Delegacija MO Maribor se je v sklopu praznovanja pobratenja z angleškim mestom Greenwich udeležila inavguracije novega župana mesta Greenwich.

Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec, podžupan MO Maribor Saša Pelko, vodja kabineta Marjeta Kristofić Jamnik in Petra Kneževič, mestna svetnica in predsednica Odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve so se udeležili dogodkov ob 50. obletnici pobratenja med mestom Maribor in Greenwich.

Greenwich je prvo mesto s katerim se je Maribor pobratil

Prve oblike sodelovanja med mestoma Maribor in Greenwich so bile vzpostavljene v letu 1959, Greenwich je prvo mesto s katerim se je Maribor pobratil. 5. maja 1967 je  bila podpisana svečana listina o njunem prijateljstvu. Z izmenjavo delegacij in medsebojnimi obiski je sodelovanje preseglo običajne formalne okvire in preraslo v prijateljske odnose.

V sklopu obiska ob 50. obletnici pobratenja se je delegacija MO Maribor v sredo, 24. maja, v kapelici Old Royal Naval College, udeležila prevzema županske funkcije novega župana Greenwicha gospoda Petra Brooksa katerega se je udeležil tudi veleposlanik RS v Londonu Nj. eksc. mag. Tadej Rupel.

Otvoritev parka z imenom »Mariborski park«

V četrtek, 25. maja dopoldne, je sledila otvoritev parka z imenom »Mariborski park«, s katerim se po novem imenuje park v predelu Woolwicha okoli katerega bodo zgradili več kot 5.000 stanovanjsko sosesko. Na dogodku so bili ob predstavnih obeh občin udeleženi tudi Chris Poynton, Karl Whiteman, in David James Brown, vsi predstavniki podjetja Berkeley Homes, ki je zadolženo za grajenje dela Woolwicha v katerem se nahaja Mariborski park.

 

Veleposlanik RS v Londonu  Nj. eksc. mag. Tadej Rupel pa je ob svečani obletnici povedal: »Ob praznovanju 50-te obletnice pobratenja Mestne občine Maribor in Kraljevega okraja Greenwich želim najprej čestitati obema mestoma za uspešen model povezovanja dveh mest, dveh narodov. Veseli me, da se je v času mojega veleposlaniškega mandata v Združenem kraljestvu to povezovanje nadgrajevalo in intenziviralo do stopnje, ki jo uživamo sedaj. Gostovanje Slovenskega narodnega gledališča Maribor z vrhunsko baletno predstavo Radio in Juliet je čudovita priložnost, da se vezi med mestoma manifestirajo tudi na področju kulture. S tem se odpirajo tudi možnosti nadaljnjega povezovanja in sodelovanja na številnih drugih področjih, kot so gospodarsko oz. podjetniško, znanstveno, visokošolsko in umetniško. Naše veleposlaništvo vsekakor spodbuja ter podpira tovrstna povezovanja, ki so morda dandanes zaradi določene politične klime še toliko bolj aktualna.«

Po uradnih nagovorih je sledil večerni program ob obletnici pobratenja, ki sta ga v mestni hiši izvedla SNG Maribor z baletno predstavo Radio & Juliet in Millennium Performing Art College Woolwich iz Grenwicha.

Med mestoma so doslej potekale sledeče aktivnosti:

  • izmenjava mladine,
  • izmenjava odraslih,
  • sodelovanje na medicinskem področju (izmenjava medicinskih sester), na izobraževalnem področju (izmenjava profesorjev univerz), intenzivno sodelovanje na kulturnem področju (gostovanja lutkarjev, likovnikov, pevskih zborov in ostalih glasbenikov), na športnem področju (nogomet, atletika) in med taborniki,
  • izjemno pomembne so bile tudi aktivnosti v zvezi s tradicionalno likovno razstavo Treh mest Reinickendorf-Greenwich-Maribor.

 

Posebnost je seveda poimenovanje mariborskega parka na Pobrežju, ki se imenuje Grinič. Tam je Mestna občina Maribor postavila obnovljeno spominsko tablo, obnovljeno tradicionalno angleško telefonsko govorilnico in reklamna panoja, ki prikazujeta zgodovino mesta Greenwich. Omeniti velja še posaditev potomke stare trte v Well Hall Pleasance leta 2015.