Nedavna raziskava, objavljena v strokovni reviji Archives of Sexual Behavior, je prinesla presenetljive ugotovitve o spolnih navadah različnih generacij. Čeprav bi pričakovali večjo spolno svobodo in aktivnost med mlajšimi generacijami, so rezultati pokazali presenetljivo nasprotni trend. Po povzemanju revije Cosmopolitan se mlajše generacije, kljub večji svobodi glede spolnosti pred poroko, ljubijo manj pogosto kot njihovi starši v istem obdobju življenja.

Študija je razkrila, da je imela generacija rojena v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja v mladosti največ spolnih partnerjev. Ljudje, ki so takrat odraščali, so v življenju imeli v povprečju kar 11 spolnih partnerjev, medtem ko imajo generacije njihovih otrok v povprečju osem partnerjev.

Razlog za manj spolnih partnerjev ozaveščenost?

Jean Twenge, avtor študije, izpostavlja možen razlog za to razliko v spolnih navadah med generacijami: višjo stopnjo ozaveščenosti o HIV in drugih spolno prenosljivih boleznih. Po njegovem mnenju je ta ozaveščenost ena od ključnih razlag za manjše število spolnih partnerjev pri mlajših generacijah. 

V nasprotju s tem so rezultati iste študije pokazali, da so imeli nekoliko starejši pripadniki generacij, ki so odraščale v obdobju velike depresije in svetovnih vojn, v povprečju le dva spolna partnerja v življenju.