Izraz gradnja timov, po angleško team building, označuje razvoj skupin na delovnih mestih in različne dejavnosti, s katerimi gradimo prijetno vzdušje in dobre medsebojne odnose v teh delovnih timih ter jim pomagamo izboljševati njihovo učinkovitost pri delovnih nalogah, da bodo lahko izpolnjevali zastavljene cilje.

Izzivi sodelovanja različnih generacij

Danes ni več tako redko, da na delovnem mestu sodelujejo štiri različne generacije posameznikov z različnimi vrednotami in cilji ter odnosom do kariere. Raznolikost lahko predstavlja velik izziv in neizogibne konflikte, a je hkrati neprecenljiva, saj prinaša širok nabor mnenj in idej ter veliko množico znanj in izkušenj. V vse bolj neizprosnem poslovnem svetu takšnega potenciala ne gre zanemariti, ampak si je smiselno prizadevati za čimbolj uspešno združitev zrelejših izkušenj z mladostnimi inovativnimi zamislimi. Odličen način za uspešno združevanje večgeneracijske raznolikosti v dobro delujočo ekipo je dejavnost gradnje timov. Člani tima se morajo najprej dobro spoznati, se med seboj povezati in osvojiti veščine sodelovanja. Če tim združuje več različnih generacij, je zelo pomembno spodbujati občutek vključenosti pri vsakem članu ekipe. Dobro se je osredotočiti na tisto, kar je vsem članom skupno, saj jih bo spoznanje, da kljub vsemu niso tako različni, lahko učinkovito povezalo. Na drugi strani pa jim moramo pomagati prepoznavati in ustrezno ceniti specifične sposobnosti in veščine vsakega od njih. Spoštovanje raznolikosti je temelj, brez katerega stavba ne bo dobro stala. Naslednji korak je razvoj zaupanja, ki bo članom omogočilo, da priznajo svoje napake in razpravljajo tudi o šibkostih ter brez strahu izražajo skrbi. V večgeneracijskih ekipah je zelo pomembna tudi sposobnost dobrega komuniciranja, saj ima vsaka generacija nekoliko drugačen pogled na sprejemljive komunikacijske poti.

Dober tim postane ekipa, ko deluje usklajeno

Za dobre medsebojne odnose in izboljšanje sodelovanja posameznih timov ali celotnega podjetja je na voljo veliko različnih ponudnikov team building dejavnosti in mnoge lahko dobro prilagodijo vašim željam in potrebam. V zadnjem obdobju je nastalo tudi veliko virtualnih programov, ki omogočajo učinkovite dejavnosti na daljavo. Pri načrtovanju takšnih dejavnosti je vedno smiselno dobro premisliti, zakaj se jih lotevamo in s kakšnim ciljem, saj je drugače nemogoče doseči pravi vpliv na sodelujoče ali pa je ta lahko celo negativen. S premišljenim izborom dejavnosti lahko ekipe zelo učinkovito povežemo tudi, če so sestavljene iz več generacij. Izboljšamo lahko njihovo komunikacijo in poenotimo delovanje ter razvijamo prednosti in odpravljamo pomanjkljivosti, ki se vedno pojavljajo. A treba je vedeti, da enodnevne aktivnosti ne bodo dovolj, skrb za učinkovito ekipo zahteva konstantno delo.

Projekt »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Polet)« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.