15. november je letos že 20. leto naznanil zaključek akcije Zdrave dlesni, katere poslanstvo je ozaveščanje, prepoznavanje in preprečevanje parodontalne bolezni. Gre za eno najbolj razširjenih kroničnih bolezni, s katero se srečuje več kot 90 odstotkov Slovencev. Ker so zobni kamen, zadah, karies in vnete dlesni, zaradi katerih tvegamo napredovanje v parodontalno bolezen,večinoma posledice pomanjkljive ustne higiene, je ključna preventiva. Tože vrsto let naslavlja tudi vseslovenska akcija Zdrave dlesni, pri čemer je izredno dragocena podpora številnih strokovnjakov za ustno zdravje. Letos se jih je odzvalo več kot 1500, kar je 30 % več kot v prvem letu akcije.

Posledice so lahko resne

Z vnetimi dlesnimi oziroma eno od oblik parodontalne bolezni se srečuje več kot 90 odstotkov Slovencev pa se, zaradi odsotnosti bolečine, tega velikokratne zavedajo. A posledice so resne.Ob tem, da napredovanje parodontalne bolezni lahko vodi v izgubo zob, imajo vnetni procesi v ustni votlini tudi pomemben vpliv na splošno zdravje – še posebej, če so že prisotne kronične bolezni, kot so srčno-žilna obolenja in diabetes. »Prav zaradi tegaj e ključna preventiva in ozaveščanje o tveganju,za kar si v partnerstvu s številnimi strokovnjaki za ustno zdravje prizadevamo z akcijo Zdrave dlesni. Ti v času trajanja, med 15. oktobrom in 15. novembrom, še aktivneje ozaveščajo o posledicah vnetja dlesni ter spodbujajo k popolni ustni higieni,« bistvo akcije Zdrave dlesni povzema njena vodja, Katarina Petrović.

[[image_1_article_61550]]

Ker je ustno zdravje sestavni in neločljivi del splošnega zdravja, se akciji že vseh dvajset let pridružuje tudi Greta Andrejka Jerman, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije, vodja zobozdravstvene dejavnosti v ZD Domžale in predsednica častnega razsodišča Slovenskega ortodontskega društva. »Kot specialistka zobne in čeljustne ortopedije pri vsakem pacientu kot osnovo vidim vzpostavitev brezhibne ustne higiene in skrb za zdravje obzobnih tkivih. Gre za trdni temelj priortodontski obravnavi s snemnimiin nesnemnimi zobnimi aparati oziroma osnovo pri multidisciplinarni obravnavi, ki vključuje kirurške, protetične in implantološke storitve. Pomanjkljivo čiščenje zob, medzobnih prostorov, zobnih aparatov, mostičkov in implantatov namreč povečuje tveganje za zadah, karies in parodontalno bolezen. Veseli me, da se vsa naša prizadevanja skozi leta kažejo tudi v izboljšanem ustnem zdravju na nacionalni ravni.«

Paciente nagovorili tudi s kratkim vprašalnikom

Da bi dobili boljši vpogled v odnos do ustne higiene in skrbi, da bo le-ta popolna, so organizatorji akcije letos sočasno s potekom aktivnosti v ordinaciji, paciente nagovorili tudi s kratkim vprašalnikom. Vzorec je štel 417 anketirancev. 82 % vprašanih je povedalo, da že uporabljajo medzobne ščetke, pri čemer jih je 91,4 % navedlo, da jim je uporabo medzobnih ščetk svetoval strokovnjak za ustno zdravje.  Bistvena lastnost, ki jo uporabniki iščejo pri nakupu, je kakovost.

 

[[image_2_article_61550]]

Razlogi za neuporabo medzobnih ščetk so: uporaba zobne nitke (66,7 %), nepoznavanje prednosti uporabe medzobnih ščetk (16 %), nepoznavanje načina uporabe medzobnih ščetk (10,9 %), nekateri pa zanje preprosto še niso slišali.  »Ker uporaba medzobnih ščetk izdatno pripomore k izboljšanju ustnega zdravja in s tem k zdravja celotnega telesa, verjamemo, da lahko s skupnimi močmi naredimo večje premike k boljšemu zdravju za vse, zato smo z mislimi že pri 21. izvedbi akcije«, še dodaja vodja akcije Zdrave dlesni. 

[[image_3_article_61550]]

Akcija Zdrave dlesni se je leta 2004 začela kot enotedenska aktivnost v zobnih ordinacijah. Takrat je v njej sodelovalo 450 strokovnjakov za ustno zdravje. V letošnji jubilejni 20. akciji Zdrave dlesni, ki od leta 2017 poteka cel mesec, je sodelovalo1517 strokovnjakov za ustno zdravje.Vsi sodelujoči strokovnjaki za ustno zdravje v okviru akcije Zdrave dlesni pacientom izmerijo medzobne prostore, jih naučijo rokovati z medzobnimi ščetkami in jim razložijo, na kaj morajo pri izbiri in uporabi biti pozorni. 

Dodatne informacije: Katarina Petrović, vodja akcije Zdrave dlesni, Curaden Slovenija, d.o.o., e-naslov: [email protected]