Le še do konca maja imate priložnost, da brezplačno oddate nevarne odpadke, ki so nastali v vašem gospodinjstvu.

Nevarni odpadki, kot že ime pove, okolje obremenjujejo bolj, kot običajni komunalni odpadki. Zato jih moramo zbirati ločeno in predajati v zbirne centre. “Odgovorno ravnanje z nevarnimi odpadki je izjemno pomembno, ko govorimo o zeleni prihodnosti in trajnostnem razvoju. Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, sodijo: olja, barve, laki, odpadna kozmetika, baterije, topila, pesticid,..,” povedo na mariborski Snagi.

Pomična zbiralnica tudi v vaši bližini

V aprilu in maju so pripravili akcije brezplačnega oddajanja nevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v pomično zbiralnico, ki potuje po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih po naslednjem urniku: