Pred časom smo poročali, da v Ledni dvorani manjka fasada, prav tako je prenove deležna streha, ki pušča. Gre zgolj za še en športni objekt v Mariboru, ki bi bil potreben prenove. Odkar obstaja je Ledno dvorano obiskalo preko tri milijone obiskovalcev. Obnova bi prinesla možnosti organizacij vrhunskih prireditev.

Vrednost investicije okoli 1,5 milijona evrov

Vodja Dvorane Tabor in Ledne dvorane Anton Knez, nam je pojasnil, da dvorana še ni dokončana, saj je potrebno izgraditi notranji del na južni strani ter dokončati fasado in obnoviti streho, ki pušča. »S tem bi dvorana dobila vse ustrezne prostore, ki bi zagotovili standarde in normative za organiziranje vrhunskih prireditev.« Vrednost investicije po njihovih ocenah znaša okoli 1,5 milijona evrov.

Ob tem Knez pojasni, da Ledna dvorna pomembno prispeva k razvoju športa in rekreacije, kar pa je bistvenega pomena za razvoj športne kulture nasploh. »Ker je Maribor športno mesto, smo veseli in zadovoljni, da se vse več ljudi ukvarja z športom in rekreacijo v skoraj vseh objektih s katerim upravljamo, se povečuje število rekreativce, saj se s tem razvija vsak posameznik tudi kot osebnost.«

Delno energetsko sanirana v preteklem letu

Za več informacij glede stanja Ledne dvorane in morebitne sanacije, smo se obrnili na Mestno občino Maribor.  Dejali so nam, da je bila Ledna dvorana, v sklopu projekta energetskih sanacij 24 javnih objektov v lasti MO Maribor, v letu 2019 delno energetsko sanirana. »Projekt energetskih sanacij, v skupni vrednosti dobrih 11 milijonov EUR, je MO Maribor izvedla v javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem Petrol. Projekt je bil delno sofinanciran iz kohezijskih sredstev.«

Delna energetska prenova Ledne dvorane je, kot dodajo, zajemala posodobitev tehnoloških ukrepov za energetsko varčnost objekta. Z delno energetsko prenovo se bo tako zmanjšala poraba energije in tekoči obratovalni stroški objekta. Izvedli so vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo. Poleg tega je bila vgrajena toplotna črpalke amonijak/voda za izkoriščanje odpadne toplote hladilnega sistema za led – za ogrevanje Ledne dvorane in Dvorane Tabor. »Izvedena je bila tudi prenova obstoječega hladilnega sistema – za pripravo ledu za povečanje obratovalne učinkovitosti in prenova notranje razsvetljave – izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.« 

Na vprašanje ali imajo namen pristopiti k sanaciji fasade in predvsem obnovi strehe, ki pušča, pa nismo prejeli odgovorov, kar
najverjetneje nakazuje na to, da Ledna dvorana v kratkem ne bo deležna dodatne obnove.