Podporo čebelarstvu, ki je močno zasidrano v slovenski tradiciji, danes izkazuje vse več podjetij, med njimi je tudi Prva Osebna zavarovalnica. Ta skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije izvaja projekt #PRVAčebela. Gre za družbeno odgovoren projekt, ki opozarja na pomembno vlogo čebel, obenem pa zelo uspešno spodbuja pozitiven odnos do čebelarstva med najmlajšimi. V okviru projekta so postavili osem učnih čebelnjakov in z njimi razveselili učence čebelarskih krožkov na osnovnih šolah – v letu 2020 v Lovrencu na Pohorju, Pivki, Vojniku in Stični, lani pa v občinah Dobrovnik, Kočevje, Laško in Mokronog – Trebelno.

V okviru projekta bodo štirim čebelarskim društvom postavili učne čebelnjake

Tokrat že tretje leto postavljajo učne čebelnjake slovenskim šolam in spodbujajo razvoj slovenskega čebelarstva. #PRVAčebela bo tudi v letu 2022 štirim čebelarskim društvom, ki s čebelarskimi krožki delujejo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, postavila učne čebelnjake s panji in čebeljimi družinami. Na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije je bil v ta namen do vključno 24. januarja odprt javni razpis. Strokovna komisija je na osnovi prijav in ustrezanja razpisnim kriterijem pripravila izbor upravičencev, med katerimi so: Čebelarsko društvo Rače, Čebelarsko društvo Cirkulane, Čebelarsko društvo Žerjav, Čebelarsko društvo Peter Močnik Studenci, Lesarska šola, Čebelarsko društvo Šmarje pri Jelšah, Čebelarsko društvo Pobrežje – Duplek, Čebelarsko društvo Sveta Ana in Čebelarsko društvo Peter Močnik Studenci Pekre, Biotehnična šola.

Spletno glasovanje poteka do 28. februarja

Do 28. februarja poteka glasovanje (na naslednji povezavi). Zbrani glasovi oziroma zbrane »čebelice« bodo pretvorili v točke, te pa se bodo prištele številu točk, ki jih je posamezni prijavitelj dosegel na prvem/komisijskem delu razpisa. Trije upravičenci, ki bodo na način seštevanja točk dosegli najvišje število točk, bodo prejemniki tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin. Četrtega upravičenca izmed štirih lahko pokrovitelj, ne glede na doseženo število točk zbere neposredno.  Izbrana štiri čebelarska društva bo Čebelarska zveza Slovenije o prejemu pisno obvestila do najkasneje 5. marca letos, postavitev in uradna otvoritev čebelnjakov pa bodo opravili do 20. maja, ko zaznamujemo svetovni dan čebel.

Čebelarsko društvo Peter Močnik Studenci Pekre

Pri Čebelarskem društvu Peter Močnik Studenci Pekre deluje čebelarski krožek na Lesarski šoli Maribor že od leta 2011. Krožek ima nekaj nakladnih panjev ter urejen medoviti vrt. “V želji, da bi se dijaki lahko izobraževali pri delu z drugimi panjskimi sistemi, želimo postaviti tudi učni čebelnjak z AŽ panji. V preteklih letih so dijaki na državnem tekmovanju mladih čebelarjev dosegali lepe uspehe; več bronastih, srebrnih in zlatih priznanj,” pravi predsednik društva Vladimir Vogrinec.

Čebelarsko društvo Pobrežje – Duplek 

Čebelarsko društvo Pobrežje – Duplek svojo dolgoletno tradicijo deluje predvsem na območju Maribora in širše okolice. Kot je zapisal predsednik društva Oton Štrucl, v okviru prenašanja znanja na mlajše generacije že več kot 10 let aktivno sodelujejo pri čebelarskem krožku na Osnovni šoli Korena, prav tako so vključeni v tradicionalni slovenski zajtrk. “Takrat obiščemo in podarimo nekaj medu v sedem  osnovnih šol in sedem otroških vrtcev. Z veseljem prenašamo znanje o pomenu čebel, čebelarstva ter o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje.”

Čebelarsko društvo Sveta Ana 

Čebelarsko društvo Sveta Ana letos zaznamuje 65 let delovanja v lokalnem okolju in prav tako neprekinjeno 38 let prenaša čebelarsko strast in znanje učencem na Osnovni šoli Sveta Ana. “Čebelarska tradicija ima pomembno mesto v kraju, saj se ponašamo z lepo ohranjenim čebelnjakom  z dunajskimi panji iz 19. stoletja na Grafonževi domačiji,” je zapisal Jože Kolarič, predsednik Čebelarskega društva Sveta Ana.

Čebelarsko društvo Rače

Čebelarsko društvo Rače je društvo s skoraj devetdesetletno tradicijo in željo po pomladitvi članstva. Pokrivajo območje štirih OŠ (Rače, Fram, Starše in Marjeta na Dravskem polju), ki jih v celoti podpirajo glede kandidiranja na javnem razpisu za postavitev učnega čebelnjaka in delovanju čebelarskega krožka. “Pri tem imamo tudi podporo župana občine Rače – Fram, ki nam je dodelil v uporabo ob gradu Rače zemljišče za postavitev čebelnjaka,” pravi predsednik Franc Hergan.