Človek je evolucijsko gledano bitje, ki se je moralo veliko gibati, če je želel preživeti, saj so praljudje hrano bodisi lovili v naravi ali pa nabirali različne plodove, ki jih je ponudila narava. Za to je moral biti ves čas telesno dejaven. V zadnjih desetletjih oziroma celo stoletjih se je najprej z delitvijo dela, nato pa s skokovitim tehnološkim razvojem to zelo spremenilo. Poklici so šli popolnoma v drugo smer, in sicer v pretežno sedeče in negibno delo, ki sicer zahteva več umskega napora, pa vendar manj telesne dejavnosti. Če primerjamo tisoče let evolucijskega razvoja, ko se je moral človek nenehno gibati, da je sploh preživel, se je moral v zelo kratkem času navaditi na precej drugačen življenjski slog. Pa vendar smo kmalu ugotovili, da pretežno sedeče delo in lagoden način življenja ni ravno najbolj zdrav način, saj vodi v številne bolezni modernega časa. Zato se opazi trend, da se ljudje vse več vključujejo v različne športne dejavnosti v prostem času. Pozitivne učinke ukvarjanja s športom so prepoznali tudi nekateri bolj zavedni delodajalci, ki nudijo svojim zaposlenim možnosti aktivnega vključevanja v različne telesne dejavnosti, kar na drugi strani prinese številne koristi, saj so zaposleni bolj zdravi.

Kot je za nas pojasnil Igor Klinc, mag. farmacije iz Lekarn Maribor, so pozitivne učinke ukvarjanja s športom prepoznali tudi nekateri bolj zavedni delodajalci, ki nudijo svojim zaposlenim možnosti aktivnega vključevanja v različne telesne dejavnosti, kar na drugi strani prinese številne koristi, saj so zaposleni bolj zdravi.

Neposredni koristni učinki športnega udejstvovanja

Igor Klinc, mag. farmacije iz Lekarn Maribor pojasnjuje, da proučevanje pozitivnih učinkov ukvarjanja s športom sega desetletja nazaj, aktivneje so se s tem področjem začeli ukvarjati v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Vrhunec v teh raziskovanjih pa je bil v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Tako je nastalo ogromno znanstvenih raziskav, ki dokazujejo ugodne učinke športa in telesne dejavnosti kot del zdravega načina življenja. Ti neposredni ugodni učinki redne telesne dejavnosti se kažejo zlasti v zmanjševanju pojavnosti številnih kroničnih bolezni, kot so:

  • srčnožilna obolenja,
  • sladkorna bolezen,
  • rak,
  • povišan krvni tlak,
  • debelost,
  • depresija.

Poleg tega je zanimivo tudi poročilo delovne skupine pri Združenih narodih, ki deluje pod nazivom Šport za razvoj in mir, v katerem poudarjajo, da ima telesna dejavnost številne pozitivne učinke že pri mladih. Navajajo, da telesna dejavnost pri mladih prispeva k razvoju zdravih kosti, učinkoviti pljučni in srčni funkciji, kot tudi dvigu motoričnih in miselnih funkcij. Telesna dejavnost lahko tudi pomaga pri zmanjšanju tveganja za zlom kolkov pri ženskah, kakor tudi upočasni napredovanje osteoporoze. Športno udejstvovanje tudi v zreli dobi izboljša funkcionalno zmogljivost, hkrati pa prispeva k ohranjanju kakovosti življenja in samostojnosti.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da ima vsak četrti bolnik, ki obišče zdravstveno ustanovo, vsaj duševno, vedenjsko ali nevrološko motnjo, vendar pa pri večini od teh motnja ni prepoznana niti zdravljena. Številne raziskave kažejo, da ima telesna dejavnost pomemben terapevtski vpliv na mnoge psihološke motnje, med katerimi pozitivno vpliva tudi na depresijo.

Posredni učinki športnega udejstvovanja

Poleg številnih pozitivnih učinkov na zdravje posameznika ima telesna dejavnost še druge ugodne vplive, saj na primer izboljša razpoloženje posameznika. Telesna dejavnost, ki je lahko tudi le hitrejši sprehod, sprošča posebne spojine v možganih, zaradi katerih smo bolj sproščeni in srečni. Ekipni športi imajo še dodaten ugoden socialen vpliv na ustvarjanje in krepitev prijateljskih vezi med soigralci. Redna telesna dejavnost tudi pripomore k ohranjanju ključnih miselnih veščin na visoki ravni kljub staranju. To vključuje kritično mišljenje, učenje in dobro presojo. Še posebej učinkovita je kombinacija aerobne vadbe in vadbe za krepitev mišic. Za doseganje teh ugodnih učinkov se priporoča 30-minutna vadba 3- do 5-krat tedensko.

Telesna vadba prav tako pripomore h kakovosti spanja, saj po telesni dejavnosti hitreje zaspimo, spanec pa je bolj globok. Kakovostnejši spanec pa zagotovo vpliva na boljše razpoloženje in lažje spopadanje z vsakodnevnimi težavami in opravili. Pri tem pa velja opozoriti, da ni dobro izvajati telesne dejavnosti prepozno. Vadba naj bo najkasneje do nekaj ur pred spanjem, sicer boste zaspali težje, ker je telo polno energije.

Vsem dobro poznani in večini želen učinek športa oziroma telesne dejavnosti je ohranjanje normalne telesne mase, ki ima za posledico druge pozitivne učinke na naše zdravje, in sicer zmanjša tveganje za pojav sladkorne bolezni (diabetesa), zvišane ravni maščob v krvi in povišanega krvnega tlaka.

Športna dejavnost prav tako pripomore k izboljšanju zaupanja vase in k boljši samozavesti. Z izboljšanjem telesne kondicije, fizične moči in vzdržljivosti zaradi športa se bo izboljšala tudi samopodoba. Izboljša se ne le telesna kondicija, ampak bo telo tudi polno energije, zaradi česar se boste lažje kosali tudi z nalogami izven športnega okolja.

Šport pri otrocih

Šport ima ravno tako pozitivne učinke na otroke kot na odrasle. Kar je še posebej pomembno, je to, da če otroci začnejo športno udejstvovanje v zgodnjih letih, je veliko večja verjetnost, da bodo športno dejavni tudi kasneje, ko odrastejo. Otroci si pri športnih dejavnostih pridobijo nove prijatelje, s katerimi pogosto prijateljujejo vse življenje. Skozi treninge in tekme se naučijo izgubljati in prenesti poraz, hkrati se naučijo spoštovanja avtoritete. Pri športu se naučijo nadzirati čustva, zlasti negativna. Poleg dviga samozavesti se preko športnih dejavnosti krepijo tudi koristne lastnosti, kot so potrpljenje, predanost in vztrajnost. Zlasti pri ekipnih športih otrok razvije večji čut za sodelovanje z drugimi, s čimer je tudi manj sebičen.

Šport in njegov družbeni vpliv

Poleg ugodnih učinkov športa na zdravje posameznika bi poudaril še en pozitiven družbeni učinek športa. Velika večina z zanimanjem spremlja številne športne dogodke vrhunskih športnikov. Če pri tem odlične rezultate dosegajo domači športniki oziroma ekipe, pa je zanimanje še toliko večje. Takrat velika večina vsako tekmo aktivno spodbuja naše šampione bodisi na samih športnih prireditvah ali preko malih zaslonov. Tovrstni dogodki nas povezujejo, saj se ob vrhunskih dosežkih domačih športnikov ne sprašujemo po opredeljenosti posameznika, ampak smo takrat vsi navijači eno. Redkokdaj nas kakšen drug dogodek tako močno poveže. Po navadi nas različne teme tako politične kot tiste iz vsakodnevne problematike razdelijo. Hkrati pa so tovrstni dogodki priložnost za druženje s prijatelji, ki pa jih v dobi elektronskih naprav vse preveč manjka.

Da ukvarjanje s športom ne prinaša koristi le telesu, ampak tudi duševnemu zdravju, so vedeli že dolgo nazaj, saj beseda šport izhaja iz besede disport, ki pomeni dejavnost, ki prinaša zabavo in sprostitev. Slednji sta pa za blaženje vsakodnevnega stresa še kako pomembni.

Pri športnem udejstvovanju pa velja poudariti, da naj bo to odgovorno in prilagojeno posameznikovim zmožnostim in telesnemu zdravju. K sreči obstaja veliko različnih možnosti športnega udejstvovanja in zagotovo se za vsakogar najde primeren šport, čeprav ga pestijo zdravstvene tegobe ali poškodbe. Ne pozabite, za vztrajanje pri športnih dejavnostih je pomembno, da se počutite dobro tako med samo vadbo kot po njej. Zato z intenzivnostjo ni dobro pretiravati, zlasti po daljšem obdobju »mirovanja«, saj vas bodo bolečine v mišicah po vadbi morda odvrnile od nadaljnjega športnega udejstvovanja.