Zbranih bioloških odpadkov je, kljub opozorilom o problemu zavržene hrane ter apelom k domačemu kompostiranju, vse več in več. Tudi v Mariboru, kot skozi čas opaža podjetje Snaga. V okoljskem smislu so tako vse večje količine zbranih bioloških odpadkov gotovo breme, toda po drugi strani se poraja vprašanje, koliko potenciala za izdelavo ter morebiti celo prodajo komposta se s tem ponudi.

A ne za nas … Podjetje Snaga namreč predelavo bioloških odpadkov namreč preda drugim podjetjem ...

»Snaga za prevzem bioloških odpadkov izbere izvajalca na podlagi izvedenega javnega naročila, ki poskrbi za njihovo nadaljnjo ravnanje oz. predelavo,« povedo v podjetju, pri čemer je trenutni prevzemnik za biološke odpadke Surovina, za prevzemnike zelenega odreza pa se glede na ponudbe v podjetju Snaga odločajo na mesečni ravni.

Prav izbrani prevzemniki poskrbijo, da iz celotne zbrane količine bioloških odpadkov nastane kompost.

Na področju bioloških odpadkov se diha na škrge

Kaj se z njim dogaja po tem, je sicer povsem svoja zgodba, a na tem mestu v podjetju Snaga opozorijo na perečo problematiko.

»Delež zbranih bioloških odpadkov se iz leta v leto povečuje navkljub vsem naporom, ki jih Snaga vlaga v ozaveščanje uporabnikov v smislu zmanjšanja količin zavržene hrane,« povedo.

Ob tem izpostavijo še: »Povečujejo se tudi cene prevzema teh odpadkov, saj je objektov za predelavo bioloških odpadkov v Sloveniji premalo, s čimer so količine, ki so jih prevzemniki sposobni prevzeti omejene.«

[[image_1_article_65737]]

Čas za kompostarno?

Tako bi bilo v Mariboru kot drugem največjem mestu v Sloveniji smiselno razmišljati tudi o kompostarni. Če ne zaradi večjih količin odpadkov, pa že zaradi ekonomske koristi, ki bi jo lahko pridelava komposta prinesla.

»Glede na to, da mesto Maribor nima svoje kompostarne, s katero bi rešilo svoj del bioloških odpadkov, so v Snagi v celoti odvisni od prevzemnikov, tako iz vidika cene, kot tudi možnosti prevzema količine odpadkov,« namreč opozarjajo v podjetju Snaga ter podčrtajo, da to pomeni, da se lahko »... v primeru zaprtja ene od kompostarn v Sloveniji zgodi, da se za širše območje Mestne občine Maribor ustavijo vsi prevzemi bioloških odpadkov.«

V podjetju pojasnijo, da bi izgradnja kompostarne prinesla pomembno prednost: neodvisnost od prevzemnikov odpadkov, hkrati pa tudi sprostitev skladiščnih kapacitet na sortirnici. Teh je, kot pripomnijo v Snagi, že ob dosedanji obdelavi odpadkov premalo. Tudi podjetje Snaga samo prepoznava še eno prednost - možnost uporabe komposta kot produkta za nadaljnjo uporabo.

Bi bila kompostarna pri nas sploh možna? »Pogoji za izgradnjo kompostarne so v prvi vrsti zagotovitev zemljišča pod pogoji iz Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki, umestitev objekta v prostor, zagotovitev finančnih sredstev ter pridobitev vseh upravnih dovoljenj za izgradnjo,« pojasnijo ter dodajo, da se potencial za predelavo bioloških odpadkov sicer pojavlja tudi v bioplinarnah, kjer pa so kapacitete omejene.

Problematiko vse večjih količin bioloških odpadkov si tako želijo v podjetju Snaga vzeti v svoje roke, pri čemer zaključijo, da si želijo biološke odpadke v prihodnje sami mehansko obdelovati oziroma jih kompostirati v kompostarni.