in stres

Drugi del dneva pa so posvetili vplivu medosebnih odnosov na duševno zdravje. Učenci od 6. do 9. razreda so se v tem dnevu v matičnih oddelkih ukvarjali z vplivom zasvojenosti, predvsem z nikotinskimi izdelki, na duševno zdravje odvisnika. Izrazili so svoje mnenje o tem, zakaj mladi te izdelke sploh poskusijo, zakaj jih nekateri sploh ne uporabljajo, kje ali od koga so izvedeli o posledicah uporabe omenjenih izdelkov, kaj bi jih odvrnilo od uporabe le-teh in kaj bi jih spodbudilo k opustitvi uporabe nikotinskih izdelkov. "Večina učencev tega starostnega obdobja je kot razlog za poskus navedla radovednost, vpliv družbe in stres. Kot razlog za neuporabo teh izdelkov so izpostavili: zavedanje o škodljivosti zdravju, neprivlačnost uporabnikov nikotinskih izdelkov, ne prepoznavajo pametnega in logičnega razloga za uporabo in posledice nikotinskih izdelkov (smrt, hude bolezni). O posledicah uporabe nikotinskih izdelkov so največ izvedeli v šoli, od staršev, prijateljev in sošolcev. Nikotinskih izdelkov nikoli ne bi poskusili zaradi hudih posledic - smrti. K opustitvi te razvade pa bi jih spodbudile težave z lastnim zdravjem ali opazovanje zdravstvenih težav svojih bližnjih in znancev."

[[image_1_article_61991]]

Šestošolci so poleg tega imeli še predavanje o virih pomoči v primeru težav z duševnim zdravjem, ki ga je izvedla svetovalna delavka Jasna Lipovž. Ker pa pri odvisnosti velikokrat pride do hudih zdravstvenih težav in življenjske ogroženosti, so reševalci  Zdravstvenega doma Lenart izvedli tečaj prve pomoči za učence tretje triade.