S 1. januarjem 2021 so stopili v veljavo nekateri sistemski ukrepi družinske politike za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2021, ki jih je predstavil nekdanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Pomoč ob rojstvu otroka se je takrat zvišala iz 286,72 evrov na 350 evrov. Višji bo tudi starševski dodatek, ki je bil povečan iz 258,09 evrov na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402,18 evrov in ga bodo lahko prejemali eno leto starši, ki niso zavarovani za starševsko varstvo (npr. študentke/je, nezaposleni). Pravico do pomoči imata mati ali oče, ki stalno ali začasno prebivata v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Pri najnižjem izplačilu materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, se bo osnova za manjkajoče mesece pri izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta, dvignila na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, to je 543,29 evrov bruto oziroma 402,18 evrov neto. Do 31. decembra 2020 znaša najnižje izplačilo nadomestila 331 evrov bruto.

Mestna občina Maribor potrdila večji krog upravičencev za izplačilo dodatka

Mariborska občina mladim staršem iz občinskega proračuna trenutno ponuja enkratni finančni znesek v višini 130 evrov. Na predlogu za obravnavo na 34. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je potekala 31. maja je prišlo do določenih sprememb pri krogu upravičencev za pridobitev pomoči. Odpravlja se pogoj, da mora otrok, ki državljanstvo pridobi glede na državljanstvo staršev, državljan Republike Slovenije. S predlaganim pravilnikom se spreminja člen pravilnika tako, da se pri opredelitvi upravičencev določi, da pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavljata starša otroka, de ima otrok stalno prebivališče v Mestni občini Maribor.

S takšnim definiranjem upravičencev do pomoči, lahko pravico uveljavljajo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, ker se njihovim novorojenim otrokom prijavi stalno prebivališče po starših. To praktično pomeni, da so pogoji za pridobitev pravice do občinske pomoči ob rojstvu otroka izenačeni za vse občane Mestne občine Maribor, ki imajo stalno prebivališče v občini, ne glede nato, ali so državljani Republike Slovenije ali ne. Posledi6no se v vlogi ne zahteva več predložitev dokazila o državljanstvu.

Pomoč staršem pri nakupu mlečne formule pri nas in v Združenih državah Amerike

Sprejete so bile tudi spremembe v krogu upravičencev za uveljavljanje pravice do mlečnih preparatov za dojenčke oz. male otroke, s tem, da se za pridobitev pravice odpravlja pogoj, da mora biti otrok, za katerega starši uveljavljajo to pravico (otrok pridobi državljanstvo po državljanstvu staršev), državljan držav članic Evropske unije.

Čeprav v Sloveniji trenutno ni opaznega pomanjkanja zalog mlečne formule, so v začetku meseca maja Združene države Amerike doživele 43-odstotni upad zalog, po določenih zveznih državah tudi do 50-odstotni upad. Strokovnjaki opozarjajo na monopol, ki v ZDA vihra na trgu proizvodnje mlečnih formul, saj je 90-odstotkov proizvodnje v rokah štirih podjetij – Abbott, Mead Johnson Nutrition, Nestlé USA in Perrigo.

V stiski so se znašli predvsem posamezniki iz nižjih ekonomskih slojev, ki so se posluževali priprave različnih alternativnih priprav lastne mlečne formule, zdravniki opozarjajo in pozivajo ljudi, da ne delijo svoje mlečne formule ali materinega mleka z osebami preko spleta, ki jih osebno ne poznajo, prav tako naj mlečno formulo uporabljajo v zmernih količinah in le toliko kot je potrebno za otroka, prav tako se mlečne formule naj ne bi redčilo, saj se s tem preprečujemo zadosten vnos ustreznih hranil in vitaminov v otrokov organizem.