Štajerski tehnološki park, vzpostavljen kot prvi slovenski tehnološki park, v teh dneh beleži 24 obletnico ustanovitve. Skozi vsa leta svojega delovanja nudi okrilje mnogim uspešnim podjetniškim zgodbam, ki se v njem rojevajo in razvijajo. Trenutno pod neposrednim okriljem Štajerskega tehnološkega parka deluje 22 podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 90 zaposlenih. Poleg tega ŠTP nudi podporo še mnogim podjetjem, ki sicer niso neposredno vključena v njegovo okolje, a tehnološki park z njimi sodeluje na ravni izvajanja individualnih podpornih projektov.

Strokovna pomoč posameznikom, ki se podajajo na pot podjetništva

Štajerski tehnološki park s svojimi zaposlenimi ter zunanjimi sodelavci, eksperti z različnih področij, izvaja poslovno podporo za inovativna in razvojno usmerjena podjetja v regiji. Strokovno pomoč nudi posameznikom, ki se šele podajajo na pot podjetništva, mladim/novoustanovljenim podjetjem pri vzpostavljanju njihovega poslovanja, prav tako pa tudi podjetjem, ki so poslovno že uveljavljena, a se na svoji poti soočajo z različnimi nadaljnjimi podjetniškimi izzivi – od razvoja novih produktov, vstopanja na nove trge, vzpostavljanja novih strateških partnerstev, do iskanja alternativnih virov financiranja, prilagajanja poslovnih modelov, itd.

Obsežna infrastruktura različnih namembnosti

Na sedežu tehnološkega parka v Pesnici pri Mariboru je inovativnim in razvojno usmerjenim podjetjem na voljo obsežna infrastruktura različnih namembnosti (laboratoriji, proizvodni prostori, pisarniški prostori, skladišča, testni poligoni), ki je že dalj časa polno zasedena, kar je pokazatelj rastočih potreb regionalnega podjetniškega okolja na eni strani ter kakovostnega strokovnega dela ekipe tehnološkega parka na drugi. Štajerski tehnološki park si zato prizadeva v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostaviti dodatne zmogljivosti, v okviru katerih bi bilo na lokaciji v Pesnici pri Mariboru podjetjem na voljo dodatnih 1.200 m² ekonomsko-poslovne infrastrukture za raziskave in razvoj.

Live stream dogodek v okviru projekta Štartaj Slovenija

Štajerski tehnološki park poleg lokacije na svojem sedežu deluje še v okviru dveh dodatnih poslovnih enot v Mariboru; prve na Pobreški cesti v poslovni stavbi Mariborske razvojne agencije, s katero ŠTP sodeluje pri izvajanju projekta SIO-MRA-2018-19, ter druge na Železnikovi ulici. Slednja je plod večletnega partnerstva ŠTP s Centrom inovativnega podjetništva NLB d.d., v okviru katerega je park na navedeni lokaciji vzpostavil kreativne prostore za skupinsko in individualno delo mladih podjetnikov, pod imenom “StartTogether”. Prav v teh dneh sta Štajerski tehnološki park in NLB d.d. s podpisom aneksa k pogodbi o medsebojnem sodelovanju le-tega formalizirala tudi za prihodnje obdobje in si ob tem zastavila še višje cilje zagotavljanja kakovostnega podpornega okolja za mlada podjetja.

Eden izmed projektov, ki so plod navedenega sodelovanja med obema partnerjema, je tudi izvedba live stream dogodka v okviru projekta Štartaj Slovenija, v katerem NLB nastopa kot strateški partner, Štajerski tehnološki park pa je bil izbran kot ena izmed reprezentativnih lokacij, na kateri izvajajo podporo za ciljno skupino, ki jo nagovarja projekt Štartaj Slovenija. Dogodek bo potekal 8. novembra 2018, neposredno pa si ga lahko ogledate na Facebook profilu Štartaj Slovenija.