V delovnem okolju to pomeni večji poudarek na delu na daljavo, prizadevanjih za zavzetost in povezanost zaposlenih ter ustvarjanje prijaznega delovnega okolja tudi za manj privilegirane skupine ljudi. V povezavi s trendi staranja prebivalstva se je tako še okrepila potreba po sistematičnih prizadevanjih delodajalcev, da bi v svoja okolja pritegnili starejše in jih tam tudi čim dlje obdržali.

Kadrovski strokovnjaki podjetjem priporočajo, da se še bolj posvetijo svoji blagovni znamki delodajalca. Blagovna znamka delodajalca je pomemben sestavni del ugleda vsakega podjetja. Napajajo jo tako zadovoljstvo kot zavzetost zaposlenih ter ima velik vpliv na učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetij. Pomembno dodano vrednost podjetja kot zaposlovalca in konkurenta na trgu pa vedno bolj predstavlja tudi pripravljenost in sposobnost upravljanja starejših zaposlenih. Pa vendar ostaja – vsaj za zdaj – še vedno aktualno tudi vprašanje, zakaj sploh zaposlovati starejše, če so na voljo mlajši iskalci zaposlitve.

Kakšne koristi podjetju prinesejo starejši sodelavci?

Kompleksnost in vse večji izzivi poslovnega sveta kličejo po večgeneracijskih delovnih timih, ki združujejo bogastvo raznolikih vrst znanj in spretnosti. A starejši v takšnih ekipah ne vplivajo le na večjo raznolikost in bolj vključujočo kulturo. Starejši so lahko zelo dragoceni, saj pogosto prinašajo leta znanja, spretnosti in izkušenj ter močno delovno etiko, predanost in zvestobo delu. Poleg tega so pogosto sposobni zagotoviti vodenje in mentorstvo mlajšim generacijam. Skozi leta so že marsikaj doživeli, izkusili, naredili ter se soočili z marsikaterimi velikimi in težkimi izzivi. Tako so postali bolj odporni na izzive in lahko to svojo sposobnost prenesejo tudi na mlajše generacije sodelavcev. V kaosu vsakodnevnih manjših izzivov in neštetih podrobnosti so starejši pogosto sposobni pogledati na situacijo s širše perspektive, ohraniti mirno kri in dolgoročno usmerjeni fokus na zastavljene cilje. Delodajalci, ki oblikujejo večgeneracijske time, postajajo s tem bolj konkurenčni in pripravljeni na prihodnje izzive, ki se jim ne bomo mogli izogniti.

Kako pritegniti in zadržati starejše zaposlene?

Starejši kandidati, ki imajo visokokakovostne kompetence, si zaslužijo kakovostne priložnosti na delovnem mestu. Sodelovanje s starejšimi zaposlenimi ima svoj namen, in to je učinkovito izkoriščanje njihovih znanj in modrosti, ki so si jih nabrali z dolgoletnimi izkušnjami. Te so dragocene za prihodnjo rast in trajnostni razvoj podjetja, kar pa jim morajo zaposlovalci ustrezno in odkrito pojasniti. Poleg tega morajo starejšim znati prisluhniti, prilagoditi določene pogoje dela, ponuditi fleksibilne oblike sodelovanja in določene ugodnosti ter jim zagotavljati občutek vrednosti. Zavedanje o tem, kaj motivira starejše, je bistvenega pomena pri zaposlovanju kakovostnih starejših kandidatov. Prav tako je pomembno uskladiti pričakovanja in graditi dolgoročno in vzajemno spoštljivo partnerstvo. S takšnim načinom zaposlovanja lahko pridobimo vsi.

Projekt »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Polet)« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.