Preteklo nedeljo je v Cerkvenjaku, v domu kulture, potekala osrednja prireditev ob 26. občinskem prazniku. Zbrane v dvorani je najprej nagovoril tamkajšnji župan Marjan Žmavc, ki je spomnil, da so se Cerkvenjačani pred 26 leti na referendumu (22. junija 1998) z veliko večino (74,88 odstotki) odločili za samostojno občino. V nadaljevanju je naštel nekaj pridobitev v vseh teh letih: izgradnja priključka na avtocesto, čistilni napravi v Kadrencih in Brengovi ter več kilometrov kanalizacije, obnovljene lokalne ceste, pločniki, javna razsvetljava in vodovodno omrežje, poslovno obrtna cona, športno rekreacijski center, petoddelčni vrtec, energetsko saniran objekt osnovne šole, vitalin in arheološki park, obnovljena kulturni in zdravstveni dom, ureditev osrednjega trga, otroško igrišče ob šoli, okrepljena stanovanjska gradnja, ... Poleg tega se je okrepilo društveno in družabno življenje v občini, podoba kraja pa se je močno spremenila. 

Od zadnjega občinskega praznika so opravili veliko 

"Za investicije v komunalno in drugo infrastrukturo smo v letu 2024 namenili že preko milijon evrov. Od lanskega občinskega praznika smo obnovili ali na novo zgradili okoli tri kilometre cest ter obnovili 3,5 kilometrov javnega vodovoda. Odkupili smo starejšo hišo (Dokl - Bradač) in zemljišče v središču občine ter začasno uredili parkirišče v gramoznem stanju. Dolgoročno je tam predvidena lokalna tržnica. V novem trgovsko-poslovnem objektu smo zagotovili sredstva za odkup prostorov za lekarno Špringer iz Gornje Radgone. Poleg lekarne bo tam še večja trgovina z živili in več manjših storitvenih lokalov," je o opravljenem v zadnjem letu povedal Žmavc. Omenil je še gradnjo dveh stanovanjskih stolpičev v Cerkvenjaku, gradbeno dovoljenje za širitev vrtca, sanacijo plazov po lanskoletnih neurjih in še nekaj drugih projektov. 

[[image_1_article_67439]]

Ob koncu se je vsem, ki so kakorkoli pripomogli k napredku v kraju iskreno zahvalil. 

Za vzhodno regijo 65 odstotkov evropskih kohezijskih sredstev 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Ta je v nagovoru izrazil obžalovanje, da so razlike med razvitostjo občin še vedno prevelike, zato si je kot minister, ki prihaja iz Pomurja (to sodi med manj razvita območja), zadal cilj pospešiti razvoj manj razvitih območij. Kot eno glavnih nalog ministrstva pa je omenil spremembo zakona o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V novem programskem obdobju evropske kohezijske politike imamo na voljo 3,2 milijarde evrov iz bruseljske blagajne, skupaj z nacionalnimi sredstvi pa več kot 4 milijarde evrov za naložbe v bolj zeleno, digitalno, povezano, socialno in pametnejšo državo. "S ciljem, da bi vzhodna kohezijska regija premostila razvojni zaostanek, je kar 65 odstotkov evropskih kohezijskih sredstev namenjenih tej regiji."

[[image_2_article_67439]]

V nadaljevanju je, v luči praznika državnosti, omenil, da smo v osamosvojitveni vojni leta 1991 zmagali ne zaradi orožja ali boljše izurjenosti ter poznavanja terena, temveč zaradi tega, ker smo bili za našo državo pripravljeni umreti. "Mi smo verjeli; mi smo se borili za svobodo!"  Zahvalil se je vsem, ki so tako ali drugače sodelovali v osamosvojitveni vojni, in poudaril: "Smo pogumni, ambiciozni in vztrajni ljudje. Mi smo zmagovalci!

Župan Marjan Žmavc je ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku podelil spominski grb Občine Cerkvenjak - kot zahvalo za sodelovanje na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. 

Županove petice

Osrednji del prireditve je minil v znamenju podeljevanja občinskih in drugih nagrad. Županovo petico za izjemne dosežke  v času osnovnošolskega izobraževanja so prejeli: Tjaša Matjašič, Ana Mari Par, Lana Pernat in Gabrijela Žmavc. 

[[image_3_article_67439]]

Denarne nagrade za diplomante in magistre

Diplomantom in magistrom so bile podeljene denarne nagrade. Prejeli so jih: Urška Blažič (magistrica sanitarnega inženirstva), Nika Blažič (magistrica ekonomskih ved), Katja Ornik (magistrica profesorica inkluzivne pedagogike), Nika Fekonja (diplomirana inženirka kemijskega inženirstva), Ana Breznik (diplomantka iz integrativne biologije), Patricija Peklar (profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike), Gregor Polc (diplomirani inženir strojništva), Erik Kladošek (diplomirani matematik), Kristjan Veberič (diplomirani inženir strojništva), Jana  Belovič (diplomirana fizioterapevtka), Nejc Kuri (diplomirani inženir živinoreje) in Kevin Klajnošek (inženir strojništva).

[[image_5_article_67439]]

Priznanja župana 

Prejemniki priznanj župana: Irena Lorenčič (za 40 let dela na področju krojaštva in modnega šiviljstva ter kreacij oblek za cerkvenjaške vinske kraljice), Branko Mohorič (za aktivno delo v upravnem odboru Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak ter v Policijskem veteranskem društvu Sever, odbor Lenart), Ivana Pleger (za dolgoletno vodenje skupine ljudskih pevcev pri Društvu upokojencev Cerkvenjak), Branko Lorenčič (za več kot 20-letno uspešno slikopleskarsko obrt in uspešno sodelovanje na prireditvah Gradovi kralja Matjaža v Črni na Koroškem) in Združenje Slovenskogoriški forum Cerkvenjak (za 25 let uspešnega dela na področju raziskovanja, dokumentiranja in publiciranja naravne in kulturne dediščine ter zgodovine osrednjih Slovenskih goric).

[[image_6_article_67439]]

En bronasti grb, dva srebrna, plaketa občine in priznanji turističnega društva 

Bronasti grb Občine Cerkvenjak so namenili Antoniji Zorko, ki je s svojim delom nepogrešljiva v Društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, je zanesljiva pevka v mešanem pevskem zboru KD Cerkvenjak in aktivna pevka v cerkvenem pevskem zboru. 

Podelili so še dva srebrna grba, in sicer Lovski družini Dobrava, ki letos praznuje 70. obletnico ustanovitve in uspešnega delovanja in velja za eno najbolj prepoznavnih lovskih družin v Slovenskih goricah, ter Francu Kocuvanu, ki aktivno deluje v društvu upokojencev, med drugim tudi v balinarski in strelski sekciji. Vzorno skrbi za potomko Johanezove trte, hkrati pa je član več društev v kraju. Plaketo občine Cerkvenjak je prejelo podjetje Avto Anželj, ki deluje od leta 2008, od 2012 pa ima kot prvi poslovni subjekt svojo dejavnost v cerkvenjaški poslovno obrtni coni. Podjetje ob avtoservisnih storitvah z donacijami podpira razvoj športa v občini. 

Priznanje Turističnega društva Cerkvenjak  za urejene starejše domačije sta prejeli Antonija Kocuvan iz Čagone in družina Rojs-Firbas iz Brengove. 

[[image_8_article_67439]]

Za kulturni program na proslavi so poskrbeli: zbor in folklorna skupina Kulturnega društa Cerkvenjak, upokojeni igralec SNG Maribor Bojan Maroševič, ki je upodobil lik Rudolfa Maistra, pevec Gianni Rijavec in Andrej Polič, profesor harmonike in umetniški vodja Slovenskogoriških glasov. Po uradnem delu programa so si zbrani v avli kulturnega doma ogledali razstavo Vino in kulinarika in se nato zadržali na prijetnem druženju s pogostitvijo in živo glasbo pred gasilskim domom. 

[[image_4_article_67439]]

[[image_7_article_67439]]

Povorka starih običajev

Še pred začetkom osrednje proslave so si obiskovalci ogledali povorko starih običajev Obudimo stare čase, ki se je sprehodila skozi središče Cerkvenjaka. Med obiskovalci so bile tudi vinske kraljice, ki jih je gostila sedma cerkvenjaška vinska kraljica Patricija Peklar.