Ali pa se kot delodajalec soočate z dodatnimi obremenitvami, zaradi dalj časa odsotnega zaposlenega? Daljša (bolniška) odsotnost od dela je lahko izziv tako za zaposlenega kot delodajalca.

Pogled delodajalca in pogled zaposlenega

Za delodajalca pomeni daljša odsotnost zaposlenega kar predstavlja obremenitev, saj mora poskrbeti, da delovni proces poteka neovirano, kar pogosto pomeni, da mora dodatno obremeni ostale zaposlene ali pa uvajati novega zaposlenega, kar pa je povezano s stroški. Težava je tudi ta, da je v večini primerov pri odsotnosti zaradi nekaterih zdravstvenih težav nemogoče napovedati, kako dolgo bo trajala odsotnost, kar še dodatno otežuje načrtovanje delovnega procesa.

Zaposleni ob daljši odsotnosti izgubijo stik s sodelavci pa tudi s svojo stroko, kar lahko privede do socialne izolacije, zastaranjem veščin in znanja, depresivnostjo, pasivnostjo, slabše samopodobe in slabšega splošnega počutja. Prav tako pa se ob podaljševanjem odsotnosti povečuje tudi strah zaposlenega pred vrnitvijo na delo, predvsem glede svojih sposobnosti in reakcij sodelavcev.

ALI STE VEDELI?
Pogosti razlogi za dolgotrajno bolniško odsotnost so bolečine v hrbtu, srčno-žilna obolenja, rak, zelo pogoste pa tudi duševne težave kot je izgorelost, anksioznost in depresija.

Tudi v projektu »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki bo trajal vse do leta 2021, je z uvedbo Programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT) eden izmed ciljev zmanjšati bolniško odsotnost v sodelujočih podjetjih.

Naraščajo predvsem bolniške odsotnosti, ki izhajajo iz področja duševnih in vedenjskih motenj. Tako so več kot 11.000 zaposlenim iz sedmih sodelujočih pilotskih podjetij na voljo izobraževanja in usposabljanja ter spletni seminarji (ti. webinarji), ki pripomorejo k destigmatizaciji področja duševnega zdravja.

Prav tako lahko dostopajo do spletnega portala, kjer so objavljena različna gradiva v obliki člankov, novic, vprašalnikov ter kvizov, ki prispevajo k večanju informiranosti in osveščenosti na področju. Zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom je prav tako na voljo brezplačna strokovna pomoč v obliki telefonskih, elektronskih ter osebnih svetovanj v primeru duševne stiske.

Projektne aktivnosti in druge zanimive vsebine lahko spremljate na spletni strani www.naprej.eu.