Danes obeležujemo svetovni dan varnosti bolnikov, ki je pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) letos pod geslom Zdravila brez škode posvečen ozaveščanju ljudi o pravilni uporabi zdravil. Ta namreč pripomore k izboljšanju zdravja ljudi in večji kakovosti življenja, so poudarili v Lekarniški zbornici Slovenije.

Svetovni dan varnosti bolnikov je letos posvečen ozaveščanju državnih institucij, strokovne javnosti in ljudi o pomembnosti varne uporabe zdravil in zdravljenja brez škode, so sporočili iz Splošne bolnišnice (SB) Slovenj Gradec.

To so cilji letošnjega dne

Cilji letošnjega dne so dvigniti zavedanje o velikem bremenu zaradi škode, povezane z zdravili, poročati o napakah pri ravnanju z zdravil ter izvajati ukrepe za izboljšanje varnosti zdravil. Prav tako želijo pri WHO pritegniti ključne predstavnike države in stroke in druge partnerje v prizadevanja za preprečevanje napak pri zdravljenju z zdravili in zmanjšanje škode, povezane z njihovo uporabo.

Kot pojasnjujejo v bolnišnici, so zdravila najpogosteje uporabljeni način zdravljenja. Škoda, ki se pojavlja zaradi napak pri zdravljenju z zdravili, pa predstavlja največji delež skupne škode za bolnike, kar 50-odstoten, ki pa jo je mogoče preprečiti.

Večina vzrokov za napake pri ravnanju z zdravili leži v neurejenih sistemih, zato je dolžnost vseh ključnih deležnikov, da z ustreznimi ukrepi storijo vse, da je zdravljenje z zdravili varno, so dodali.

Najpogostejšim napakam bi se lahko izognili

Zaplete na področju ravnanja z zdravili lahko med vsemi zapleti v zdravstvu najpogosteje preprečimo oz. se jim izognemo, pa poudarjajo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Na pojav neželenih dogodkov lahko po njihovih navedbah vplivajo tako človeški faktor – denimo utrujenost, neustrezno znanje, delovna doba, lastno nezaupanje in strah. Vplivajo lahko tudi sistemski dejavniki, kot je neustrezna delovna shema, premalo zaposlenih, neustrezni pogoji hranjenja in priprave zdravil in drugi.

Ob tem so v UKC vsem organizacijskim enotam, kjer upravljajo z zdravili, predlagali izvesti pogovor o varnosti v timu različnih strokovnjakov. Zapise bodo analizirali in jih uporabili za načrtovanje izboljšav.

V lekarniški zbornici so ob dnevu opozorili na nevarnosti nakupa zdravil na spletu, kjer se pojavlja nešteto ponaredkov, njihova uporaba pa je običajno nepravilna ali celo nevarna.

Prav tako farmacevti vse pogosteje beležijo tudi povečano povpraševanje po “farmacevtskih izdelkih”, ki so oglaševani na spletu. V veliko primerih gre za zavajajoče oglaševanje, ki je predmet spletne prevare. Nekaterim izdelkom se namreč pripisuje lastnosti zdravil, medtem ko gre v resnici za prehranska dopolnila. Ali je izdelek zdravilo, ki ima dovoljenje za prodajo v Sloveniji, lahko kupci preverijo na spletni strani Javne agencije za zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke.

Na prevaro nakazujejo tudi občutni popusti, ki so časovno omejeni, da še bolj pritegnejo potencialnega kupca. Nikakor naj kupcev ne prepričajo lažna pričevanja zadovoljnih kupcev in mnenja domnevnih znanstvenikov ter zdravnikov.

Na ministrstvu si prizadevajo izboljšati zdravstvene obravnave in varnosti bolnikov v Sloveniji

Ob dnevu varnosti bolnikov so na ministrstvu za zdravje poudarili, da se oktobra končuje dvoletni projekt za izboljšanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti bolnikov v Sloveniji, ki poteka pod okriljem službe za strukturni razvoj Evropske komisije.

Projekt je vključeval usmerjeno delo v okviru treh temeljnih sklopov, in sicer izboljševanje varnosti bolnikov, razvoj modela nekrivdne odškodnine za Slovenijo in za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu.

Ključne rezultate projekta so predstavili v petek. Državni sekretar Tadej Ostrc se je ob tem dotaknil tudi nedavnega primera zamenjave identitete bolnikov v Celju. Na ministrstvu so se po njegovih besedah zavezali, da bodo storili vse, da se tak dogodek nikoli več ne ponovi. “Spremljanje in beleženje odklonov, jasni in transparentni protokoli ter popravljalni ukrepi so nekaj, kar bi že moralo biti sestavni del vsakega zdravstvenega sistema,” je dejal.

Ob svetovnem dnevu varnosti bolnikov bodo SB Slovenj Gradec osvetlili z oranžno barvo, ki je razpoznavni znak kampanje ob dnevu. Ob tem pripravljajo tudi številne akcije ozaveščanja bolnikov o pomenu varnega zdravljenja z zdravili.

STA