Nekaj več kot 50 zaposlenih v Mariborski livarni Maribor (MLM) je od danes na čakanju, saj jim po odpovedi pogodbe s strani največjega kupca konec junija niso mogli zagotoviti dela, je za STA potrdil predsednik uprave omenjene družbe Samo Iršič. Kot je dodal, so se za ukrep čakanja odločili, ker bodo kader, če bi naročila začela rasti, potrebovali. Imena največjega kupca Iršič ni navedel, je pa povedal, da je ta kljub šestmesečnemu odpovednemu roku drastično zmanjšal naročila, zato so morali ukrepati takoj.

"Avtomobilska industrija poleg popolnega servisa, kakovosti in dobrih pogojev zahteva tudi finančno stabilnost in stabilne okoliščine poslovanja, MLM pa je v zadnjih nekaj letih na udaru bodisi zaradi neuspešnih prodajnih postopkov ali pa zaradi zapadlih in reprogramiranih ali zamrznjenih kreditov in podobno," našteva Iršič. Kot ob tem poudarja, je v avtomobilski industriji izpad enega, še posebej, če gre za največjega kupca, težko nadomestiti čez noč. Uvajanje novega kupca pomeni časovni okvir najmanj šestih mesecev, trenutno pa iščejo predvsem možnosti znotraj obstoječega prodajnega potrfelja. Povečujejo tudi delež prodaje na področju kovačnice, je dodal.

Okoli 350 zaposlenih še ni prejelo regresa

Okoli 350 zaposlenih v MLM doslej še ni prejelo regresa, je pa uprava z obema sindikatoma podpisala dogovor, da rok za plačilo zaradi trenutno nezmožnosti plačila zamaknejo na skrajni rok za izplačilo regresa, ki se izteče 1. novembra. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če podjetje do takrat ne bo sposobno izplačila, Iršič odgovarja, da delajo vse, da bi izpolnili obveznosti do zaposlenih. "Poslovodstvo mora storiti vse za delovanje in razvoj družbe, zato o drugih opcijah, dokler za to ne nastanejo zakonske osnove, ne razmišljamo, " je dejal in dodal, da trenutno razen 50 zaposlenih, ki so na čakanju, v podjetju dela še okoli 300 ljudi.

Tudi prva nadzornica MLM Saša Vergan je za STA poudarila, da dejstvo, da je 50 ljudi na čakanju, ne pomeni, da so ostali brez zaposlitve. Še vedno namreč prejemajo sicer znižano plačo, je pa ta ukrep, s katerim se je seznanil tudi nadzorni svet, bil nujno potreben zaradi izpada prihodkov po odpovedi dela pogodb s strani največjega kupca MLM. "Uprava se je odločila za ukrep, ki je boljša rešitev od odpuščanja, saj je aktivna pri iskanju novih poslov, s katerimi bi nadomestili izpad. Delavce bi zato v bližnji prihodnosti še lahko potrebovali," je pojasnila Vergan in kot pomemben korak ocenila tudi dogovor sindikatoma glede regresa, saj podjetju likvidnostne razmere izplačila trenutno ne omogočajo.

Špekulirati o tem, kaj bi se zgodilo, če regresa ne bo mogoče izplačati niti do dogovorjenega in zadnjega zakonsko predvidenega roka, je po njenih besedah preuranjeno. Kot je dejala, je smiselno počakati, da se družba izkoplje iz trenutnih likvidnostnih težav in zagotovi nove projekte.

SDH se ne vpleta v poslovne odločitve družbe

V SDH so danes za STA znova poudarili, da se v kakršnekoli poslovne odločitve družbe ne vpletajo, pač pa delujejo le skladno z zakonom v okviru svojih pristojnosti. Od organov nadzora in vodenja družbe pričakujejo, da delujejo v interesu družbe, in sicer gospodarno, skrbno, transparentno in zakonito. Kot so dodali, trenutno z novima zainteresiranima potencialnima strateškima kupcema iz Indije koordinirajo aktivnosti izvedbe skrbnega pregleda družbe. Obema investitorjema je vodstvo podjetja že zagotovilo dostop do podatkov, SDH pa jima je ves čas na voljo za dodatna pojasnila.

MLM je sicer že dalj časa v izjemno zahtevnih finančnih razmerah. Konec lanskega leta so terjatve državnega lastnika do mariborske družbe znašale 13,7 milijona evrov, zavarovane pa so s hipoteko na nepremičninah ter z zastavo na pretežnem delu opreme, zalog in terjatev do kupcev. Klub zaskrbljujočem poslovanju je SDH skupaj s preostalima upnikoma Gorenjsko banko in SID banko odobril kratkoročni moratorij na odplačilo posojil, tako da mora MLM del svojih posojil odplačati do konca septembra.