Za razliko od nekaterih drugih preventivnih zdravstvenih dejavnosti program ZORA tudi v času pandemije deluje neprekinjeno. In kljub vsem starim in novim pandemskim izzivom je bila v letu 2021 udeležba žensk v programu ZORA podobna kot pred pandemijo covid-19.

Zato: ne odlašajte s preventivnim pregledom pri svojem izbranem osebnem ginekologu ali ginekologinji. Če ste stare med 20 in 64 let in je od zadnjega pregleda minilo tri leta ali več, se naročite na pregled same. V Sloveniji letno odkrijemo in uspešno zdravimo okrog 1.600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje in s tem učinkovito preprečujemo nastanek raka materničnega vratu.

Program ZORA, ki poteka od leta 2003, je v Sloveniji dobro sprejet in več kot 70 % žensk se redno udeležuje presejalnih pregledov. Čeprav, za razliko od drugih rakov, za rakom materničnega vratu praviloma zbolevajo mlajše ženske, v Sloveniji zaradi učinkovitega presejalnega programa ZORA v zadnjih letih zbolevajo najpogosteje starejše ženske po 50. letu starosti, ki se niso redno udeleževale programa ZORA. V Sloveniji se pregledov premalo udeležujejo predvsem starejše ženske, med 50. in 64. letom starosti.

Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar 70–90 % manjšo verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za tem rakom. Enako velja za ženske, ki so bile cepljene proti HPV (človeškim papilomavirusom) še pred prvo okužbo. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu izjemno majhna.

https://zora.onko-i.si/za-zenske/preprecevanje-rmv

Projekt »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Polet)« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.